مهدی رزاقی ابیانه

 مهدی رزاقی ابیانه استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران

مهدی رزاقی ابیانه

Mahdi Razaghi Abyaneh

استاد پژوهش بخش قارچ شناسی انستیتو پاستور ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.