پروفسور محمود فتوحی فیروزآباد

پروفسور محمود فتوحی فیروزآباد استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی شریف

پروفسور محمود فتوحی فیروزآباد

Prof. Mahmood Fotuhi firozabad

استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی بهینه تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع در حضور مقررات انگیزشی (دریافت مقاله) فصلنامه روش های هوشمند در صنعت برق دوره: 13، شماره: 52
2 برنامه ریزی توسعه واحد های تولیدی در حضور نیروگاه های بادی از نقطه نظر قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 5، شماره: 1
3 تامین پاسخ تقاضا از طریق پیاده سازی کنترل مستقیم بارهای تهویه مطبوع خانگی توسط خرده فروشان توان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 1
4 تسویه تصادفی بازار با توجه به قابلیت اطمینان واحدهای تولید انرژی التریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 10، شماره: 1
5 شبکه هوشمند؛ نظامی نوین در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 62
6 کمینه سازی کاهش اجباری توان ابتکاری تولیدی مزارع بادی با بهره گیری از یک راهکار کوتاه مدت ابتکاری بر مبنای بازپخش واحدهای فسیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 13، شماره: 1
7 مدلسازی قابلیت اطمینان مزارع بادی (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی ایران دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار تجدید ساختار صنعت برق بر کیفیت و قابلیت اطمینان تأمین انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
2 اثر حضور واحدهای رزرو غیرچرخان بر ریسک بهره برداری سیستم هایقدرت دارای نفوذ بالای انرژی باد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
3 ارائه روشی مناسب جهت مدلسازی المانهای حفاظتی برای محاسبه اندیسهای قابلیت اطمینان شبکه های انتقال برق (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه یک مدل فازی جهت محاسبه هزینه خاموشی مشترکین (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
5 ارائهساختاری مناسب جهت مطالعات قابلیت اطمینان در سیستم قدرت ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
6 ارایه روش متمرکز جدید جهت مشارکت سیستم های گرمایشی و سرمایشی نانو شبکه هوشمند در برنامه پاسخ-بار (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
7 ارزیابی اثر سیستم ذخیره ساز انرژی به همراه نیروگاه بادی بر روی قابلیت اطمینان سیستم قدرت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
8 ارزیابی بازپخش واحدهای فسیلی در تسکین قطع عامدانه توان تولیدی مزارع بادی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
9 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم در حضور نیروگاه بادی و سیستمهای ذخیرهساز انرژی با استفاده از مفهوم ناحیه ریسک در دوره کوتاهمدت بهرهبرداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
10 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مرکب تولید و انتقال با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو هوشمند (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمهای بهم پیوسته با استفاده از مدل سلامت عمومی سیستم (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
12 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع با اجرای گسترده برنامه های پاسخ گویی بار خانگی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
13 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه توزیع با اجرای گسترده برنامه های پاسخگویی بار خانگی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس توزیع برق
14 امکان سنجی پیاده سازی خانه هوشمند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
15 بررسی تاثیر میزان شارژ باتریSoC خودروهای ترکیبی قابل اتصال به شبکهPHEV در بهینه سازی فرآیند شارژ با رویکرد مدیریت دارایی شبکه توزیع (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری وتحقیق در علوم مهندسی(ICIRES ۲۰۱۸)
16 برنامه ریزی بلند مدت تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده در حضور واحدهای تولیدی بادی از دید Genco (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
17 برنامه ریزی بلند مدت تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستم های قدرت تجدید ساختار شده در حضور واحدهای تولیدی بادی از دید Genco بخش دوم: شبیه سازی (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
18 برنامه ریزی توسعه همزمان تجهیزات شبکه توزیع و منابع انرژی پراکنده با در نظر گرفتن عدم قطعیت های منابع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
19 برنامه ریزی شارژ خودرو الکتریکی هیبریدی PHEVاز دیدگاه مشترک با در نظر گرفتن قابلیت تامین بار خانگی V2H (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
20 پایایی تامین برق ساختمان ها با بهره گیری از تولیدات پراکنده (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
21 پخش توان بهینه در نیروگاه مجازی با درنظر گرفتن عدم قطعیت توان بادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران
22 تأثیر تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان سیستم های قدرت الکتریکی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
23 تأثیر حمل و نقل الکتریکی بر شاخص های آلودگی هوای کلان شهر تهران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
24 تأثیر حملونقل الکتریکی بر آلودگی صوتی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 تحلیل پروفیل بار شرکتهای توزیع و برق منطقه ای با کمک تکنیک جدید k-means کلاستر و پیش بینی بار پایه، میانی و پیک براین اساس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی
26 تحلیل پروفیل بارشرکت های توزیع و برق منطقه ای با کمک تکنیک جدید K-means کلاستر و پیش بینی بارپایه میانی و پیک براین اساس (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق
27 تحلیل قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع در حضور واحدهای تولید پراکنده (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
28 تعیین المان های بحرانی سیستم های انتقال قدرت به منظور مدیریت فرآیند نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور دریک محیط تجدیدساختارشده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
29 تعیین روش بهینه تأمین برق صنایع بزرگ با توجه به ایجاد محیط رقابتی جدید در بخش عرضه انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
30 تعیین ظرفیت دینامیکی حرارتی خط انتقال هوایی به روش فازی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
31 جایابی کلیدها در یک شبکه توزیع بزرگ-اندازه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس منطقه ای سیرد
32 جایابی بهینه کلیدهای قابل کنترل از راه دور در شبکه های توزیع با مدلسازی و لحاظ روند شناسایی محل خطا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
33 حذف بار بهینه در شبکه های توزیع در حضور واحدهای تولید پراکنده برق جهت کاهش هزینه خاموشی مشترکین (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
34 حمل و نقل الکتریکی: چالش و یا فرصتی برای آینده شبکه‌‌های حمل و نقل هوشمند (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
35 روش هوشمند جدیدی برای حل مسالهیدر مدار قرار دادن ژنراتورها (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
36 روشی جدید برای حل روشی جدید برای حل مسالهی در مدار قرار دادن ژنراتورها (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
37 روشی نوین برای محاسبه قابلیت اطمینان سیستم توزیع با مدلسازی سلول خورشیدی دریک شبکه هوشمند (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
38 روشی نوین جهت ارزیابی ریسک ناشی از اجرای حملات سایبری علیه سیستم حفاظتی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
39 رویکردی به کیفیت و پایایی در محیط جدید صنعت برق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
40 شبیه سازی سیستم های قدرت کوچک بخش دوم : شبیه سازی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
41 شناسایی تجهیزات و قطعات مشکل ساز شبکه های توزیع انرژی الکتریکی با انالیز قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه
42 شناسایی تجهیزات و قطعات مشکل ساز شبکه های توزیع انرژی الکتریکی به کمک روشی پیشنهادی برمبنای تصمیم گیری سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس نگهداری و تعمیرات یکپارچه
43 کمی سازی پیامدهای ناشی ازاجرای حملات سایبری علیه سیستم حفاظتی برشبکه هوشمند برق (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
44 کنترل، هدایت و انحراف سیلاب حوضه های بالادست گلستانشهر بجنورد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
45 مدل سازی عدم قطعیت در بار مصرفی به منظور اریابی قابل اطمینان سیستم های توزیع (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق
46 مدل سازی و تحلیل اثر ادوات خطایاب روی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
47 مدل سازی و تحلیل رفتار سیستم گرمایشی و آبگرمکن الکتریکی در برنامه ی پاسخ بار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
48 مطالعه هزینه فایده ی میزان آب مصرفی نیروگاه ها روی هزینه ی بهره برداری از شبکه های قدرت (دریافت مقاله) اولین رویداد پیوند آب و انرژی شریف
49 مکان یابی بهینه تولیدات پراکنده در شبکه های توزیع با رویکرد آنالیز هزینه/ ارزش (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق