محمد بخشنده

 محمد بخشنده

محمد بخشنده

mohammad Bakhshandeh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 2، شماره: 7
2 شناسایی و رتبه بندی مؤلفههای اخلاق کاری مؤثر برتوسعه تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه هوایی شهیدستاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 3، شماره: 11
3 مطالعه ای بر رویکرد اکتشافی در برنامه ریزی سناریو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 2
4 نقش فرهنگ سازمانی در ارتقاء بهره‌وری منابع انسانی؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات منابع انسانی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کیفی سامانه های آبیاری تحت فشار (بارانی و موضعی) در مزارع استان خوزستان (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی توسعه پایدار روشهای آبیاری تحت فشار
2 تهدیدات آینده و رهیافت های نوین فرماندهی و کنترل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
3 ساختار سامانه های فرماندهی وکنترل اطلاعاتی کشور های پیشگام جهان و فرآیند تهیه برآورد اطلاعات با رویکرد جایگاه تحلیل و تحلیل گر اطلاعات (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
4 شیوه ای متفاوت از تجهیز و نوسازی اراضی در طرح های آبیاری و زهکشی و تطبیق مرزهای مالکیت با مرزهای آرایش مهندسی در شبکه آبیاری و زهکشی نخیلات آبادان- ناحیه عمرانی KQ1 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بررسی ابعاد اجرای طرح توسعه کشاورزی ۵۵۰ هزار هکتاری