امید علی حمیدیه

 امید علی حمیدیه دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

امید علی حمیدیه

Omid Ali Hamidieh

دانشیار هماتولوژی انکولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.