دکتر محمدباقر حشمت زاده

دکتر محمدباقر حشمت زاده دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدباقر حشمت زاده

Dr. Mohammad Bagher Heshmatzadeh

دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباطسنجی ورزش و سیاست با بهره گیری از نظریه آنتونی گرامشی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت های سیاسی و بین المللی دوره: 7، شماره: 1
2 ارزیابی بسترهای تاثیرگذار بر هزینه های مالی انتخابات مجلس در ایران و پیامدهای آن (مطالعه موردی: دوره دهم انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 9، شماره: 35
3 الگوی آونگی در تحلیل مطالبات ملی: آزادی و امنیت – استبداد و بحران (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 7، شماره: 13
4 بررسی مقایسه ای دیپلماسی عمومی ایران و ترکیه در قبال بحران سوریه (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 4، شماره: 8
5 بررسی موانع تحقق حکمرانی خوب در فرهنگ سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 8، شماره: 23
6 تحلیل رفتار اعضای اوپک در اعلام ذخایر نفتی مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
7 خاستگاه سرمایه‏ دارانه فشارهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 10، شماره: 38
8 سیاست‌های منطقه‌ای ستیزه‌جویانه عربستان سعودی در قبال ج.ا.ایران (۲۰۱۷-۲۰۰۳): دلایل، اهداف و پیامدها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 3
9 مدل های سنجش قدرت ملی؛ ارزیابی خطر جنگ قدرت های بزرگ در نقاط بحرانی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 12، شماره: 1
10 ناسیونالیسم از منظر شهروندی در عصر پهلوی اول با تاکید بر قومیت ها (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اقتصاد سیاسی نفت و شهرنشینی در ایران (مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری
2 تجربه آزمایشگاه وکارگاه علوم سیاسی؛ راهکارهایی برای بازنگری و بازنویسی علوم سیاسی در ایران (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی