منصور نجاتی جهرمی

 منصور نجاتی جهرمی

منصور نجاتی جهرمی

Mansour Nejatijahromi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.