دکتر محمود عامری

دکتر محمود عامری عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر محمود عامری

Dr. Mahmoud Ameri

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing the Functional Features of HMA Mixtures Containing Multi-Component Polymeric and Glass Fibers (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 7، شماره: 3
2 اثر عصاره آبی میوه گیاه فلوس (Cassia fistula) بر دوره خواب و سطح اضطراب موش (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 12، شماره: 4
3 ارائه روش یادگیری عمیق در مدل پیش بینی ایمنی در سیستم مترو (نمونه موردی: مترو شهر تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 4
4 ارزیابی تاثیر الیاف شیشه بر عمر خستگی رویه های آسفالتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 12، شماره: 4
5 ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی گرم HMA حاوی نانو رس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 4
6 ارزیابی خستگی مخلوط های آسفالتی براساس پارامترهای انرژی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
7 ارزیابی خواص مکانیکی مخلوط های آسفالتی حاوی مواد افزودنی ضد عریان شدگی گریپر، تراگریپ و وتمول -۹۵۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 34، شماره: 4
8 ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
9 ارزیابی عملکرد مخلوط های آسفالتی گرم (WMA) با مواد افزودنی های گرم آلی و شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 10، شماره: 4
10 ارزیابی مقاومت خستگی بتن آسفالتی اصلاح شده با نانو سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
11 ارزیابی مقاومت صیقلی سنگدانههای رویه راه در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 2
12 ارزیابی و تحلیل توصیفی مشکلات و چالش های فرودگاه اردبیل و ارائه راهکارهای عملکردی (دریافت مقاله) ماهنامه پایاشهر دوره: 5، شماره: 53
13 استفاده ازآزمایش کشش غیرمستقیم جهت ارایه مدلی برای پیش بینی عمرخستگی نمونه های آسفالتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 1
14 امکان سنجی استفاده از روغن سبوس برنج به عنوان جوانساز در مخلوط های آسفالتی حاوی تراشه آسفالت بازیافتی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 116
15 انتخاب نمونه آزمایشگاهی مناسب برای انجام آزمایش چقرمگی شکست آسفالت (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 26، شماره: 70
16 اولویت بندی عوامل موثر در تصادفات راه های روستایی استان گیلان مبتنی بر تحلیل عاملی اکتشافی و مدل رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 13، شماره: 2
17 Incremental Layerwise Finite Element Formulation for Viscoelastic Response of Multilayered Pavements (دریافت مقاله) نشریه بین المللی مهندسی حمل و نقل دوره: 1، شماره: 3
18 Investigating the Resistance Behavior of the Clayey Sand Soil Improved with Nano-Silica and Carbon Fibers (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 7، شماره: 1
19 Modeling of Road Accidents Using the Model of I Interactive Highway Safety Design (Case Study: Roads of Qazvin, Zanjan and Hamadan) (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 3، شماره: 1
20 Road Accidents Prediction with Multilayer Perceptron MLP modelling Case Study: Roads of Qazvin, Zanjan and Hamadan (دریافت مقاله) مجله مهندسی عمران و مصالح کاربردی دوره: 2، شماره: 4
21 برآورد هزینه خارجی گرمایش جهانی ناشی از بهره برداری آزاد راه های کشور (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 3
22 بررسی آزمایشگاهی اثر پلیمر بر عملکرد قیر و مخلوط های آسفالتی متخلخل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 4
23 بررسی آزمایشگاهی تاثیرتراشه های خرده آسفالت برروی خصوصیات قیرومخلوطهای آسفالتی گرم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 2
24 بررسی آزمایشگاهی تاثیردمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بربرخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 3
25 بررسی اثر افزودنی نانور س بر رفتار خستگی مخلوط های آسفالتی از طریق تحلیل ضریب آسیب معادل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
26 بررسی ارتباط بین نتایج آزمایش SEM و پارامتر TSR برای سنجش شاخص حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی حاوی مواد ضد عریان شدگی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 35، شماره: 1
27 بررسی خرابی شیارشدگی در مخلوط های آسفالتی و راهکارهای بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 31، شماره: 114
28 بررسی رفتاررانندگان درپذیرش فواصل عبوری قابل قبول بحرانی درتقاطع های بدون چراغ راهنمایی درایران و تاثیر آن درمیزان تاخیر این تقاطعات به روش پیشنهادی HCM2000 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 1
29 بررسی عوامل موثر در شدت تصادفات راه های روستایی گیلان جهت تعیین موثرترین عوامل و ارائه راهکارهای ایمنی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 29، شماره: 106
30 بررسی محاسبه معکوس ضرایب ارتجاعی لایه های روسازی به روشهای استاتیکی ودینامیکی بااستفاده ازنرم افزارهای DBSID EVERCALC5.0 ELMOD5.0 MODULUS6.0 (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 2
31 بررسی مشخصات سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان برای استفاده در لایه های اساس و زیراساس روسازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 23، شماره: 67
32 بررسی میدانی و آزمایشگاهی تأثیر دانه بندی بر مقاومت اصطکاکی رویه های آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 27، شماره: 71
33 بررسی و مقایسه اثر آمیخته SBR/PS و SBS بر خستگی مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 9، شماره: 1
34 بررسی همبستگی بین ارزش صیقلی بادیگرخصوصیات فیزیکی ومکانیکی سنگدانه های رویه راه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 1
35 برهم کنش ویژگیهای روسازی راه و حجم ترافیک برروی نرخ تصادفات جاده های دوخطه برون شهری (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 4
36 پیش بینی ایمنی ترافیک با استفاده از روش بهینه سازی گروه ذرات و ماشین راهنمای پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 34، شماره: 4
37 تأثیر افزودنی بنتونیت بر خصوصیات قیر و پارامترهای مارشال (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 72
38 تعیین حدتحمل مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
39 تعیین عمر خستگی مخلوطهای آسفالتی د ر کرنشهای کم با استفاده از آزمایش تیر خمشی با فرکانس بارگذاری 25 هرتز (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 5، شماره: 4
40 توسعه یک مدل ریاضی برای تعیین ارزش سازهای ژئوتکستایلهای مورد استفاده در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 4
41 حساسیت رطوبتی مخلوط اسفالتی حاوی سرباره ی کوره ی قوس الکتریکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
42 روشی برای بهینهسازی لگاریتم تابع درستنمایی جهت تخمین ضرایب مدلهای پیشبینی تصادفات (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 7، شماره: 3
43 فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملیاتی فوریت های پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 3، شماره: 3
44 مدل برآوردتعدادتصادفات برای راه های شهری مطالعه موردی شهرزاهدان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
45 مدل ریاضی تصادفات جاده های دوخطه برون شهری استان بوشهر باتوجه به ویژگیهای رویه راه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 2، شماره: 1
46 مدلسازی تخصیص کاربری زمین درسطح منطقه برمبنای دسترسی و ارزش افزوده (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آمیخته پلیمری بر رفتار قیر (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
2 اثر آمیخته های پلیمری بر خصوصیات مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) سومین همایش ونمایشگاه بین المللی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
3 اثر افزودنیهای نیمه گرم بر خستگی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
4 اثر نوع فیلر بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
5 ارائه مدل بهینه سازی شبکه تعمیر و نگهداری در سیستم مدیریت پل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
6 ارائه ی روش بهینه ی طراحی مخلوط های گروت سیمانی مورد استفاده در مخلوط های روسازی نیمه انعطاف پذیر (SFP) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
7 ارایه مدل پیش بینی پتانسیل شیارشدگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از پارامترهای حاصل از طرح اختلاط مارشال و بررسی تاثیر این پارامترها بر عدد روانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارایه مدل پیش بینی شاخص وضعیت روسازی (مطالعه موردی محور تهران- بومهن) (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
9 ارایه مدل تاثیرسرمایه دررشد اقتصادی راه آهن جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
10 ارتباط بین آزمایش بازیابی الاستیک و آزمایش جاروب دامنه خطی قیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
11 ارزیابی آزمایشگاهی اثر افزودنیهای آسفالت نیمه گرم در بازیافت آسفالت (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 ارزیابی آزمایشگاهی اثر سرباره فولاد بر مقاومت لغزندگی مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 ارزیابی آزمایشگاهی استقامت مارشال مخلوط های آسفالتی ساخته شده با سربارة فولاد (دریافت مقاله) نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی
14 ارزیابی آزمایشگاهی حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی با استفاده از پودر لاستیک به شیوه اختلاط تر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
15 ارزیابی آزمایشگاهی خواص مخلوطهای 100 درصد بازیافتی با افزودنیهای آسفالت نیمه گرم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
16 ارزیابی آزمایشگاهی قیر و مخلوط های آسفالتی متخلخل حاوی پلیمر EVA و SBR (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
17 ارزیابی اقتصادی چند نوع ژئوتکستایل بر اساس معادل سازهای آنها (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 ارزیابی چرخه عمر تعمیر و نگهداری پیشگیرانه در روسازی راه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
19 ارزیابی عملکرد مخلوطهای آسفالتی نیمه گرم 1 حاوی مواد افزودنی ساسوبیت و آمینی و مقایسه با مخلوط آسفالتگرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
20 ارزیابی فرآیند دستیابی به آسفالت خود ترمیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
21 ارزیابی مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی با استفاده از افزودنی پودر لاستیک به شیوه اختلاط تر (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
22 ارزیابی نمونه های آسفالتی حاوی پودر لاستیک مرطوب با استفاده از آزمایش خزش دینامیکی (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
23 ارزیابی نمونه های آسفالتی حاوی پودر لاستیک مرطوب با استفاده از آزمایش خستگی کششی غیرمستقیم (قطری) (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
24 ارزیابی نمونه های مارشال 16 اینچ در مقایسه با مارشال 4 اینچ در مصالح بازیافت سرد (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
25 ارزیابی و تحلیل توصیفی مشکلات و چالش های فرودگاه اردبیل و ارائه راهکارهای عملکردی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
26 استفاده از شاخص ایمنی در اختصاص نابع جهت ایمن سازی راهها در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
27 استفاده از شبکه نقاط کنترل در فرآیند تعیین ناهمواری روسازی توسط لیزر (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
28 افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های عملیات مرمت و روکش آسفالت در بزرگراه‌ها با استفاده از تحلیل‌های ترافیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
29 اولویت بندی اقدامات ایمن سازی در معابر برون شهری با استفاده از روشRSAR (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 اولویت بندی نقاط حادثه خیز محور رشت-چابکسر با کمک مدل تصمیم گیری تاپسیس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری،بانکداری و اقتصاد در افق ایران ۱۴۰۴
31 COMPARISION OF THE FATIGUE LIFE OF ASPHALT MIXTURES CONTAINING 60-70 PEN AND 85-100 PEN ASPHALTS CEMENT (دریافت مقاله) اولین همایش بین ­المللی قیر
32 Computational Framework for Rate Dependent Fracture Modeling of Asphalt Concrete Mixtures (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 Effect of LDPE in Rutting Characteristics of Asphalt Concrete mixtures (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
34 Laboratory evaluation of moisture sensitivity of warm mix asphalt containing steel slag (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 بازیافت سرد با استفاده از امولسیون قیر و سیمان (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
36 برخی استراتژی های نگهداری و تعمیرات در روسازی راه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی
37 بررسی آزمایشگاهی اثر دانه بندی بر مقاومت لغزندگی بتن آسفالتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بررسی آزمایشگاهی اثر طرح اختلاط در نفوذپذیری روسازی نفوذپذیر(آسفالت متخلخل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
39 بررسی آزمایشگاهی اثر میزان ترافیک طرح در نفوذپذیری روسازی نفوذپذیر (آسفالت متخلخل) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
40 بررسی آزمایشگاهی استفاده از الیاف پلی پروپیلن در مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
41 بررسی آزمایشگاهی استفاده از الیاف پلیپروپیلن در مخلوط های آسفالتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
42 بررسی اپیدمیولوژیک تصادفات ترافیکی عابرین پیاده در ایران (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 بررسی اثر تردد کامیون های 5 محور 12 چرخ بر روسازی به روش مکانیستیک (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
44 بررسی اثر حرارت دهی مصالح خرده آسفالت RAP بر سختی برشی قیر خرده آسفالت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی اثر روش تراکم بر مقاومت کششی، مدول برجهندگی و عمر خستگی نمونه های آسفالتی با استفاده از آزمایش کشش غیر مستقیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 بررسی اثر میزان مصرف مصالح خرده آسفالت(RAP) بر درجه عملکردی قیر در روش طرح اختلاط سوپرپیو(SUPERPAVE) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
47 بررسی اثر نانو رس SBR بر شیار شدگی در مخلوط های آسفالتی گرم (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
48 بررسی پارامترهای موثر بر گسیختگی برشی روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
49 بررسی تاثیر استفاده از سرباره کنورتور ذوب آهن اصفهان به عنوان جایگزین سنگدانه بر بتن غلتکی روسازی راه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 بررسی تاثیر افزودنی های پلیمری برخستگی بتن آسفالتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
51 بررسی تاثیر الیاف (طبیعی و مصنوعی) بر عملکرد مخلوط آسفالتی SMA (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
52 بررسی تاثیر درجه‌حرارت در میزان شیارافتادگی روسازیها بر اساس‌کرنش تجمعی قائم نمونه‌های‌آسفالتی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
53 بررسی تاثیر نوع تابع توزیع احتمال در انتخاب مدل پیش‌بینی تصادفات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
54 بررسی تاثیر نیروهای افقی بر عملکرد روسازی های آسفالتی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
55 بررسی تحلیل روسازی صلب فرودگاه با استفاده از نرم افزار KENSLAB (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
56 بررسی دوام مخلوط های آسفالتی با مصالح سیلیسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
57 بررسی رفتار ترک خوردگی مخلوط های روسازی نیمه انعطاف پذیر (SFP) در حالت اول شکست(مود I) براساس نتایج آزمایش SCB (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
58 بررسی رفتار ترک خوردگی مخلوط های روسازی نیمه انعطاف پذیر (SFP) در حالت دوم شکست(مود II) براساس نتایج آزمایش SCB (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مصرف انرژی و شهرسازی پایدار در مهندسی عمران و معماری
59 بررسی روشهای اندازه گیری مقاومت لغزندگی رویه راه و نحوه ارزیابی آن در سطح جاده (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
60 بررسی روشهای مختلف ارزیابی وضعیت روسازی راهها (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
61 بررسی شاخص های ارزیابی وضعیت روسازی فرودگاه ها، امکان سنجی فنی و اقتصادی آنها برای ایران و پیشنهاد گزینة مناسب (دریافت مقاله) نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی
62 بررسی شیار شدگی در مخلوطهای آسفالتی گرم و نیمه گرم حاوی نانورس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی قیر و آسفالت ایران
63 بررسی قیرهای اصلاح شده با پلیمر SBR و SBS برعملکرد مخلوط های آسفالتی متخلخل (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
64 بررسی کاربرد سرباره فولاد در مخلوطهای آسفالتی گرم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 بررسی لزوم تدوین مباحث مربوط به ایمنی تردد عابرین پیاده در دوره های اخذ گواهینامه رانندگی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
66 بررسی مدل رگرسیون لجستیک به همراه تحلیل فراوانی تصادفات محور حادثه خیز (رشت-چابکسر) جهت ارایه راهکار فنی جهت اصلاح (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
67 بررسی مدلهای پیش بینی وضعیت روسازی فرودگاهها و ارزیابی کاربرد آنها برای فرودگاههای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
68 بررسی مدلهای تخمین وپیش بینی عملکرد روسازی های انعطاف پذیر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
69 بررسی مقاومت شیارشدگی مخلوط های آسفالتی گرم حاوی سنگدانه بازیافتی بتنی درشت دانه (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
70 بررسی مکانیزم عریان شدگی و عوامل موثردربروز آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
71 بررسی میزان نشت فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای از مصالح خرده آسفالت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 بررسی نقش علایم افقی در زنجیره تصادمات جاده ای (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی رنگ های ترافیکی، خط کشی و ایمنی راهها
73 برسی عملکرد مخلوط های آسفالتی SMA با افزودنی های مختلف (دریافت مقاله) دهمین همایش قیر و آسفالت ایران
74 بهره گیری از رویکردهای نوین در راهسازی به منظور ارتقاء سطح ایمنی و راحتی جاده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
75 تاثیر افزودن الیاف پلیمری بر عمر مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
76 تاثیر دمای غیر یکنواخت مخلوطهای آسفالتی گرم بر درصد تراکم و دوام لایه های آسفالتی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
77 تاثیر فیلر در مصالح آسفالتی بر مقاومت در برابر خستگی (دریافت مقاله) دومین همایش قیر و آسفالت ایران
78 تأثیر تغییرات فصلی بر مقاومت لغزشی روسازی راه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
79 تأثیر رفتار رانندگان در ظرفیت و تأخیر تقاطع های بدون چراغ راهنمایی در ایران و تطبیق آن با روش HCM2000 (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
80 تحلیل آماری و ارائه مدل های پیش بینی شدت تصادفات درون شهری بانوان عابر پیاده در کلانشهر قم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
81 تحلیل داده های دستگاه FWD در ارزیابی روسازی آسفالتی با روشهای مختلف و مقایسه با آئین نامه ایران (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
82 تحلیل رفتارروسازی بتنی فرودگاه باروش المان محدود توسط نرم افزارABAQUS (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت استفاده از روشهای نوین در مهندسی عمران
83 تحلیل روسازیهای انعطاف پذیر بروش ساده وکاربرد آن در طرح روکش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
84 تحلیل و ارزیابی کاربرد الیاف پلی پروپیلن برکارایی و اجرای آسفالت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
85 ترک در روسازی آسفالتی تحت بارگذاری ترافیکی - تحلیل المان محدود سه بعدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
86 ترمیم، تیکسوتروپی، غیرخطینگی، گرمایش و خستگی در طی بارگذاری چرخه ای بر مصالح قیری (دریافت مقاله) هفتمین همایش قیر و آسفالت ایران
87 تشخیص خطاهای احتمالی در داده های وضعیت روسازی راه بر مبنای روش احتمال شرطی (دریافت مقاله) هشتمین همایش قیر و آسفالت ایران
88 تعریف میزان بقادر تصادفات فوتی به عنوان یک ابزار اندازه‌گیری اپیدمیولوژیکی در حوادث ترافیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
89 تعیین مقاومت خستگی قیر با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
90 تلفیق روکش دوره ای راه با پروژه های افزایش ایمنی (انتخاب نوع بهسازی راه) (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
91 توسعه مدلهای اماری تصادفات بر مبنای انالیز رگرسیون خطی تعمیم یافته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
92 جایگاه درزگیری ترکهای آسفالتی در مدیریت روسازی و مقایسه روشهای اجرایی آن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
93 رفتار روسازی مرکب با اساس بتن غلتکی برای مناطق با ترافیک سنگین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
94 روسازیهای ماندگار واثر حدتحمل مخلوطهای آسفالتی بر طراحی آنها (دریافت مقاله) چهارمین همایش قیر و آسفالت ایران
95 روش، مزایا و نتایج پیاده سازی سامانه مدیریت نگهداری روسازی بزرگراه های شهر تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری
96 زمان بندی تطبیقی چراغ راهنمایی هوشمند براساس پردازش تصویر و اندازه گیری درصد اشغال سطح مبنا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
97 شناخت و بررسی دهکده حمل و نقل کالا (پایانه چندوجهی کالا) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
98 شناسایی عوامل تصادفات نقاط داخل محور خطرساز(رشت-چابکسر) به کمک تحلیل فراوانی و مدل شبکه عصبی جهت پیشنهاد راهکار بهسازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
99 شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات نقاط حادثه خیز محور حادثه خیز (رشت-چابکسر) با استفاده از مدل های آماری و ارایه راهکار فنی جهت اصلاح (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
100 شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات نقاط حادثه خیز محور حادثه خیز با استفاده از ترکیب تحلیل فراوانی و شبکه عصبی و ارائه راهکار فنی جهت اصلاح (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار
101 طرح اختلاط آسفالت با دانه بندی باز مورد استفاده در مخلوط های روسازی نیمه انعطاف پذیر (SFP)به روش سلسله مراتبی (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
102 علل تخطی افراد از چراغ قرمز و بررسی شاخص های رفتاری موثر بر تخطی عابران در گذرگاه های دارای چراغ برای عابران پیاده (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی افق های نوین در مهندسی عمران ، معماری و شهرسازی
103 فرسایش بادی و تاثیرخشکی تالاب هامون در تشدید دمیدن شن و راهکارهای حفاظت از آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان
104 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تحلیل روسازیهای انعطاف پذیر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
105 کنترل و آنالیز نتایج تجهیزات اتوماتیک بررسی روسازی راه (دریافت مقاله) سومین همایش قیر و آسفالت ایران
106 مدل سازی جریان عابر پیاده در تقاطعات چراغدار با استفاده از روش فازی-عصبی (مطالعه موردی:شهر رشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حمل و نقل و ترافیک
107 مروری بر تحقیقات انجام شده در خصوص عملکرد مخلوط های آسفالتی حاوی سرباره (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین آلات
108 مروری بر عملکرد افزودنی گیلسونایت در قیرهای بهبودیافته (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
109 معرفی و بررسی انواع حفاظهای ترافیکی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
110 معرفی یک سامانه مدیریت نت برای روسازی معابر درون شهری ایران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات
111 معیارهای انتخاب مکان دوربین های ثبت تخلف سرعت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
112 مقایسه تحلیلی سه نرم افزار MODULUS6.0، ELMOD5.0 وEVERCALC5.0 در محاسبه معکوس ضرایب ارتجاعی لایه های روسازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
113 نقش دوربین های کنترل سرعت در کاهش شدت تصادفات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری