دکتر محسن جوادی

دکتر محسن جوادی استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

دکتر محسن جوادی

Dr. Mohsen Jawadi

استاد گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «ایمان گروی» (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 2، شماره: 7
2 «پدر ناکارآمد» بررسی علل گرایش به الحاد از دیدگاه جان. جی. پاسکویینی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
3 «گزارش و تحلیل دیدگاه آیت الله جوادی آملی در باره نسبی گرایی اخلاقی» (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 1، شماره: 1
4 A Comparative Study of Plato’s Allegory of the Cave and Suhrawardī’s Tale of the Western Exile (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 8، شماره: 16
5 Active Objectivism: Analyzing Tabatabai’s View on the Meaningful Life (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 12، شماره: 24
6 Attributing Relativism to Allameh, on the moral theory of Mohammad Hossein Tabatabaei (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 4، شماره: 2
7 Avicenna on the Angelological Relevance of Mystical Experience (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 6، شماره: 12
8 اثبات امکان تنگناهای اخلاقی با تکیه بر برهان از منظر تجربه عاطفی (دریافت مقاله) دوفصلنامه متافیزیک دوره: 11، شماره: 27
9 اخلاق مبتنی بر طبیعت؛ بررسی رهیافت هستی شناختی علامه طباطبایی و فینیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 17، شماره: 67
10 اراده باوری مستقیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 15، شماره: 1
11 ارزیابی استدلال های کلامی مبتنی بر صفت حکمت الهی، با تاکید بر آرای فیاض لاهیجی (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 3
12 ارزیابی رویکرد فایده گرایی کلاسیک به مسئولیت اخلاقی در قبال دیگری (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 24، شماره: 96
13 از کوگیتو تا یقین (بررسی مقایسه ای یقین در حکمت صدرایی و فلسفه دکارتی با تاکید بر جنبه الاهیاتی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 8، شماره: 16
14 استدلال شواهدی ویلیام رو از شر و پاسخ "خداباوران شکاک" به آن (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 1
15 اکراسیا از منظر آلفرد ملی و مقایسه آن با دیدگاه ارسطو (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 14، شماره: 33
16 الوین پلانتینگا و معرفت شناسی اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 3، شماره: 11
17 Categorizing Social Networks in Respect of their Application, Usage and Services (دریافت مقاله) مجله بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
18 Criticism of Classical Divine Command Ethics: A comparative study between Wainwright's objections and the objections of Muslim rationalist theologians. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 24، شماره: 3
19 Explanation and Criticism of Augustine's Viewpoint on Angels (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 10، شماره: 19
20 Faith, Reason and Revealed Knowledge in the View of Shi‘a Scholars (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 21، شماره: 81
21 KIERKEGAARD AND THE ASH‘ARITES ON REASON AND THEOLOGY (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 1، شماره: 2
22 Re-Reading Mulla Sadra on the Intersection of Cognition and Emotion (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 3، شماره: 5
23 The Relation of Causal Necessity and Free Will in The Principles of Islamic Jurisprudence “When our pen reached this point, it shattered to pieces” (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 23، شماره: 3
24 ʿAllama Tabatabaʾi’s and Carla Bagnoli's Views on the Problem of the Nature of Moral Judgments (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 9، شماره: 18
25 بررسی ارتباط ضرورت با گزاره پیشینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 12، شماره: 4
26 بررسی پیوند «ارزش اخلاقی» با «انتخاب آگاهانه» در دیدگاه نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 8، شماره: 29
27 بررسی تطبیقی علل اخلاقی گرایش به الحاد از دیدگاه مطهری و پاسکویینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 10، شماره: 1
28 بررسی شکاف بین نظر و عمل اخلاقی از دیدگاه ارسطو (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 9، شماره: 32
29 بررسی مبانی فکری فخر رازی درباره ماهیت خداوند و نقد آن از نگاه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 16
30 بررسی و ارزیابی دیدگاه شلایرماخر در باب ماهیت تجربه و معرفت عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 16، شماره: 3
31 بررسی و تبیین نظریهٔ عدالتِ عام در دیدگاه توماس آکوئیناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 22، شماره: 4
32 بررسی و نقد دیدگاه ابن رشد در چگونگی ضرورت نبوت و شناخت آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 4
33 بررسی و نقد نظریه ی حسن و قبح شرعی امام الحرمین جوینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 13، شماره: 46
34 بررسی وجودی-استعلایی نسبت «علیت و آگاهی» از دیدگاه یاسپرس و ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 5، شماره: 9
35 برهان صدیقین سینوی و عدم ابتناء بر بطلان تسلسل: دفاعی از برهان ابن سینا در برابر اشکال ملاصدرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 15، شماره: 46
36 برهان وجوب و امکان ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 6، شماره: 4
37 پایه‎های هستی‎شناختی نظریه اخلاق اطلاعات فلوریدی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 21، شماره: 85
38 پژوهشی پیرامون هنر از حیث اعتباری بودن براساس نظریه اعتباریات علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 52، شماره: 2
39 تبیین دلایل قرآنی نزاهت متن و معنای قرآن کریم از تحریف (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 5، شماره: 9
40 تبیین دیگرگرایی از منظر رویکرد عقلانی نیگل و رویکرد تجربی بتسون (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 12، شماره: 28
41 تحلیل و نقد نظریه سعادت فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 5
42 تحلیل دیدگاه ویگنز در باب معنای زندگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 19، شماره: 72
43 تحلیل رابطه دین و اخلاق از نگاه ابن تیمیه و آدامز (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 50، شماره: 1
44 تحلیل و توجیه اعمال فراوظیفه در فلسفه ی اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 18، شماره: 67
45 تکامل، خلقت و خداباوری و مواضع اندیشمندان مسلمان تحلیل و بررسی آرای جیمز کلارک (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 9، شماره: 2
46 جان استوارت میل و یگانه اصل محدودکنندۀ آزادی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 20، شماره: 78
47 جایگاه خداباوری گشوده به‌عنوان رویکردی نوین در میان انواع خداباوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 6، شماره: 2
48 چیستی شهود اخلاقی (بررسی معنا و انواع شهود و شهود اخلاقی در آثار فیلسوفان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 9، شماره: 1
49 چیستی لذت از منظر ابن سینا و فخر رازی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 17، شماره: 68
50 حقوق بشر و کار ویژه انسان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر دوره: 1، شماره: 1
51 خداباوری گشوده و صفت علم مطلق الهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 17، شماره: 1
52 خودآشکارگی الهی و راهبرد اخلاقی موزر در توجیه باور به خدا (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 16، شماره: 1
53 خودآگاهی و تبیین استنتاج گرایانه کسام از آن (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 8، شماره: 21
54 روانشناسی اخلاقی غزالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 11، شماره: 1
55 روش فهم متون دینی در اندیشه ابن رشد و اسپینوزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 9، شماره: 17
56 رویکردی فلسفی به دوستی و دغدغۀ دیگری با تکیه بر آراء فیلسوف نوارسطویی جولیا آناس در کتاب اخلاق سعادت (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 18، شماره: 1
57 سازگاری قراردادگرایی و سودگرایی قاعده نگر به تقریرپارفیت و ارزیابی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 11، شماره: 3
58 شان اخلاقی نفس (جایگاه اعتقاد به نفس در حل مسائل اخلاقی از نگاه غزالی و آکویناس) (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 6، شماره: 24
59 شهود عرفانی و ارزش معرفت شناختی آن (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 7، شماره: 25
60 ضرورت علی در فلسفه تحلیلی و حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه حوزه دوره: 16، شماره: 93
61 عذاب جهنم: دائمی یا موقت؟ بررسی و نقد دلایل انقطاع عذاب اخروی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 8، شماره: 2
62 علم دینی از دیدگاه پلانتینگا (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 14، شماره: 57
63 فضایل معرفتی، شرط لازم حقیقت جویی و سازنده هویت عقلی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 9، شماره: 19
64 فلسفه اخلاق استاد جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 8، شماره: 1
65 کتاب جامعه و معنای زندگی از نگاه پیتر کریفت (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 2
66 کلام افعال یا الهیات اخلاقی در دیدگاه فارابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 1، شماره: 2
67 گزارش و ارزیابی نسبت عاطفه با شناخت از دیدگاه مارتا نوسبام (دریافت مقاله) مجله فلسفه و کلام اسلامی دوره: 45، شماره: 1
68 گزارشی از کنفرانس معرفت شناسی باور پایه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 2، شماره: 5
69 گونه سنجی رابطه باورهای دینی و باورهای اخلاقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اعتقادی کلامی دوره: 10، شماره: 4
70 مدلول معجزه از دیدگاه علامه طباطبایی و سوئین برن (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 4، شماره: 1
71 مسئله «هست و باید» و پارادوکس پرایور (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 5، شماره: 2
72 معانی سه گانه ی سعادت در اندیشه ی کانت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 7، شماره: 28
73 معرفت شناسی اخلاقی در جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 4، شماره: 11
74 معرفت شناسی دینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 1، شماره: 3
75 معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 5، شماره: 2
76 معناشناسی حسن و قبح از دیدگاه عالمان مسلمان (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 8، شماره: 3
77 منظر اول شخص قوی؛ معیار هویت شخصی از دیدگاه لین رادر بیکر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 11، شماره: 22
78 نژادپرستی در فلسفه اخلاق کانت با تکیه بر امر مطلق کانتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 7، شماره: 25
79 نسبی انگاری ارزش ها و گرایش های درباره خود (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 20، شماره: 2
80 نظریه اخلاقی قاضی عبدالجبار معتزلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 1
81 نظریه انگیزش الهی زاگزبسکی درباره نسبت دین و اخلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 2
82 نقش شانس در سعادت آدمی با نظر به دیدگاه جولیا آناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 76
83 نگرش فلسفی نیکلای بردیایف: معرفتشناسی، متافیزیک و فلسفه اخلاق (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 25
84 وابستگی وجودی اخلاق به دین از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 3، شماره: 9
85 واقع گرایی در فلسفهٔ دین ویلیام جیمز (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 13، شماره: 1
86 وجود کلیات از دیدگاه ویلیام اکام (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 2، شماره: 3
87 وحی شناخت (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات قرآنی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 رابطه فضایل اخلاقی با عقل در آموزه های امیرمومنان علی السلام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
2 عدالت اخلاقی در ارسطو و ابن مسکویه (دریافت مقاله) همایش بین المللی عدالت و اخلاق در مکتب اهل بیت (ع) با تأکید بر سیره و آموزه های امام رضا (ع)