محمدرضا رضوانی

 محمدرضا رضوانی استاد،دانشگاه تهران

محمدرضا رضوانی

Mohammadreza Rezvani

استاد،دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اسانس گیاهان دارویی نعناع، آویشن و ترخون بر عملکرد و تیتر آنتی بادی در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 3
2 اثر افزودن آنزیم و جیره نویسی به روش آمینواسید های کل و گوارش پذیر بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی و جمعیت میکروبی روده کور جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 1
3 اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی بادی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 2
4 اثر دو نوع اسیدی کننده خوراکی بر گوارش پذیری مواد مغذی، جمعیت میکروبی ایلیوم و عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 2
5 اثر نانو اکسید مس و الیگوساکارید مانان بر گوار شپذیری مواد مغذی و عملکرد رشد در جوج ههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 2
6 اثرافزودن نانوذرات اکسید مس و الیگوساکارید مانان به جیره ی جوجه های گوشتی برفلورمیکروبی روده و وزن دام های درونی بدن (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 11، شماره: 1
7 امکان سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 1، شماره: 3
8 امکان سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی اثرات اجتماعی سدها بر پایداری سکونتگاه های روستایی مطالعه موردی: سد کارون سه- شهرستان ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 50
10 بررسی اثرات اقتصادی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در نواحی روستایی(مطالعه موردی: دهستان لیچارکی حسن رود بندرانزلی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی تاثیرات اقتصادی سدهای مخزنی بر توسعه سکونتگاه های روستایی (مورد: سد کارون سه-شهرستان ایذه) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 7، شماره: 24
12 بررسی تاثیرات زیست محیطی سدهای مخزنی بر نواحی روستایی پیرامونی ( مطالعه موردی: سد کارون سه در شهرستان ایذه ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 1
13 بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 3
14 بررسی وضعیت حمایت مالی کسب و کارهای گردشگری روستایی از یکدیگر با رویکرد تحلیل شبکه (مطالعه موردی: رستوران های روستاهای محور هراز، بخش لاریجان، شهرستان آمل) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 4، شماره: 2
15 بهبود قابلیت هضم سورگوم دانه ای با کاهش تانن و جیره نویسی به روش اسیدهای آمینه قابل هضم استاندارد شده در جیره جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
16 تاثیر استفاده از پودر پوست میوه انار در جیره های حاوی چربی بر عملکرد جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 2
17 تأثیر روغن های اسانسی حاصل از اورگانووتایم و آنزیم بتا- گلوکاناز بر عملکرد و گوارش پذیری مواد مغذی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با جیره بر پایه ی جو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 3
18 تحلیل اثرات اعتبارات خرد بر پایداری اقتصاد روستایی مورد مطالعاتی: اعتبارات صندوق کارآفرینی امید در شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 1
19 تحلیل تاثیر متغیرهای فردی بر ادراک از زیستپذیری در روستاهای پیرامون شهرمطالعه موردی: شهرستان ورامین (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
20 تحلیل عوامل موثر بر مشارکت اجتماع محلی در برنامه ریزی توسعه گردشگری کشاورزی (مطالعه موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 6، شماره: 21
21 چالشها و مباحث توسعه گردشگری کشاورزی مورد مطالعه: مناطق روستایی شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 36
22 سنجش رضایتمندی روستاییان از عملکرد دهیاری ها با رویکرد حکمروایی خوب روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان جنوبی شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 4، شماره: 14
23 سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی شهری سالمندان در شهرهای نیشابور و عشق آباد (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 2، شماره: 1
24 شناخت و تحلیل عوامل موثر بر رکود صنعت قالی بافی در نواحی روستایی مطالعه موردی: شهرستان ملایر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 3، شماره: 11
25 شناسایی و اولویت بندی مولفه ها و فرایندهای موثر در ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین گردشگری کوهستانی-جنگلی(مورد مطالعه: منطقه مازندران مرکزی) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 6، شماره: 1
26 فراتحلیلی بر مطالعات گردشگری روستایی در ایران: پژوهشی درچارچوب روش شناسی کیو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 3، شماره: 7
27 مکان و نقش فرهنگ در شکلگیری هویت مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 10، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم توسعه کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
2 آینده پژوهی راهی برای شناخت تقاضای گردشگری روستایی نمونه موردی: شهرستان ساوجبلاغ ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
3 اثر روغن اسانسی کارواکرول بر گوارش پذیری ظاهری در قوچ های تغذیه شده با جیره های با نسبت های مختلف علوفه به کنسانتره (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
4 اثرگذاری منطقه بر شکل گیری ساختار بادگیرها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
5 ارزیابی سناریوهای آینده ی توسعه اشتغال روستایی؛ روستاهای شهرستان گرگان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
6 امکان سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
7 بررسی اثرات توسعه گردشگری بر هویت روستاییان مورد مطالعاتی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
8 بررسی استانداردها و متریکهای لازم جهت نظارت بر تجهیزات صنعتی درشبکه های حسگر بیسیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
9 برنامه ریزی در سطح محلی و جایگاه آن در برنامه های توسعه روستایی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه روستایی، تجارب و آینده نگری در توسعه محلی
10 تاثیر اقامتگاه های بوم گردی بر توسعه روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
11 تبیین اثرات جشنواره های محلی بر توسعه ی گردشگری روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
12 تحلیل مزیتهای شاخص استان سمنان مبتنی برآمایش صنعت برای ایجاد خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
13 تعاونیهای دهیاریها و ساماندهی مدیریت روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
14 روند تحول بازارهای دوره ای محلی در استان گیلان در چارچوب تحولات اقتصادی ایران در افق 1404 (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
15 سبحانک یا رفیق تطابق ساختار اندام های معماری کویر با اکولوژی (مطالعه ی موردی، آب انبار) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
16 سیاست های توسعه ی کارآفرینی روستایی در اتحادیه ی اروپا (دریافت مقاله) همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
17 محاسبه ی بازه ایمن تناژ ماده ی منفجره برای سازه های معدن سنگ آهن چغارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران،معماری،مدیریت شهری و محیط زیست
18 مدل توسعه اقتصادی و صنعتی استان سمنان مبتنی برآمایش سرزمینبراساس مزیت هاینسبی و ایجاد خوشه های صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
19 مطالعه زیرساختهای توسعه تکنولوژی در سطوح خرد و کلان با تاکید بر اصلاح فنون و روشها (دریافت مقاله) همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری
20 نقش بازارهای دوره ای محلی در پایداری اقتصادی شهری-مطالعه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) نخستین همایش توسعه شهری پایدار
21 نقش کامپیوزیتها در استاندارد سازی قطعات خودرو (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو
22 نقش گردشگری بین‌المللی در توسعه و تحکیم پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جهان اسلام (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام