فاطمه جواهری

 فاطمه جواهری استادیار دانشگاه تربیت معلم

فاطمه جواهری

Fatemeh Javaheri

استادیار دانشگاه تربیت معلم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بدن و دلالتهای فرهنگی اجتماعی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 9، شماره: 1
2 موسیقی زیرزمینی؛بازنمای دغدغه های اجتماعی جوانان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 13، شماره: 18
3 نگاهی از درون: مروری بر عملکرد مجله مسایل اجتماعی ایران 1396-1383 (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تنوع درون گونه ای گیاه Achilleaaleppica دراستانهای کردستان و همدان با استفاده ازمارکرفلوریستیک با تاکید برتاثیر عوامل اکولوژیکی برویژگیهای ریخت شناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
2 بررسی گرایش های شغلی دانشجویان دانشگاه های دولتی (غیر پزشکی) ایران (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
3 تهیه و ارزیابی عملکرد رنگزای جدید بر پایه نفتالیمید و فنوکسازین در سلول خورشیدی حساس شده با رنگزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
4 محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- تاثیر قابلیت هدایت الکتریکی اندازه گیری شده در عصاره های مختلف بر رده بندی خاک ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 نقش گرایش به کارآفرینی در تجارت الکترونیکی شرکت با شرکت و رشد کسب و کار در بازارهای بین المللی نوظهور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
6 نگاهی جامعه شناختی بر مفهوم سلامت در سیاست گذاری سلامت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
7 واکاوی رابطه بین برنامه درسی شهروندی جهانی با کارآفرینی و اشتغال زنان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی