احمد تمیم داری

 احمد تمیم داری دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

احمد تمیم داری

Ahmad Tamim Dari

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تطبیقی داستان جاناتان مرغ دریایی و داستان مرغان در منطق الطیر بر مبنای نظریه انتخاب گلسر (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 23، شماره: 81
2 بررسی زیبایی شناسی غزلی از سعدی (دریافت مقاله) مجله مطالعات انتقادی ادبیات دوره: 2، شماره: 6
3 بررسی مشخصه های کنش گفتاری معذرت خواهی با مخاطب خداوند(«توبه») در زبان های فارسی و روسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 5
4 بررسی و نقد فن شعر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 20
5 پژوهشی زبان شناختی در اصطلاخات و تعبیرات با مفهوم کار عبث و بیهوده درزبان روسی و مقابله آن با فارسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 1
6 جامعه شناسی ادبیات؛ کاربست الگوی تخیل جامعه شناختی در تحلیل اشعار فروغ فرخزاد (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 22، شماره: 77
7 مولوی پژوهی و مولوی پژوهان در کشورهای انگلیسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی و تحلیل لالایی های عامیانه میناب (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه