دکتر بابک پورقهرمانی

دکتر بابک پورقهرمانی دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

دکتر بابک پورقهرمانی

Dr. Babak Pourghahramani

دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 55
2 از درجه بندی چهارگانه جرایم تا درجه بندی هشت گانه کیفرهای تعزیری؛ آسیب ها و خلاها (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 9، شماره: 16
3 الگوی راهبردی مقابله با جرایم سایبری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 5، شماره: 18
4 الگوی مفهومی سیاست جنایی جرایم سایبری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مطالعات راهبردی ناجا دوره: 6، شماره: 2
5 بررسی جرم شناختی فضای مجازی درتکوین جرم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 4
6 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با گرایش به بزهکاری سایبری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 10، شماره: 1
7 بررسی نقش سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از محیط زیست شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 42
8 پالایش فضای مجازی در پرتو اسنادحقوق بشری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 17، شماره: 19
9 پیشگیری غیر کیفری از بهره برداری غیرقانونی از معادن و متولیان آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 7
10 تاثیر پیشگیرانه سرمایه اجتماعی رسانه ای بر بزهکاری در بستر فناوری های نوین در دوران اپیدمی کرونا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 3، شماره: 1
11 تاملی در مجازات های تبعی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 15، شماره: 44
12 تعویق حقوق شخص «تحت نظر » در حقوق کیفری ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه نظارت و بازرسی دوره: 1399، شماره: 51
13 تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ؛ از تحریم فقهی تا لزوم جرم انگاری قانونی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه جزای تطبیقی دوره: 2، شماره: 4
14 تورم جمعیت کیفری زندانها و نقض مقررات بینالمللی حقوق بشر؛ علتها و راهبردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 17، شماره: 3
15 جرم، تقصیر و توبه به پیشگاه الهی، با نگاه عرفانی سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 58
16 جهاد تبیین؛ راهبردی پیشگیرانه در قبال تفکر اجباری ناشی از فناوری هارپ (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافتهای نوین مدیریت جهادی و حکمرانی اسلامی دوره: 2، شماره: 5
17 چالش های امنیت سایبری در کشورهای آسه آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 18، شماره: 1
18 چالش های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 24، شماره: 87
19 حق برامنیت وچالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3
20 حمایت از بزه دیدگان قاچاق کالاهای سلامت محور در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 16، شماره: 60
21 راهبردهای موثر بر پیشگیری از جرایم در شبکه های اجتماعی مجازی از دیدگاه دانشجویان (مطالعه موردی دانشگاه گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 7، شماره: 22
22 رویکرد جاری حقوق بین الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش های موجود (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 20، شماره: 3
23 رهیافت های پیشگیری وضعی سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت سایبری در پرتو اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 2، شماره: 1
24 سازوکارهای پیش گیری وضعی از جرائم در امور تبلیغات تجاری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه، فرهنگ و رسانه دوره: 10، شماره: 38
25 سازوکارهای پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 24، شماره: 93
26 سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر تهدید و تخریب آبزیان در ایران (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 18، شماره: 3
27 سیاست‌های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین المللی دوره: 16، شماره: 2
28 فناوری هارپ در سنجه هویت فرهنگی ملی (دریافت مقاله) مجله علمی حقوق و مطالعات نوین دوره: 3، شماره: 3
29 فیلترینگ تلگرام از بایستگی امنیت ملی تا نقض آزادی بیان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 4
30 قاعده درء در سنجه نظریه استراتژی دوگانه کیفرشناسی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 62
31 قلمرو جرم انگاری از منظر حوزه امنیتی امور اعتقادی و عبادی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 3
32 مبانی فقهی جرم انگاری تامین مالی تروریسم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 4
33 مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران (دریافت مقاله) فصل­نامه آموزه ­های فقه و حقوق جزاء دوره: 1، شماره: 2
34 مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 1، شماره: 1
35 مطالعه تطبیقی نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
36 مطالعه جرم سب النبی از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران (گذری بر امکان سنجی تحقق در بستر فضای سایبری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 13، شماره: 39
37 مطالعه فقهی و حقوقی تاثیرگذاری افکار عمومی بر کیفرگذاری ها در سیاست جنایی قضایی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 12، شماره: 4
38 مطالعه فقهی و حقوقی جنایات ارتکابی در میانمار (دریافت مقاله) فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی دوره: 1، شماره: 4
39 مولفه ها وبایسته های کیفرخواست شفاهی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 27، شماره: 100
40 نقش بسیج در پیشگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه (رویکرد سیاست جنایی مشارکتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 22، شماره: 85
41 نقش دسترسی آسان و سریع به محکمه در گسترش هنجاری صلاحیت محلی جرائم سایبری (تحلیل فقهی و حقوقی) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 1
42 نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق فناوری های نوین دوره: 4، شماره: 7
43 نگاهی به جنایت های ارتکابی در میانمار و تاثیر آن بر بی ثباتی اقتصادی کشورها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه ریزی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی بازی ها ی رایانه ای مبتنی بر کریبتو کارنسی و تاثیر آن بر جرایم سایبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
2 ابعاد حقوقی امنیت سایبری در قراردادهای تجاری الکترونیکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
3 اثرات چند وجهی بودن فضای سایبری بر سقط جنین و راه های پیشگیری از آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
4 اخلاق حریم خصوصی درفضای سایبر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
5 اخلاق رایانه ای ،اصول وقواعد آن (دریافت مقاله) نخستین کنگره ملی فضای مجازی و آسیب های اجتماعی نوپدید
6 ارتقای حقوق شهروندی، شاخص مهم توسعه و تحکیم امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
7 ارزیابی چالش های حقوق بشر غرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
8 ارزیابی نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرایم سایبری مطالعه ی موردی: شهرستان هشترود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
9 از سیاست جنایی تا حکمرانی مطلوب سایبری با نگاهی بر سیاست های کلان حکمرانی مطلوب ایران در عرصه امنیت سایبر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
10 اصول پدافند غیر عامل در رفع تهدیدات سایبری و تاثیر آن بر امنیت ملی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
11 اقدامات پیشگیرانه در قبال نشر اکاذیب سایبری در اغتشاشات اخیر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
12 اکوسیستم پایدار و ارتقاء سلامت با مکانیسم پیشگیرانه وضعی از جرائم علیه حیات وحش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
13 الزامات پدافند سایبری و تاثیر آن برپیشگیری از جرایم سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
14 امکان سنجی تحقق جرم محاربه در فضای مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
15 امکان سنجی قتل سایبری در ایران، مصادیق و چالش ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
16 امکان سنجی وجود ارتباط معنادار بین متغیرهای اختلال های شخصیت ضداجتماعی و مرزی با اعتیاد در معتادان سابقه دار کیفری (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی
17 امنیت اطلاعات و شبکه ها و جلوه های حمایت از آن در مقررات بین المللی و داخل (دریافت مقاله) همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
18 امنیت در تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
19 امنیت سایبر ی فضای مجازی با نگرشی بر سامانه های دارویی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
20 انتساب حملات سایبری با تاکید بر مکانیزم حل اختلاف پیشنهادی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
21 ایران وچالش نسل کشی در پرتو کشتار شیعیان در سوریه (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
22 performance of Iran on the environment of Urmia Lake in the light of Ramsar Convention (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
23 بررسی جاسوسی اقتصادی و صنعتی سایبری در حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
24 بررسی جرم انگاری جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون جرایم سایبری (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
25 بررسی جنبههای حقوقی جنگ نرم در فضای سایبری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
26 بررسی حقوق کلاهبرداری رایانه ای با رویکردی به فقه (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
27 بررسی راه های پیشگیری و مقابله با جرائم سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
28 بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی تحقق رابطه نامشروع رایانه ای (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
29 برری جایگاه اشخاص حقوقی ارائه دهنده ی خدمات فنی و مهندسی با رویکردی بر وظایف و اختیارات مهندسین ساختمان در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
30 بزه دیدگی توریستی ناشی از فضای سایبر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
31 بهداشت سایبری و نقش آن در تضمین اصول پدافند سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
32 پدافند سایبری در اندیشه مقام معظم رهبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
33 پدافند غیرعامل و حفاظت از خاک در مقابل آلودگی: مطالعه تطبیقی ایران و انگلیس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
34 پیشگیری اجتماعی از جرایم علیه اطفال در فضای سایبر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
35 پیشگیری اجتماعی از جرایم علیه حیات وحش بر پایه توانمندی های دنیای مجازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
36 پیشگیری از جرایم سایبری حیات وحش (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
37 پیشگیری از جرایم شهری در پرتونظریات جرم شناسی (دریافت مقاله) همایش ملی نگاهی نو به :شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در فضاهای شهری
38 تاثیر الگوی باور سلامت بر امنیت سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
39 تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جرایم امنیتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
40 تاثیر کرونا بر میزان جرائم سایبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
41 تاملی برمسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ازسیاست تفریطی تا سیاست افراطی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی سیاست کیفری ایران در قبال بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
42 تامین مالی تروریسم در فضای مجازی و اقدامات پیشگیر ی از آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
43 تأثیر آموزش برنامهی مهارتهای اجتماعی– هیجانی بر ارتقاء سلامت عمومی در بزهکاران اجتماعی در زندان شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
44 تأثیر معماری و شهرسازی در ارتکاب جرم سرقت (نمونه ی موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
45 تبصره نویسی ضرورت یا آفت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
46 تجدید نظر و اعتراض به احکام قاچاق کالا و ارز در راستای تحولات قانونی نوین (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
47 تحریم به منزله مصداقی از جنایت علیه بشریت (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
48 تحریم های سایبری آمریکا علیه ایران از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
49 تحلیل تعهدات وعملکرد ایران در قبال دریاچه ارومیه ا ز منظر حقوق بین الملل محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
50 تحلیل چالشهای توسل به زور درفضای سایبر از منظر حقوق بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
51 تحلیل عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال محیط زیست دریاچه ارومیه در پرتو کنوانسیون رامسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست
52 تروریسم در پرتو کشتار فلسطینیان (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
53 ترویج رشد مطلوب جنین درحقوق ایران و اسناد سازمان جهانی بهداشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
54 تهدیدهای سایبری علیه ایران وچالش مقابله با آن (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
55 جاسوسی سایبری به عنوان چالش عصر امروزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
56 جاسوسی سایبری و ضرورت مقابله با آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
57 جایگاه اصل استقلال قضایی در دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
58 جایگاه حق سلامت در سیره کرامت مدار امام علی(ع) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
59 جایگاه قوانین پدافندسایبری در مقررات تقنینی ایران (خلاءها و چالش ها) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
60 جرایم رایانه ای و مجازی (سایبری) و راهکارهای کشف این جرایم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
61 جرایم سایبری و تهدید شناسی فضای سایبرو مقررات مربوط به آن در حقوق داخلی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
62 جلوه های سیاست جنایی حمایتی درقانون دادرسی کیفری 1392 (با نگرشی بر اسناد بین المللی) (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
63 جلوه هایی ازنقض حقوق شهروندی در شورا های حل اختلاف (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی شوراهای حل اختلاف
64 جلوههای تامین سلامت اجتماعی بزه دیدگان (در رویکرد قانون آئین دادرسی کیفری ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
65 جنایات جنگی پزشکی در رویکرد اخلاق زیستی (با تکیه بر بیانیه هلسینکی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
66 جنسیت و عدالت در قصاص (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)
67 جنگ سایبری با محوریت تروریسم سایبری و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
68 چالش حقوق زنان در قانون حمایت از خانواده ( در پرتو مقررات حقوق بشری ) (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
69 چالش های اجرایی تشخیص خلاف شرع بین توسط رئیس قوه قضائیه (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
70 چالش های اعمال اصل صلاحیت جهانی در حقوق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
71 چالش های پیشگیری وضعی جرایم سایبری علیه اطفال (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
72 چالش های حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
73 چالش های فراروی ایران در استفاده از کشتی های با پرچم مصلحتی با تاکید بر تحریم اقتصادی (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
74 چالشهای تبلیغات در فضای سایبر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
75 چالشهای تجارت الکترونیک در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
76 چالشهای حقوقی اعمال قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در حملات و جنگ سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
77 چالشهای مبارزه با جرایم مخابراتی اطفال و نوجوانان در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
78 چالشهای نظام کیفری ایران در قبال بازار سیاه دارو و ارتقای سلامت عمومی جامعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
79 حریم خصوصی در فضای مجازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
80 حق برداشتن محیط زیست شهری سالم در آموزه های حقوق بشری (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
81 حق دفاع متهم و نوآوری های آیین دادرسی کیفری جدید (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
82 حقوق شهروندی شاخصی مهم برای ارتقای امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) همایش سراسری تببین حقوق شهروندی
83 حقوق شهروندی ناظر بر تحقیقات مقدماتی دادسرا با رویکردی بر قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
84 حقوق مظنونان متهمان وبزه دیدگان در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
85 حمایت ار مجزوحین وبیماران ناشی از جنگ ها در حقوق بین الملل با نگاهی به حقوق ایران (دریافت مقاله) همایش ملی ایران و چالش های حقوقی بین المللی
86 حمایت مالی از تروریسم در فضای سایبر و سیاست کیفری ایران در قبال آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
87 حمایت نظام حقوقی از نزم افزارها و بازی های رایانه ای در مالکیت فکری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
88 حمایت های بالینی و حقوقی از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
89 رویکرد اسناد بین المللی بر وجود تعارض صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
90 رهیافتهای حکمرانی ایران در قبال نقض امنیت سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
91 سازمانها و جرایم سایبری: تجزیه و تحلیل ماهیت گروه های درگیر در جرایم سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
92 سازوکارها ی پیش گیری وضعی در طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجاز ی و سامان دهی پیام رسان های اجتماعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
93 سازوکارهای پیش گیری اجتماعی از جرائم در امور تبلیغات تجاری در ایران (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
94 سازوکارهای پیشگیری از بزه دیدگی سربازان وظیفه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
95 سازوکارهای پیشگیری از قاچاق کالای سایبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
96 سازوکارهای پیشگیری غیر کیفری از جرایم سازمان یافته سایبری در ایران در پرتو اسناد بین المللی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
97 سازوکارهای فرهنگ امنیت سایبری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
98 سازوکارهای ناظر برحمایت از بزه دیدگان در طرح صیانت از حقوق کاربراندر فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
99 سرقت هویت (جعل هویت ) به عنوان جرم ناشناخته رایانه ای (دریافت مقاله) همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز
100 سیاست جنایی ایران در قبال خرید و فروش کالاهای ممنوعه و قاچاق در فضای مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
101 سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در قبال گروه های مجرمانه سازمان یافته در فضای سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
102 سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال تامین مالی تروریسم (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری
103 سیاست جنایی سرکوبگرانه ایران در قبال جرایم سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
104 سیاست جنایی سرکوبگرانه ایران در قبال گروه های مجرمانه سازمان یافته در فضای سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
105 سیاست کیفری ایران در قبال کلاهبرداری های ناشی از ارزهای دیجیتال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
106 شورای عالی فضای مجازی در پیشگیری از جرائم سایبری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
107 صلاحیت های حاکم بر دعاوی قاچاق کالا و ارز (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
108 ضابطین مردمی , ابداعی نو در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
109 ضرورت تدوین قواعد بین المللی برای مبارزه با جنگ سایبری (دریافت مقاله) چهارمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان
110 ضرورت مقابله با قاچاق مخابراتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
111 ضمانت اجرای تعدی صاحب حق قصاص از حدود اختیارات (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (کتاب قصاص)
112 طرح تیوری تعمیم سرمایه اجتماعی ملی به سرمایه اجتماعی بین المللی برای ارتقای بعد اجتماعی امنیت انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یافته های نوین در علوم انسانی و امنیت اجتماعی
113 عملکرد تکنولوژی در معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
114 عنصر روانی در جرایم غیرعمدی (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
115 فضای سایبری - حوزه های قضایی متعارض در تعقیب ادعاهای حقوق مالکیت معنوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
116 فضای سایبری و راهبردهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
117 قلمرو رضایت در عملیات طبی و جراحی و مسئولیت کیفری در قبال رضایت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
118 کاهش جرم با ترویج معماری اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
119 گونه شناسی بزه دیدگی زنان در فضای سایبر و علل آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
120 گونه شناسی فعالیتهای غیر قانونی ناظر بر پول مجازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
121 مجازاتهای تکمیلی در آیینه قانون جدید مجازات اسلامی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ (کتاب کلیات)
122 محدودیت های مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
123 محصولات تراریخته از منظر اسلام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهشهای میان رشته ای قرآن و انگاره های علوم زیستی
124 مسئولیت کیفری در فضای سایبر در حقوق ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
125 مسئولیت مدنی پزشک در جراحی زیبایی با تاکید بر رویه قضایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
126 مسئولیت مدنی و کیفری ناقلان ویروس کرونا (دریافت مقاله) همایش ملی کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی
127 مطالعه تطبیقی کلاهبرداری سایبری در نظام کیفری ایران و آمریکا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
128 مکانیسم اقتصاد شادمانی در پیشگیری از بزهکاری و آسیب اجتماعی استفاده غیرمتعارف از فضای مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
129 نقدی بر شیوه قانون نویسی قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
130 نقش آموزش وآگاهی در پیشگیری از انحرافات سایبری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی
131 نقش بازی های رایانه ای در بزهکاری و بزه دیدگی اطفال مطالعه موردی؛ دبستان های شهرستان کلیبر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها
132 نقش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
133 نقش پاندمی کووئید ۱۹ در ارتقاء سواد رسانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
134 نقش پلیس در پیشگیری وضعی از جرایم سایبری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
135 نقش دوربین های مداربسته در پیشگیری از وقوع جرایم شهری (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
136 نقش سازمان جهانی بهداشت در جمع آوری دادههای قتل عمد و اثرات درجه توسعه یافتگی بر میزان آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
137 نقش فضای سایبر در تامین مالی تروریسم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
138 نقش فضای سایبری در توسعه امنیت گردشگری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
139 نقش فضای مجازی در تحقق اغتشاشات سال ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
140 نقش گمرک در پیشگیری از قاچاق محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
141 نقش معلمان در پیشگیری از بزهکاری سایبری دانش آموزان (مطالعه موردی دانش آموزان دخترانه مقطع متوسطه شهرستان مراغه) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
142 نقش نهادهای بین المللی در قاعده مند سازی فضای سایبری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در قلمرو فضای سایبر
143 نقش و جایگاه وکیل درمقررات دیوان کیفری بین المللی در پرتو اسناد بین المللی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم مهندسی، هنر و حقوق
144 نقض حقوق اقلیت های ملی، قومی، نژادی و مذهبی در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
145 نگرشی برجعل رایانه ای (دریافت مقاله) همایش منطقه‌ای چالش های جرایم رایانه ای در عصر امروز
146 نگرشی برمحاسن ومعایب مقررات ورشکستگی در لایحه قانون تجارت (دریافت مقاله) همایش ملی نقد و بررسی لایحه جدید قانون تجارت
147 واکاو ی مفهوم و قلمرو جرایم خرد رایانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پدافند سایبری
148 واکاوی حقوق زنان در فضای سایبر با توسل به قوانین موضوعه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پدافند سایبری