جلیل امیدی

 جلیل امیدی دانشیار دانشگاه تهران

جلیل امیدی

Jali Omidi

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بسترهای مداخله کیفری در حوزه فقر؛ از سیاست جنگ با فقر تا سیاست جنگ با فقرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 26
2 تبیین سیاست کاهش آسیب از منظر اصول فقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 6، شماره: 22
3 تحلیل برساخت گرایانه فرایند جرم انگاری در ایران بر اساس نظریه واقعیت اجتماعی جرم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 4، شماره: 14
4 جریان قصاص میان مسلمان و غیرمسلمان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 4
5 فقه اسلامی از اجتهاد آزاد تا اجتهاد فی المذهب (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 1، شماره: 1