سید محمد توانگر

 سید محمد توانگر استاد دانشگاه تهران

سید محمد توانگر

Seyed Mohammad Tavangar

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Biphasic Epithelial Predominant Synovial Sarcoma Presenting as Painful Thigh Mass (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 14، شماره: 3
2 Current Diagnostic Status of Pheochromocytomaand Future Perspective: A Mini Review (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 12، شماره: 3
3 Expression of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) in Brain Glioma and its Correlation with Tumor Grade (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 13، شماره: 1
4 Heterotopic Pancreas as a Leading Point of Intussusception: A Case Report (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 14، شماره: 2
5 Mature Cystic Teratoma of Spinal Cord in A 16-Year-Old Male: A Case Report (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 15، شماره: 1
6 Meningioangiomatosis in an otherwise healthy 13 year-old boy: A case report with emphasis on histopathological findings (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 11، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Circulating Tumor BRAF Mutation and Personalized Thyroid Cancer Treatment (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی