دکتر علی اکبر آقا کوچک

دکتر علی اکبر آقا کوچک استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اکبر آقا کوچک

Dr. Aliakbar Aghakochak

استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ی روشی جدید برای تخمین تغییرمکان هدف سازه ها در تحلیل استاتیکی غیرخطی برای حوزه ی نزدیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی زلزله دوره: 4، شماره: 1
2 ارزیابی رفتار دینامیکی سکوهای دریایی نوع خود بالارو در خاک های دانه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 7، شماره: 14
3 الگوریتم شبیه سازی تصادفی برای تعیین توزیع احتمالاتی و بیشینه ی پاسخ لرزه یی سیستم های دینامیکی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 3
4 بررسی نبود قطعیت های موثر در رفتار قاب های بتن مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 2
5 بهسازی لرزه ای اسکله های شمع و عرشه به وسیله جداگرهای لرزه ای (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 8، شماره: 16
6 تحلیل خط لوله دریایی در هنگام انتقال به محل نصب به روش کشیدن در سطح آب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 7، شماره: 13
7 تحلیل خطوط لوله دریایی تحت بارگذاری ناشی از انتشار موج زلزله و حرکت گسل (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 3، شماره: 5
8 تحلیل قابلیت اعتماد لرزه ای قاب های صلب فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله دوره: 9، شماره: 4
9 تحلیل لرزه ای سیستم های ثانویه نصب شده بر عرشه سکوهای دریایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 11، شماره: 21
10 ضریب افزایش تغییر مکان در سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی معمولی و قاب ساده با مهاربندهای هم محور (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
11 عملکرد لنگر تولیدی حاصل از مخزن مستغرق متحرک در کاهش دامنه پاسخ سکوی ثابت برجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 6، شماره: 12
12 محاسبه حداکثر ارتفاع موج محتمل طی عمر طراحی سکوهای دریایی واقع در خلیج‬‬فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 9، شماره: 18
13 مطالعه ی آزمایشگاهی و عددی عملکرد چرخه یی قاب های مهاربندی ویژه (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز غیر خطی سکوهای ثابت فلزی دریائی تحت اثر زلزله با شدت بالا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
2 اتصال گیردار تیر I به ستون قوطی براساسهندسه یقه ای شکل (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
3 اثر پارامترهای مدل سازی در شبیه سازی رفتار چرخه ای مهاربند قوطی شکل با مدل فایبر در نرم افزار OpenSees (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 اثر پروتکل های بارگذاری دو امتدادی بر رفتار چرخه ای اتصال خمشی تیر با بال کاهش یافته واتصال مستقیم تقویت نشده جوشی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
5 اثر مقاومت افزون بر ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات خورجینی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
6 اثر میانقابهای آجری بر رفتار لرزه ای قاب های فولادی دارای اتصال خورجینی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 ارزیابی تاب آوری لرزه ای بیمارستان های طراحی شده با استاندارد 2800 ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی رفتار سیستم سازه ای قاب خمشی فولادی تحت اثر آتش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 ارزیابی رفتار سیستم سازه ای لوله قابی فولادی تحت اثر آتش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
10 ارزیابی رفتار لرزه ای قاب های مهاربند همگرای طراحی شده بر اساس ضوابط لرزه ای آیین نامه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
11 استفاده از میراگرهای شیاردار به عنوان تیر پیوند در سیستم های مهاربندی واگرا (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
12 بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی ویژه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
13 بررسی اثر اندرکنش موج و سازه در پاسخ ثابت دریایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
14 بررسی اثر چشمه اتصال بر رفتار جانبی قابهای خمشی فولادی دارای ستون با مقطع جفت پروفیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
15 بررسی اثرات عدم قطعیت‌های مرتبط در رفتار سازه‌های بتن مسلح (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی تأثیر چقرمگی فلز جوش بر عملکرد آن تحت بارهای سیکلی و یکنواخت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
17 بررسی تفاوت عملکرد میراگرهای اصطکاکی دورانی در قاب های خمشی و قاب های ساده فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 بررسی دقت نتایج روش طیف ظرفیت در محاسبه تغییر مکان هدف در قابهای فولادی دارای اتصال خورجینی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 بررسی رفتار سکوهای دریایی تحت اثر موج سونامی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی رفتار لرزه ای دیوار آجری تقویت شده با شبکه فولادی و پوشش بتن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
21 بررسی رفتار ورق های اتصال و مهاربندی فولادی همگرا تحت اثر بارهای یکنوا و چرخ های (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 بررسی روش FEMA P695 در تعیین ضریب رفتار سیستم های ساختمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
23 بررسی ضوابط طراحی و آنالیز ساختمان ها در مقابل زلزله به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 بررسی عددی اثر انفجار بر پایه های سیستم لوله کشی مستقر در عرشه سکوی دریایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
25 بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی دورانی در قاب های خمشی فولادی با استفاده از تحلیل های دینامیکیو استاتیکی غیرخطی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی عملکردمیراگرهای فلزی جاری شونده دردوحالت دورازگسل و نزدیک گسل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی فرو ریزش پیشرونده در ساختمان های بتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
28 بررسی مدلهای رفتاری مهاربندی در سکوهای ثابت فلزی دریایی تحت اثر زلزله های شدید (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
29 بررسی موردی رفتار دینامیکی غیر خطی قاب های دارای اتصال خورجینی تحت اثر زلزله و نیاز شکل پذیری آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 تأثیر تیرهای مختلط با مقطع کاهش یافته بر رفتار اتصالات خمشی در قاب های فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
31 تأثیر میانقاب­های مصالح بنایی بر رفتار لرزه­ای قاب­های فولادی دارای اتصال خورجینی و اجزای آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 تحلیل اتصال صلب توصیه شده در آیین نامه 2800 ایران و اثرات آن بر رفتار قابهای خمشی فولادی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 تحلیل اثر دینامیکی باد بر برج میلاد به روش طیفی و مقایسه با اندازه گیری میدانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 تحلیل بار افزون برای سازه های نامتقارن در پلان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 تحلیل پاسخ سکوی ترکیبی دارای مخازن مستغرق الحاقی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
36 تحلیل دینامیکی سکوهای دریایی نوع خود بالارو تحت اثر امواج دریابا درنظر گرفتن اندرکنش سازه با خاک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 تحلیل دینامیکی غیر خطی سکو های ثابت فلزی دریائی با استفاده از المان الیافی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
38 تحلیل عملکرد لرزه ای سازه های فولادی دارای اتصال خورجینی بهروش طیف ظرفیت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تحلیل غیر خطی دیواهای آجری تقویت شده با روکش بتن مسلح به روش ترک پخشی ثابت (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
40 تحلیل و بررسی ورق های پیوستگی در اتصالات قاب های خمشی فولادی دارای ستون جعبه ای تحت اثر لنگر خمشی دو امتداد متعامد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس نوردکاران فولادی ایران
41 تعیین ظرفیت باربری نهایی دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه­ها (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 حل عددی پدیده تفرق منظم و بررسی اثرات نامنظمی امواج (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
43 رفتار لرزه ای قابهای 1 الی 5 طبقه مقاوم شده با دیوارهای برشی فولادی نازک نیمه نگهداری شده در لبه ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 روابط پارامتری برای طراحی ضخامت پوشش محافظ تیرهای فولادی در برابر آتش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس نوردکاران فولادی ایران
45 روش تک مرحله ای تیربرروی بسترغیرخطی وینکلر درمدلسازی خاکهای ماسه ای مستعدروانگرایی برای استفاده د رتحلیل لرزه ای سازه های دریایی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
46 قابلیت اعتماد طرح لرزه ای سکوهای دریایی بر اساس آئین نامه API RP2A-LRFD در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
47 قابلیت اعتماد لرزه ای قابهای خمشی فولادی ویژه طراحی شده به روش حدی براساس آیین نامه های ایران و AISC (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
48 کارایی جداکننده های کامپوزیتی مسلح به الیاف پلیمری در رفتار لرزه ای ساختمانهای کوتاه و میان مرتبه ایزوله شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
49 کارایی میراگرجرمی تنظیم شونده درکاهش آسیب خستگی سکوهای دریایی نوع جاکت (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
50 کمانش خارج از صفحه ستونهای فرعی در دیوارهای برشی فولادی نیمه مقید در لبه ها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 کنترل ارتعاشات پل تله زنگ به کمک میراگر جرمی تنظی مشده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
52 مبانی تحلیل فازی قابلیت اعتماد سازه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
53 مدل سازی اثر میانقابهای بنایی بر پتانسیل فروریزش پیشرونده در قابهای بتن مسلح (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 مدل کردن رفتار غیر خطی اعضا سکوهای ثابت فلزی دریایی در تحلیل های غیر ارتجاعی با استفاده از المانهای الیافی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
55 مدلسازی عددی گسترش ترک در اتصالات خورجینی متئاول تحت اثر بارهای چرخه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
56 مطالعه آزمایشگاهی رفتار و عملکرد دیوار برشی فولادی شیاردار (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
57 مطالعه آزمایشگاهی میراگر ترکیبی ویسکوالاستیک و فلزی جاری شونده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
58 مطالعه رفتار اتصالات خمشی فولادی دارای ستون قوطی تحت اثر لنگرهای خمشی دوامتداد متعامد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
59 مطالعه عددی رفتار چرخه ای مهاربندهای مرکب جفت ناودانی با شرایط اتصال مختلف مقاطع مهاربندی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
60 مقایسه رفتاری و اقتصادی استفاده از مهاربند کمانش تاب در قاب های فولادی به عنوان سیستم مقاوم در برابر بار جانبی یا میراگر غیرفعال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس نوردکاران فولادی ایران
61 مقایسه روشهای آنالیز پایداری در قاب های فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
62 مقایسه عملکرد میراگرهای فلزی جاری شونده و ویسکوالاستیک تحت اثررکوردهای دورازگسل و نزدیک گسل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
63 مقایسه ی رفتار سیستم های سازهای لوله قابی و قاب خمشی فولادی در برابر اثر آتش و ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
64 منحنی های شکنندگی برای ارزیابی آسیب پذیری سیستم های نگهدارنده تجهیزات (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران