زهره توازیانی

 زهره توازیانی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)

زهره توازیانی

Zohreh Tavaziani

استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابن سینا در چالش با نظریه مثل افلاطون (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 11، شماره: 38
2 انفعال و عواطف انسانی در مواجهه با آثار هنری بر مبنای حکمت سینوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 25، شماره: 65
3 بررسی مواجه عدم انگاری شرور با معضل شر ادراکی از دیدگاه صدرالمتالهین (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 8، شماره: 1
4 بررسی مواجهه ی عدم انگاری شرور با معضل شر ادراکی از دیدگاه صدر المتالهین (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 8، شماره: 1
5 پردازش ابن سینا از مسیله نبوت در مقایسه با جریانات کلامی و فلسفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 46
6 تقریر تقویمی ابن سینا از مساله خدا و امکان شناسایی او (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 7، شماره: 13
7 توجیه نظریه پیدایی عالم در ترازوی نقد:مدل سینایی، مدل اشراقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 2، شماره: 1
8 دو نگاه تفسیری به یک موضوع علمی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 4، شماره: 2
9 رویکرد کلامی-فلسفی به مساله عینیت صفات و بررسی دیدگاه ملاصدرا و ابن سینا در خصوص آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 1، شماره: 1
10 سعد و نحس ایام و تبیین سینوی خواجه طوسی از آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 12، شماره: 28
11 سیر تکوینی مفهوم خود از دیدگاه حکمت متعالیه و دیدگاه های روان شناختی پست مدرن و شیوه تبیین آسیب شناسی روانی انسان مبتنی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روان شناسی بالینی دوره: 2، شماره: 8
12 فلسفه برای کودکان در تراز دانش فلسفه و جواز تربیت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فلسفه اسلامی دوره: 16، شماره: 29
13 مقایسه دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا در نسبت عقل، اراده و اختیار به خدا (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 7، شماره: 24
14 مقایسه دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا در تبیین موضوع فلسفه و رابطه آن با مسائل فلسفی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 11، شماره: 3
15 مقایسه نظریه فطرت عقل با انسان معلق در اندیشه سینوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 6، شماره: 16
16 نظام اخلاق فضیلت مدار ابن مسکویه و سهم آموز ه های دینی در شکل گیری آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 1، شماره: 4