حسین آیت الهی

 حسین آیت الهی استاد دانشگاه مشهد

حسین آیت الهی

Hossein Ayatolahi

استاد دانشگاه مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Overexpression of High-Mobility Motor Box 1 in the Blood and Tissues of Patients with Head and Neck Squamous Cell Carcinoma (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 30، شماره: 5
2 بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد 1390 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد دوره: 1، شماره: 1