پروفسور علی اکبر رمضانیانپور

پروفسور علی اکبر رمضانیانپور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پروفسور علی اکبر رمضانیانپور

Prof. Ali Akbar Ramezanianpour

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمایش رسانایی الکتریکی اصلاح شده برای سنجش مقاومت بتن درمقابل نفوذ یون های کلرید (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 30، شماره: 2
2 ارزیابی مدل های تخمین عمر مفید خدمت رسانی برای سازه های بتن مسلح در محیط دریایی خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 8، شماره: 15
3 بررسی دوام ملات های حاوی پوزولان طبیعی تحت تاثیر کربناسیون (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران دوره: 3، شماره: 2
4 پتانسیل خوردگی میلگرد در ملات های سرباره و پومیس قلیافعال (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 8
5 تاثیر نانو سیلیس بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 42، شماره: 66
6 تثبیت و جامدسازی خاکستر حاصل از سوخت زباله با استفاده از سیمان پرتلند و دوده سیلیس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 78
7 سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 1، شماره: 1
8 کاربرد مقاومت الکتریکی برای بررسی پایایی بتن (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب دیدگی های بتن در محیط های اسیدی و ارائه راه حل مناسب جهت کاهش خرابی ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
2 اثر انواع سیمان ها و حباب هوای وارد شده بر مقاومت بتن در برابر پوسته شدگی در مجاورت نمک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
3 اثر توام واکنش قلیایی سیلیسی و خزش بر تیرهای خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
4 اثر سیمان سرباره در ملات ترمیمی مقاوم در مقابل حمله اسید سولفوریک (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
5 ارائه روشی نوین جهت سنجش نفوذپذیری بتن در مقابل یون کلراید (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
6 ارائه یک چارچوب پیشنهادی برای سیستم پشتیبان تصمیم‌گیری در مدیریت دارایی شبکه فاضلابرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
7 ارزیابی امکان استفاده از ملات سرباره قلیا فعال به عنوان مصالح تعمیراتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
8 ارزیابی برخی منابع رس کشور جهت تهیه پوزولان طبیعی رس کلسینه شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 ارزیابی پایداری جاده ها به کمک بتن متخلخل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
10 ارزیابی چسبندگی رزین های اپوکسی و خمیرهای قلیا فعال با پایه سرباره به عنوان ماده تعمیراتی به کمک آزمون برش مایل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی بتن
11 ارزیابی خواص مکانیکی و دوام در برابر واکنش های قلیایی - سیلیسی در ترکیبات حاوی مواد جایگزین سیمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی طراحی و مدیریت ساخت پایدار
12 ارزیابی دوام و خصوصیات مکانیکی بتن های ساخته شده از پوزولان خاکستر پوسته برنج در نمونه های بتنی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 ارزیابی مدل Fibبرای تخمین عمرمفید خدمت رسانی سازههای بتن مسلح درشرایط محیط دریایی خلیج فارس (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 ارزیابی مدل های تخمین عمر مفید خدمت رسانی برای سازه های بتن مسلح در محیط دریایی خلیج فارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
15 ارزیابی میکروسیلیس بعنوان عامل حفاظتی سازه های بتنی در مقابل خوردگی آرماتور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران
16 ارزیابی و اصلاح مدل تخمین عمر مفید ارائه شده توسطFIB برای شرایط محیطی و مصالح خلیج فارس (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
17 ارزیابی و مقایسه عملکرد "ملات های تعمیری سازه های بتن مسلح" ساخت داخل و خارجی در شرایط محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
18 امکان سنجی جایگزینی سیمان به جای مواد قیری در روسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
19 امکانسنجی استفاده از سرباره کوره آهنگدازی ذوب آهن اصفهان به عنوان مادهی جایگزین سیمان با رویکرد دوام در برابر یون کلراید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
20 انبساط ملات های حاوی سرباره کوره آهنگدازی در برابر حمله سولفات و مروری بر استانداردهای حمله سولفات (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
21 Chloride Durability and Microstructural Analysis of Alkali Activated Slag Mortars Containing Nanosilica (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
22 COMPARATIVE STUDY OF SERVICE LIFE MODELS FORPREDICTION OF LONG TERM CHLORIDE PENETRATION INTOCONCRETE IN THE PERSIAN GULF CONDITIONS (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
23 DEVELOPING AN INNOVATIVE MODEL TO ESTIMATE THE SERVICE LIFE OF REINFORCED CONCRETE STRUCTURES IN THE PERSIAN GULF USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
24 Durability enhancement of concrete dams by controlling and mitigating aar problem (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین‌المللی رفتار بلندمدت و فن‌آوری‌های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها
25 DURABILITY OF CRACKED REINFORCED CONCRETE BEAMS INMARINE ENVIRONMENT (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
26 Durability of high-performance concrete containing metakaolin and Portland limestone cement against chloride attack (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
27 Effects of ground granulated blast furnace slag on the mechanical properties of pervious concrete (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
28 Environmental characterization of stabilized/solidified petrochemincinerator bottom ash with cement, silica fume and Nano-silica (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
29 FIELD AND LABORATORY STUDIES ON THE DURABILITY PROPERTIES OF NEW AND REPAIRED COASTAL STRUCTURES (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
30 Proposed model and software program for service life estimation of concrete structures in the South coasts of Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی خلیج فارس :بتن پایا
31 The Effect of Nano Silica on compressive Strength and Durability of Self-consolidating Mortars (دریافت مقاله) نخستین سمینار ملی کاربرد فناوری نانو در صنعت بتن (افق ها و چالش ها)
32 The Importance of Durability Design of Reinforced Concrete Structures (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 Verification of FIB model for service-life prediction of reinforced concrete structures located in Persian Gulf environment (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
34 بتن بادوام و طراحی بر اساس دوام (دریافت مقاله) هفتمین همایش مقررات ملی ساختمان سازه های بتنی، ضرورت ها و الزامات
35 بتن سبک: از تحقیق تا کاربرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
36 برخی خصوصیات سیمان های پرتلند آهکی با توزیع اندازه دانه های متفاوت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
37 بررسی اثر افزودنی های حباب هوازا بر خواص تازه و سخت شده روسازی های بتن غلتکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
38 بررسی اثر سیستم های عمل آوری برخواص مهندسی و دوام بتنهای حاوی زئولیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
39 بررسی اثر متاکائولین در مجاورت سیمان پرتلند آهکی بر دوام بتنهای توانمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
40 بررسی اثر محلول کلوئیدی نانو سیلیس بر خواص ملات (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی اثرات نانو سیلیس بر مشخصات مکانیکی و دوام ملات های ساخته شده با سیمان های آمیخته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
42 بررسی ارتباط مقاومت فشاری بتن با سایر پارامترهای مرتبط با آن در نمونه های آزمایشگاهی و کارگاهی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
43 بررسی ارتباط میان مقاومت الکتریکی بتن و نرخ خوردگی آرماتور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
44 بررسی ارتباط نتایج آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی بتن با آزمایش نفوذ تسریع شده یون کلراید(RCPT)در نمونه های کارگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی انواع آسیب دیدگی های عرشه پلهای بتنی راه آهن بافق - زرین شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
46 بررسی بتن متخلخل به عنوان شیوه ای برای مدیریت سیلاب در آبخوان ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
47 بررسی پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها در بتن سه سد کشور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 بررسی تاثیر سرباره کوره ی آهنگدازی به عنوان ماده جایگزین سیمان بردوام بتن دربرابر نفوذیون کلراید (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
49 بررسی تاثیر کربناسیون بر خصوصیات دوامی ملات های حاوی پوزولان مصنوعی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
50 بررسی چهار روش تسریع یافته جهت سنجش نفوذپذیری کلرایدی بتنهای حاوی دوده سیلیس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
51 بررسی خصوصیات مکانیکی و دوامی بتن های حاوی پودر سنگ آهک (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
52 بررسی خواص مکانیکی بتن های سبک دانه سازه ای حاوی لیکا در مقایسه با پومیس (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
53 بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ژیوپلیمری حاوی سرباره در برابر نفوذ یون کلراید (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
54 بررسی خواص مکانیکی ودوام بتن های ساخته شده از خاکستر بهینه شده باگاس در برابرنفوذ یون کلراید (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 بررسی خواص مهندسی و دوام بتن حاوی سرباره کوره آهنگدازی دربرابر سولفات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
56 بررسی دوام سازه های بتنی دریایی با سیمان‌ها و پوزولان‌های مختلف در شرایط محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
57 بررسی دوام بتن مسلح با سیما نها و پوزولا نهای مختلف در شرایط محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
58 بررسی دوام بتن های ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس نیشکر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
59 بررسی دوام بتنهای ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس در برابر حمله سولفاتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
60 بررسی دوام ملات های حاوی پوزولان طبیعی تحت تاثیر کربناسیون (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی بتن
61 بررسی دوام ملات های ساخته شده از پوزولان خاکستر باگاس در برابر حمله سولفاتی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
62 بررسی رفتار خمشی تیر بتنی مسلح تحت اثر پدیده واکنش قلیایی سنگدانه ها (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
63 بررسی رفتار رئولوژیکی و پارامترهای مربوط به دوام در برابر نفوذ یون کلراید بتن خودمتراکم سازگار با محیط زیست Eco-SCC حاوی پوزولان زئولیت طبیعی (دریافت مقاله) کنگره ملی بتن خود­متراکم (بتن نسل جدید)
64 بررسی روابط موجود میان آزمایش مقاومت الکتریکی سطحی و سایر آزمایشهای نفوذ پذیری در نمونه های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
65 بررسی علل کربناسیون شدید در عرشه هیا پل های راه آهن بافق - زرین شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
66 بررسی عملکرد بتن توانمند در برابر حمله سولفوریک اسید (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی بتن ایران
67 بررسی عملکرد بتن های تعمیر شده به روش تزریق اپوکسی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
68 بررسی عملکرد پوزولان تراس بر خواص مکانیکی و دوام بتن خود تراکم (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 بررسی عملکرد ملات تعمیری اصلاح شده با پلیمر در شرایط محیطی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
70 بررسی قابلیت کاربرد بتن با سبک دانه طبیعی در سبک سازی ساختمان ها (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
71 بررسی مقاومت و نفوذ پذیری بتن برای مخازن نفتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
72 بررسی میزان جذب انرژی و مقاومت خمشی بتن الیافی هیبریدی فولاد_پلی پروپیلن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
73 بررسی نفوذ درازمدت یون کلرید و تخمین عمرمفید خدمت رسانی در سازه های بتن مسلح حاشیه خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
74 بررسی نقش سرباره کوره آهن گدازه وپوزولان طبیعی درکنترل واکنش قلیایی کربناتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
75 بررسی نقش سرباره کوره آهن گدازه وپوزولان طبیعی درکنترل واکنش قلیایی کربناتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
76 بررسی و تحلیل تحقیقات صورت گرفته در زمینه کاربرد ابزار ارزیابی چرخه حیات (LCA) در مصالح ساختمانی و ساخت و ساز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
77 بررسی و مقایسه خواص مکانیکی و دوام ملات های سیمانی حاوی پوزولان های طبیعی و مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
78 بررسی و مقایسه ی روشهای اندازه گیری زبری سطوح بتنی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
79 بکارگیری روشی نوین با استفاده از میکروارگانیسم ها برای افزایش مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی صنعت بتن
80 پوزولانها و نقش آنها در بتن سدها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سد سازی ایران
81 پیشنهاد چگونگی در نظرگیری پارامتر دوام در طرح بتن سازه های مختلف بویژه در محیط های خورنده دریایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
82 تاثیر استفاده از نانوذرات بر دوام در برابر نفوذ یون های کلراید در ملات و بتن خود متراکم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران(مهندسی سازه و مدیریت ساخت)
83 تاثیر مواد جایگزین سیمان بر ظرفیت مقیدسازی یون های کلراید در خمیرهای سیمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
84 تاثیر نانو سیلیس بر خصوصیات مکانیکی و دوام بتن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
85 تاثیر نانوسیلیس ها بر خواص مواد پایه سیمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
86 تاثیراعمال توام کربناسیون و نفوذیون کلراید برمقاومت فشاری بتن های ساخته شده ازمیکروسیلیس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
87 تأثیرات میکروسیلیس و پلیمر S. B. R در مقاومت سایشی بتن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
88 تثبیت و جامدسازی در مدیریت پسماندهای خطرناک در صنعت پتروشیمی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
89 تحلیل حساسیت عوامل موثر بر خواص مکانیکی خمیرهای ژیوپلیمری با پایه روباره (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
90 تخمین مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
91 تولید بهینه خاکستر پوسته برنج و بررسی اثر بتن های ساخته شده با این خاکستر در پدیده واکنش قلیائی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 تولید خاکستر پوسته برنج و ارزیابی خواص پوزولانی بتن‌های ساخته‌شده با آن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
93 چالش ایجاد حباب هوای عمدی در رویه های بتن غلتکی و راهکار آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
94 خواص مهندسی و دوام بتن های ساخته شده از زئولیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی بتن ایران
95 خوردگی بتن های مسلح مختلف در شرایط محیطی گرم و خورنده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران
96 خوردگی میلگرد در بتن مسلح ترک خورده تحت بار در ناحیه جزر و مد خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوام بتن
97 دوام بتن های حاوی زئولیت دربرابر نفوذ یونهای کلراید و خوردگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
98 دوام ستون های بتنی خورده و تعمیر شده با ورق های FRP در شرایط جزر و مدی حاشیه ای خلیج فارس (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن خودتراکم ایران و اولین کنفرانس ملی تعمیر و نگهداری سازه های بتنی
99 راه حل های تعمیر و نگهداری برای روسازی های بتنی متخلخل با منافذ پر شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
100 روسازی های متخلخل و بررسی آثار مختلف آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
101 روشهای حفاظت بتن و آرماتور ها در مقابل املاح مضر درسازه های دریایی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
102 زئولیت و اثر آن بر مقاومت خمیر و ناحیه انتقال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
103 سیستم تشخیص خرابی دال‌های بتنی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
104 سیستم خبره برای ارزیابی خرابی دالهای بتنی در منطقه خلیج فارس (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
105 طرح اختلاط بهینهء بتن غلتکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
106 فازی سازی چند کد وضعیت در ارزیابی فاضلابروهای بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
107 کاربرد بتن خودتراکم در معماری لابی برج میلاد (دریافت مقاله) کنگره ملی بتن خود­متراکم (بتن نسل جدید)
108 کاربرد روشهای آماری جهت پیش بینی مقاومت فشاری و سایشی بتن با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
109 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در طرح اختلاط بتن غلتکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
110 کاربرد ملات پلیمری در افزایش دوام نمونه های دورپیچ شده با ورق های GFRP در ناحیه ی جزر و مدی خلیج فارس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد کامپوزیت ها در صنعت ساخت
111 کاهش خطرات زلزله با کاربرد بتن های سبک دانه سازه ای در ساختمان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
112 مدل برآورد مشخصات بتن حجیم در سدهای بتنی مبتنی بر استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
113 مدلسازی تیر بتن مسلح تحت تاثیر توام واکنش قلیایی و خزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
114 مروری بر خواص سیمان های آمیخته میکروسیلیسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی بتن
115 مزایا و معایب روسازی های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
116 مشخصات مکانیکی و دوام در برابر نفوذ یون های کلراید بتن های ساخته شده با پوزولان های رس کلسینه شده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
117 مطالعه خواص مکانیکی ودوام بتن های حاوی متاکایولین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
118 مطالعه ی آزمایشگاهی روی اثر خوردگی بر رفتار تنش-کرنشی ستون های دایره ای شکل مسلح (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
119 مطالعه ی تاثیر عیار سیمان بر مقاومت فشاری بتن خود تراکم تحت چرخه ی عمل آوری با بخار به منظور کاربرد در پروژه بزرگراه طبقاتی شهید صدر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
120 مقایسه اثرات نانو سیلیس دوده سیلیس بر روی ریزساختار دوام نمونه های بتنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
121 مقایسه عملکرد افزودنی های فوق روان کننده مختلف برکارایی بتن خودتراکم برای کاربرد درپروژ] بزرگراه طبقاتی شهیدصدر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
122 مقایسه فنی، اقتصادی و زیست محیطی روسازی های بتنی و آسفالتی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بتن ایران
123 نفوذ یون کلراید و خرابی سازه های بتنی بندری در جنوب کشور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
124 نفوذپذیری بتن پرمقاومت حاوی سرباره ی کوره ی آهنگدازی با درجه ی فعالیت کم در برابر یون کلراید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران
125 نقش پوزولانهای طبیعی در افزایش دوام بتن ها در مقابل خوردگی ناشی از یونهای کلراید (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
126 نقش خواص بتن جدید در کارهای تعمیراتی بتن های تخریب شده (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
127 ویژگی های مکانیکی بتن متخلخل با توجه به دانه بندی و اندازه سنگدانه ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران