پرویز کاظمی

 پرویز کاظمی رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه

پرویز کاظمی

Parviz Kazemi

رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.