دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ریاست دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

Dr. Mohammadhosein Imanikhoshkho

ریاست دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارایه چارچوب مفهومی ادراک گردشگران فرهنگی از سفر با تاکید بر معنویت (مطالعه موردی: اصفهان) (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 15، شماره: 68
2 اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینه تحقیق در خارج و داخل) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی ارتباط میان عناصر معناگرایی و ادراک گردشگر از سفر (مطالعه موردی گردشگران خارجی بازار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 44
4 بررسی ارتباطات مبتنی بر احساس در بخش هتلداری (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 8، شماره: 28
5 تاثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه ای عوامل ادراکی و رضایتمندی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 24
6 تاثیرمعماری ایرانی اسلامی برانگاره ی ادراکی گردشگران اروپایی ازمقصد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 4، شماره: 12
7 تحلیل اثرات اقتصادی گردشگری ورودی به شهرستان نور با استفاده از مدل گردش پولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 4، شماره: 7
8 طراحی مدل توسعه کارآفرینی گردشگری فرهنگی در شهر میراث جهانی یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 9، شماره: 18
9 عوامل موثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 5، شماره: 13
10 عوامل موثر بر تحقق زنجیره تامین سبز صنعت گردشگری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 5، شماره: 10
11 فراتحلیل پژوهش های انجام شده در حوزه وفاداری گردشگران به هتل‎های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 4
12 مدیریت بحران پساکرونا در گردشگری با تاکید بر تاب آوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه گردشگری و اوقات فراغت دوره: 7، شماره: 14
13 نقش سفر در سلامت معنوی انسان (دریافت مقاله) مجله سلامت معنوی دوره: 1، شماره: 3
14 واکاوی سبک زندگی جامعه معاصر تحلیل سبک سفر و تاثیر بازاریابی فرهنگی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 2، شماره: 6
15 هویت برند مقصد - رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 10، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه الگوی شناختی از سفر با تاکید بر مطالعه تطبیقی رویکردهای انسان شناسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی گردشگری،فرهنگ و هنر
2 بررسی ارتباط میان سفر و معنویت در ادیان پیش از اسلام (مطالعه موردی ادیان زرتشت، یهودیت و مسیحیت) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
3 بررسی ارتقا گردشگری الکترونیکی بازدیدکنندگان با در نظرگیری سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
4 بررسی جایگاه ایران در بین کشورهای اسلامی، از منظر شاخص رقابتپذیری گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
5 بررسی فرهنگ به عنوان حلقه ای نامرئی در گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
6 بررسی مولفه های توسعه گردشگری مذهبی در استان مازندران(منطقه مورد مطالعه شهرستان ساری ) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 بررسی نقش اکوتوریسم بر نرخ بیکاری در شاخص توسعه ی انسانی منطقه ی مورد مطالعه: تالش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
8 بررسی نیازهای گردشگر در ادیان مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
9 تاثیر گردشگری روستایی در اقتصاد جوامع محلی جامعه مورد مطالعه روستای دشتک استان فارس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
10 تبیین ارتباط میان عناصر معناگرایی و ادراک گردشگر از سفر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
11 تبیین مفهوم معنویت در گردشگری با استفاده از تحلیل محتوا (دریافت مقاله) سمینار علمی جایگاه گردشگری در اقتصاد مقاومتی
12 تعدیل سیاست اقتصاد بینالملل حیطه خدمات گردشگری در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
13 تفکر خلاق و اثر آن در رشد اقتصادی با نگاهکارآفرینی: یک تحلیل آماری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
14 جایگاه صنعت گردشگری در دستیابی به اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران یک تحلیل داده ستانده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
15 سفر و گردشگری در فلسفه شرق (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
16 گردشگری و رسانه، دیدگاه تطبیقی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
17 گردشگری و معنویت در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مؤلفه‌های تمدن‌ساز در بیانیه گام دوم انقلاب
18 معناگرایی در ادیان و گردشگری (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
19 مقایسه تطبیقی ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری کیش و قشم از دیدگاه ادراکات گردشگران داخلی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علمی-فرهنگی خلیج فارس
20 مقایسه تطبیقی ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری کیش و قشم از نقطه نظر ادراکات گردشگران داخلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس
21 نقش گردشگری با رویکرد معنوی در تحقق الگوی اسلامی ایرانیپیشرفت (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت الگوی پیشرفت؛ پیشرانها، چالشها و الزامات تحقق
22 نگاهی به سفر و گردشگری با توجه به فلسفه غرب گرایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
23 هویت معنوی گردشگری از دیدگاه ادیان توحیدی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر