دکتر پویا دولابی

دکتر پویا دولابی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

دکتر پویا دولابی

Dr. Pouya Doolabi

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول راهبردی طراحی فرم ساختمان مسکونی در بوشهر، مبتنی بر کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 4
2 بازخوانی آرایههای نظام بصری در بافت تاریخی بوشهر با تأکید بر رویکرد ذهنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهر دوره: 2، شماره: 4
3 بررسی چگونگی اثرگذاری مولفه های موثر در توسعه گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 10، شماره: 36
4 معاصر سازی مفهوم محله در شهر ایرانی با نگاه بر مبانی برنامه ریزی محله مبنا (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیبشناسی کیفیت طراحی فضاهای عمومی در معماری فرهنگسرا بررسی موردی: فرهنگسراهای نیاوران،دزفول و خاوران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
2 ادراک فضا؛ عنصری کلیدی در طراحی فضاهای مختص به کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
3 استخراج نسبت حجمی فضای باز - حیاط مرکزینیمه باز و بسته در بناهای منتخب بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
4 اسلام و بازخوانی عناصر تجسد کالبدیش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
5 الگوگیری از معماری سنتی ایران و ارائه راهکارهایی جهت کاربردی کردن مفاهیم توسعه و طراحی پایدار با تأکید بر نقش انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
6 بازشناخت الگوهای معماری پایدار در معماری بومی مسکن در مناطق گرم و مرطوب (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
7 بازشناسی ابنیه های تاریخی محله سنگ سیاه شیراز از نقطه نظر تزیینات داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
8 بررسی تاثیر زمینه گرایی بر موزه تزیینات در بافت تاریخی کلان شهر شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 بررسی تاثیر طراحی فرهنگسرا های هنرهای دستی درجذب گردشگر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
10 بررسی تاثیرات فضاهای شهری معاصر بر پایداری اجتماعی (با نگرش موردی به کودکان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
11 بررسی تصویر ذهنی کودکان 9-6ساله ازفضای مدرسه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری
12 بررسی چند بنای منتخب بافت قدیم بوشهر و استخراج نسبت های حجمی فضاها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
13 بررسی رنگ اتاق خواب کودک با رویکرد روانشناسی محیط(محور زیبایی شناسی در معماری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی عناصر کلیدی در چالش تقابل سنت و تجدد در معماری معاصر قاجاریه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
15 بررسی عوامل موثر بر افزایش حس سرزندگی در بازار نمونه موردی : بازار قدیم بندرعباس (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
16 بررسی معیارهای مؤثر در گردشگری سواحل ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
17 بررسی نقش آموزه های دینی و آیین های سنتی بر میزان حضور مردم در فضاهای جمعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
18 بررسی نقش کیفیت فضاهای باز شهری در افزایش تعامل اجتماعی شهروندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
19 بررسی و ارتباط سنجی مولفه های برهمزننده حس امنیت و فعالیت های مورد انتظار در مرکز محلات و ارایه اولویت های طراحی بر اساس مولفه ها برای فعالیت های متفاوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
20 بررسی و مطالعه معماری دوره قاجاریه با توجه به روند شکل گیری و تغییرات عناصر شکل دهنده بنا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
21 بررسی وضعیت پسماند جامد روستای محمدعامری با تاکید بر جمع آوری و پردازش ضایعاتی نظیر شیشه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
22 بررسی وضعیت پسماندجامدروستای شهنیا باتاکید برجمع آوری وپردازش ضایعات زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
23 تاثیرپذیری تزیینات کلیسای گریگوری از معماری بافت تاریخی بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
24 تأثیر پذیری حس مکان از ادراکات ذهنی در بافت تاریخی بوشهر (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
25 تجلی سنت در معماری معاصر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
26 تجلی معنای برگرفته از معماری داخلی در فضای معماری از طریق بازشناسی مفاهیم فضاساز در نمایش های آیینی نمونه موردی: تعزیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
27 تحلیل و بررسی عناصر معماری پایدار در طراحی وخلق مراکز آموزشی کودکان با رویکرد ارتقا خلاقیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
28 توسعه گردشگری در محیط های روستایی با تکیه بر مبانی "Albergo Diffuso" (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
29 جایگاه حکمت خالده و طبیعت در هویت معماری ایرانی- اسلامی (نمونه موردی: بناهای بافت سنتی بوشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
30 جایگاه محرمیت درهویت و فرهنگ ایرانی اسلامی نمونه موردی: خانه رسولیان ومرتاض یزد (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
31 جایگاه و مفهوم شمسه در تجلی هنر معماری اسلامی در دوره قاجاریه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
32 حکمت متعالیه ملاصدراراهی به سوی معماری قدسی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
33 خوانش تاثیر ساماندهی«محورهای بصری» بر ارتقاء «کیفیت محیط» محلات بافت فرسوده شهری(نمونه موردی:بافت تاریخی بوشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
34 زمینه سازی پایداری اجتماعی خوابگاه دانشچویی با رویکرد روانشناسی محیط (محور مردم و پایداری اجتماعی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
35 زیبایی در زایشگاه وتاثیرآن درکاهش استرس مادر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
36 سازگاری با زمینه کالبدی در بافت تاریخی بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
37 ساماندهی الگوی گردشگری در شهر بندرعباس با تاکید بر مکان یابی مجموعه های تفریحی توریستی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
38 شناسایی پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری در روستاهای "ا بیانه" و "فرحزاد" با استفاده از روش توصیفی تحلیلی SWOT (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
39 شهرفرهنگ درجهت کیفیت بخشی به تعاملات اجتماعی (نمونه موردی شهرفرهنگ شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
40 طراحی اتاق LDR دربخش زایشگاه بارویکرد قابلیت محوررفتار در محیط (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
41 طراحی ساحل گناوه در قالب کاربری تفریحی - گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری شهرسازی عمران و گردشگری توسعه پایدار شهری
42 طراحی مجموعه تفریحی آموزشی بانوان شهر بوشهر با رویکرد روانشناسی محیطی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
43 طراحی مرکز تجاری تفریحی با رویکرد زمینه گرا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
44 عوامل موثر بر طراحی مسکن اقلیم گرا در بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
45 کاربرد دیوار ترومب در معماری خانه های بوشهر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی
46 مدیریت شهری در جهت ارتقای مشارکت شهروندی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
47 مشخصه های هویت کالبدی دربناهای کهن ازدیدگاه کریستوفرالکساندر نمونه موردی: بافت قدیم بوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
48 معیارهای ارزیابی مکانی مجتمع های خدماتی – رفاهی با الگوی معماری پایدار (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
49 معیارهای ارزیابی مکانی مجتمع های خدماتی رفاهی با الگوی معماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا
50 معیارهای طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی در بستر شهرک های سازمانی با مشاغل همگون (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
51 مکانیابی بیمارستان تخصصی قلب بوشهر_با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا
52 مکانیابی مدارس با رویکردپدافندغیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
53 نقش توسعه عمودی ساختمان ها در هویت بخشی به منظر شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
54 ویژگی های شهری معماری مسکونی بافت قدیم و نوین شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
55 ویژگی های شهری و شیوه های ساخت در شکل گیری کالبد و فضای شهری با تاکید بر نقش محرمیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن
56 هنر نور و رنگ در اثر بخشی کیفیت فضاهای معماری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی