نادر زالی

 نادر زالی معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

نادر زالی

Nader Zali

معاونت پژوهشی و فناوری دانشکده هنر و معماری دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ابعاد زیست محیطی موثر بر تحقق گردشگری پایدار (مطالعه موردی: رودخانه زرچوب شهر رشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 47
2 بررسی تاثیر گسترش مراکز آموزش عالی بر کاربری فضاهای پیرامون آن در کلان شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 23
3 بررسی چالش های زیست بوم جنگلی به شیوه تحلیل لایه ای علت ها و نقش آن در توسعه پایدار منطقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت راهبردی و آینده پژوهی دوره: 1، شماره: 2
4 ساماندهی بافت قدیمی محله ساغری سازان کلان شهر رشت و ارائه راهکارهای آن با رویکرد نو شهرگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
5 سنجش میزان رضایت مسافران از سیستم اتوبوس های تندرو شهری در کلان شهر تبریز با تأکید بر مدل های پیش بینی کننده (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A GIs APPROACH FOR EVALUATING URBAN NEIGHBORHOODS FOR SUSTAINABLE TRAVEL SUITABILITY (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
2 احداث شهرکهای جدید با عملکرد ساماندهی توسعه های پراکنده در منطقه شهری (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
3 احیای زیرساخت های طبیعی گامی به سوی توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
4 ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع محدودیت های دست یابی به توسعه پایدار در بخشی از نوار ساحلی شهررامسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
5 ارائه ضوابط راحی پلهای پیاده روی درایران نمونه موردی : پل طبیعت تهران (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 ارتقا هویت شهری با رویکرد توسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط
7 ارزیابی جریان جهانی شدن ایران در دهه های اخیر در چهار دهه اخیر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
8 ارزیابی موفقیت مداخلات صورت پذیرفته و برنامه ریزی تجدیدحیات بافت قدیم (نمونه مطالعاتی: محله آب انبار نو شهر ساری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
9 ارزیابی مولفه های مدیریتی گردشگری پایدار در حاشیه رودخانه های شهری (مطالعه موردی: رودخانه زرجوب شهر رشت) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
10 استخراج عوامل کلیدی موثر بر وضعیت آب در بیست سال آینده ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
11 بازتاب مینیمالیست بر منظر شهری و تاثیر آن برکاهش ناهنجاریهای اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 بررسی تخلیه سیلاب 50 ساله سرریز سد آغ چای و تاثیرات آن بر فعالیت های پایاب سد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
13 بررسی رابطه بین حکمروایی مطلوب شهری و سرمایه اجتماعی و مولفه های آن (مطالعه موردی: شهر مرند) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی سیر تاریخی فضای شهری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
15 بررسی نقش اجتماعی- اقتصادی همگرایی منطقه ای در توسعه یکپارچه فضایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
16 بررسی نقش امنیت محیطی در ترکیب جنسیتی تعاملات اجتماعی در فضاهای عمومی شهرها نمونه موردی: محله نارمک تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی
17 بررسی نقش توسعه یافتگی درتوزیع جمعیت شهرهای مراکز شهرستانهای استان گیلان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 بررسی نقش شهرک های صنعتی در توسعه منطقه ای(مطالعه موردی:استان قزوین) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
19 بررسی نقش فضاهای شهری بر شکل گیری روابط و تعاملات اجتماعی بین شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
20 بررسی نقش مشارکت های مردمی در امور شهری و توسعه پایداردر شهرهای ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
21 بررسی و تحلیل جریان جهانی شدن با استفاده از شاخص کوف در ایران و مقایسه با کشورهای خاورمیانه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
22 برنامه ریزی راهبردی گردشگری فرهنگی استان قزوین با رویکرد اقتصادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
23 بهترین رویکرد دستیابی به گردشگری پایدار در نوار ساحلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
24 پسابرنامه ریزی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای (مطالعه موردی: استان تهران) (دریافت مقاله) همایش ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی
25 پهنه بندی خطر زمین لرزه وارزیابی وضعیت مقاوم سازی بناها (نمونه موردی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
26 تبیین نظری سناریونگاری سه بعدی در برنامه ریزی توسعه منطقه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
27 تحلیل الگوی فضایی کیفیت زندگی در مجموعه شهری قزوین (در بازه زمانی سالهای 80-94) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
28 تحلیل الگوی فضایی کیفیت زندگی در مجموعه شهری قزوین در بازه زمانی سالهای 80-94 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
29 تحلیل جهت گیری های کلی آینده نگاری توسعه استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آینده پژوهی
30 تحلیل جهت گیری های کلی آینده نگاری منطقه ای (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
31 تحلیل ساختاری (عامل بازیگر) در آینده نگاری توسعه منطقه ای، مورد مطالعه: استان تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
32 تحلیل وضعیت معیارهای زیست محیطی گردشگری پایدار در حاشیه رودخانه های شهری (مطالعه موردی: رودخانه زرجوب شهر رشت) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
33 تحلیلی بر ابعاد و راهکارهای توسعه پایدار منطقهای مورد مطالعه: استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
34 تحلیلی بر شاخص های عملکردی فضای ورودی شهرها مطالعه موردی: ورودی اصلی شهر رودسر حد فاصل بین میدان امام رضا تا میدان امام خمینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران
35 تحلیلی بر نقش فناوری اطلاعات در توسعه گردشگری شهرستان رشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین
36 تدوین راهبردهای توسعه گردشگری با بکارگیری تکنیک SWOT (مطالعه موردی: شهر ماکو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
37 توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی و موانع پیش رو مطالعه موردی: محله مهدیآباد(کتسبس) شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
38 توسعه یکپارچه فضایی استان های حاشیه ی خلیج فارس با تاکید بر نقش اجتماعی - اقتصادی همگرایی منطقه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
39 چگونگی توزیع فضایی جمعیت در نظام شهری استان گیلان طی سالهای 1355 تا 1390 (دریافت مقاله) همایش شناخت راهکارهای توسعه استان گیلان
40 شناسایی پیشران های توسعه ی منطقه ای با رویکرد تحلیل سیستمی (مطالعه موردی: استان گیلان) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
41 شناسایی عوامل کلیدی توسعه گردشگری منطقهای مطالعه موردی: استان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
42 شناسایی عوامل موثر در توسعه منطقه ای و سازماندهی فضایی استان گیلان در افق 1404 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
43 شناسایی مهمترین عوامل توسعه نیافتگی استان کهگیلویه وبویراحمد باتوجه به طرح های فرادست براساس نظرکارشناسان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
44 شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های توسعه استان گیلان با کاربرد روش تحلیل اثرات متقابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری شهرسازی و مهندسی عمران
45 شناسایی و تحلیل ساختاری پیشران های توسعه استان گیلان با کاربرد روش تحلیل اثرات متقابل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس جغرافیا، عمران، شهرسازی، معماری، مدیریت شهری و توسعه پایدار
46 موانع اجرای برنامه ریزی آمایشی در ایران با تاکید بر کلان منطقه البرز جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران