دکتر علی ساعی

دکتر علی ساعی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی ساعی

Dr. Ali Saei

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازسازی روش شناختی نظریه انتخاب عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 2
2 بررسی روابط صفات کمی و کیفی در میوه برخی از ژنوتیپ های انار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
3 بررسی روابط صفات کمی و کیفی در میوه برخی از ژنوتیپ های انار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
4 تحلیل تطبیقی کیفیت حکمرانی: مطالعه بین کشوری با رویکرد فازی از سال 2000-2008 (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 58
5 تحلیل جامعه شناختی احساس امنیتمیان شهروندان اراکی در سال 1390 (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 5، شماره: 20
6 تحلیل مولفه های موثر بر مشارکت زنان در چرخه ی مدیریت بحران شهر تهران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 1، شماره: 3
7 توسعه آموزشی و مشارکت انتخاباتی: مطالعه موردی انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 45
8 جهانی شدن و تاثیر آن بر هویت قومی و ملی: مطالعه کردهای سنندج (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 4، شماره: 1
9 دولت و سیاست آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388ش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 19، شماره: 56
10 سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی فازی بینکشوری از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
11 مطالعه تاثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 2، شماره: 5
12 مطالعه جامعه شناختی رویکردهای جهان گرایانه و جهان وطنانه و جایگاه آنها در جامعه ایرانی (مورد مطالعه شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 12، شماره: 1
13 مطالعه جامعهشناختی مدارای سیاسی در جامعه ایرانی: مورد مطالعه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 11، شماره: 1
14 مطالعه رابطه سرمایه فرهنگی خانواده، مدرسه و دانش آموز با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دختر مراکز پیش دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 22، شماره: 69
15 منطق تحلیل تطبیقی تاریخی با رویکرد تحلیل بولی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی دوره: 18، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائ مدلی برای برنامه ریزی بازیافت با لحاظ فاکتورهای زیست محیطی و مواد جایگزین مواد بازیافتی در زنجیره تأمین حلقه بسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
2 بررسی جامعه شناختی گرایش به نزاع جمعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
3 بررسی جامعهشناختی گرایش به نزاع جمعی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
4 برنامه ریزی سفارشات کالا از یک تامین کننده با مدل مقدار تولید اقتصادی همراه با بازرسی محصولات و محدودیت فضای انبار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 تحلیل جامعه شناختی رابطه بین سرمایه اجتماعی و خودکشی در ایران ۱۳۹۶، ۱۳۹۳،۱۳۸۴ (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 عنوان: برنامه ریزی سفارشات کالا از یک تامین کننده با مدل مقدار تولید اقتصادی همراه با بازرسی محصولات و محدودیت فضای انبار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
7 عنوان: مدل مقدار تواید اقتصادی با فروش محصولات معیوب تولید شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی