محمدحسین پاشنه طلا

 محمدحسین پاشنه طلا مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات

محمدحسین پاشنه طلا

Mohammadhosein Pashnetala

مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.