دکتر احمد باقری

دکتر احمد باقری استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

دکتر احمد باقری

Dr. Ahmad Bagheri

استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استاد جعفری لنگرودی و شعایر الاسلام (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی دانشنامه های حقوقی دوره: 2، شماره: 5
2 اصل «صرفه جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 51
3 امکان سنجی جرم انگاری درحوزه حقوق خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 54
4 امکان سنجی جریان اقاله در ایقاعات (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 91
5 بازپژوهی فقهی – حقوقی در تقسیم اعمال حقوقی (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 7، شماره: 13
6 بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 65
7 بازنگری فقهی در مشروعیت و پی‌آمد غبن حادث (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 50، شماره: 1
8 بررسی جامع دو رویکرد فقهی متضاد در تعیین مقدار تعزیر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 8، شماره: 28
9 بطلان عقد مکره و نقد نظریه عدم نفوذ با رویکرد اصلاح مواد209 و 346 قانون مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 18
10 تاثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده درمانی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
11 تحلیل فقهی تاریخی مواضع آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری در مواجهه با مشروطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اندیشه معاصر مسلمین دوره: 7، شماره: 13
12 تحلیل مصداقی ـ انتقادیِ جایگاه شرع در تقنین و دادرسی کیفری از رهگذر ارتباط فقه و حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 52، شماره: 2
13 تحلیل مفهوم شرط در عرف خاص فقیهان امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 11، شماره: 20
14 تسامح در اثبات حدود به مثابه مبنایی در حقوق کیفری اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 53، شماره: 1
15 جستاری پیرامون عدالت عرفی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 5، شماره: 2
16 رسانه فضای مجازی و کیان خانواده از منظر علم حقوق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 6، شماره: 22
17 زمان تعین مبیع در بیع کلی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 4
18 زمان و مکان تادیه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 34، شماره: 1
19 طراحی سیستم کنترلی ANFIS با روش ممتیک جهت کنترل ارتعاشات تیر با استفاده از مواد پیزوالکتریک (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 7، شماره: 4
20 ماهیت ابراء (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 32، شماره: 2
21 مبانی احکام تکلیفی و وضعی اسراف آب و ضمان ناشی از آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 56
22 مجازات ارتداد، مقابله با توطئه‌گران علیه انسجام جامعهٔ اسلامی یا تحدید آزادی بیان (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 101
23 نسبت سنجی حسن نیت در فقه امامیه و عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 64
24 نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 13، شماره: 49
25 نقدی برتفاسیرحقوقی ماده 218قانون مدنی و ارایه تفسیر بر پایه آموزه های فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 8، شماره: 17
26 واکاوی چگونگی انعقاد حواله با رویکرد نقد ماده 725 قانون مدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 9، شماره: 19
27 واکاوی کیفیت استدلال فقیهان به قواعد عقلی در فرایند استنباط (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 24، شماره: 90
28 وجوب حجاب حکمی فردی با آثار اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تربیت در نظام جزایی اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
2 رفتار در علوم اجتماعی الگو پذیری آداب اجتماعی با تأسی از الگوی پردازی عملی پیامبر(ص) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی