غلامعلی منتظر

 غلامعلی منتظر معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان

غلامعلی منتظر

Gholamali Montazer

معاون پژوهش و برنامه ریزی بنیاد ملی نخبگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل مفهومی طراحی آموزشی مبتنی بر شبکه های اجتماعی (IDMSN) و اعتبارسنجی آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 11، شماره: 40
2 ارائه مدلی برای طراحی ساختار وبگاههای آموزش مجازی به کمک مدل تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 4
3 انتخاب شریک تجاری در صنعت حمل و نقل هوایی با ترکیب روش های فرایند تحلیل شبکه یی فازی و ارزیابی نسبی مختلط فازی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
4 بررسی عوامل موثر در ارزیابی آمادگی دولت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
5 شخصی سازی محیط یادگیری الکترونیکی براساس خودکارامدی یادگیرنده (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Approach for Learners' Modeling in E-Learning EnvironmentUsing LMSlogsAnalysis (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
2 آموزش عالی و توسعه نیروی کار متخصص در عرصه فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) اولین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
3 ارائه روش بهبودیافته فازی برای شناسایی الگوهای عددی فارسی با استفاده از تابع آنتروپی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
4 ارائه روش جدیدی برای ساخت هستان نگار فازی با دو درجه عدم قطعیت و ارزیابی عملکرد آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
5 ارائه مدلی تطبیقی برای مطالعه یکپارچه چهارچوبهای معماری اطلاعات سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
6 ارایه روشی هوشمند برای تحلیل و تشخیص بدافزارهای نسل جدید مبتنی بر نظریه مجموعه های نادقیق و نظریه فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر
7 ارزیابی پذیرش سامانه یادگیری الکترونیکی شخصی شده با استفاده از مدل پذیرش فناوری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
8 ارزیابی سناریوهای آموزش عالی جهان در افق 2025 میلادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
9 ارزیابی میزان امادگی مهارت اموزی الکترونیکی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
10 استفاده از رویکرد فازی در پهنه بندی ژئوتکنیکی دشت قم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 امکان سنجی بکارگیری روش بهینه‌سازی جامعه مورچگان در کنترل ترابری هوشمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
12 اندازه گیری خودکارامدی یادگیرندگان در محیط الکترونیکی به کمک رفتار شبکه ای آنان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
13 بازشناسی نویسه های رقمی چاپی فارسی به کمک ترکیب مجموعه های فازی شهودی و بخش بندی جعبه ای (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
14 بررسی تاثیر نگرش سیاستگذاران ملی بر توسعه اطلاعاتی در اسیای غربی (قدرت و پارادیم توسعه اطلاعاتی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
15 بهبود ردیابی خودرو به کمک خوشه بندی و کشف میزان تطابق نواحی حرکت با استفاده از استدلال فازی شهودی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
16 بهبود روش تصمیم گیری الکتره ɪ با استفاده از نظریه فازی (موردکاوی: شناسایی شاخص های اعتماد شبکه های اجتماعی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
17 بهبود صحت تشخیص بیماری دیابت به کمک هم جوشی دسته بندهای شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
18 بهینه سازی نظریه پرسش و پاسخ مبتنی بر منطق فازی برای شخصی سازی سامانه آموزشیارهوشمند (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
19 بهینه سازی هوشمند مقاطع سدهای وزنی بتنی روی پی های سنگی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جامعه مورچگان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
20 پیش بینی هوشمند ضریب هدایت حرارتی پسته به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 تاملی برمبانی نظری و کاربردی دورکاری دردولت الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی
22 تبیین مفهوم بازی پردازی و ارایه مدل بهره برداری از آن در آموزش (دریافت مقاله) کنفرانس تحقیقات بازی های دیجیتال؛گرایش ها،فناوری ها و کاربردها
23 تخمین آبشستگی ناشی از جتهای غیر مستغرق دایروی و مستطیلی به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
24 تخمین خبره ضریب شد تجریان سرریزهای لبه تیز زاویه دارمستطیلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
25 تخمین رطوبت لایه‏های شلتوک در خشککردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‏های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
26 تخمین هوشمند دبی جریان زیربحرانی در شی بشکن قائم مستطیلی با استفاده از شبکة عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
27 تدوین نقشه راه برای تحقق شهرداری دیجیتالی در تهران در افق چشم انداز 1404 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی
28 تشخیص بیماری تالاسمی به کمک شبکه عصبی بهبودیافته تابع پایه شعاعی و الگوریتم تجمع ذرات (PSO-RBF) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران (پانزدهمین کنفرانس سیستم های فازی و سیزدهمین کنفرانس سیستم های هوشمند)
29 تشخیص هم معنانویسی در متون فارسی به کمک نظریه مجموعه فازی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
30 تعیین ابعاد حفره آب شکستگی پایین دست سرریزهای ریزشی آزاد با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 جایابی خاک چالهای شهری با استفاده ازروش وزن دهی تجمعی ساده و روش فازی مرد مطالعاتی استان لرستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
32 چالشها و راهکارهای توسعه اطلاعاتی در ایران (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال
33 چالش‌های کلان توسعه اطلاعاتی مدیریت شهری در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
34 چرا دانشگاه های ایران در تحقق نظام های یادگیری الکترونیکی موفق نبوده اند (تحلیلی تطبیقی از وضعیت دانشگاه های ایران و ترکیه) (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی آموزش مهندسی ایران
35 چهارچوب برنامه راهبردی برای تحقق شهرداری الکترونیکی در تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
36 درآمدی بر مفهوم توسعه دانش بنیاد مبتنی بر فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
37 راهبردهای توسعه اطلاعاتی نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) همایش توسعه مبتنی بر دانایی
38 سامانه تشخیص هرزبرگ وب به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
39 سناریونگاری آینده آموزش عالی ایران و کارکرد فناوری اطلاعات در آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
40 سنجش میزان آمادگی محتوای دیجیتالی در دانشگاه های منتخب ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه یادگیری الکترونیکی
41 سنجش میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی در دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
42 شباهت سنجی لغوی در وب گاه های تخصصی فارسی به کمک سیستم نروفازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
43 شناسایی پایگاههای اطلاعاتی الکترونیکی و موتورهای کاوش اینترنت در علوم مهندسی برق و مقایسة تطبیقی آنها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی برق
44 شناسایی پایگاههای الکترونیکی موتورهای کاوش اینترنت در علوم مهندسی عمران و مقایسة تطبیقی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
45 شناسایی تأثیر فناوری اطلاعات بر آینده آموزش عالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
46 شناسایی تفاوت دیدگاه های کاربران مرد و زن در اعتماد به شبکه های اجتماعی برخط (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
47 شناسایی ذهنیت متون زبان طبیعی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
48 شناسایی عدم قطعیت های آینده آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری)
49 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در خلق محصولات نوآورانه با رویکرد نظریه مبتنی بر منابع (دریافت مقاله) پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
50 شناسایی عوامل کلیدی موفقیت نظام یادگیری الکترونیکی در دانشگاههای ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
51 ضرورت تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر توسعه متوازن (دید فراملی، برنامه ریزی ملی، عملکرد فروملی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
52 طبقه بندی یادگیرندگان درسامانه های یادگیری الکترونیکی بااستفاده ازشبکه ی عصبی کوانتومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
53 طراحی الگوریتم شناسایی عاطفه از حالتهای چهره به کمک مجموعه های فازی شهودی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
54 طراحی سیستم آموزشیار چندکارگزاره هوشمند به منظور شخصی سازی محیط یادگیری الکترونیکی براساس نظریه پرسش- پاسخ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آموزش الکترونیک
55 طراحی موتور استنتاج فازی برای ارزیابی مخاطره بیماری کرونر قلب (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
56 طراحی موتور استنتاج هایبرید مبتنی بر ترکیب نظری ه گواه با قواعد فازی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
57 طراحی و پیاده سازی کارگزار فازی برای اولویت بندی راهبردی سهام بازار بورس اواق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
58 کاربردهای بازی پردازی در آموزش های تحت وب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
59 مدل سازی عدم قطعیت در سنجش شباهت لغوی محتوای منابع وب فارسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
60 مدل معماری اطلاعاتی دانشگاه های مجازی: چالشی میان تغییر پارادیمی در مفهوم دانشگاه و انقلاب اطلاعاتی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
61 مطالعه تطبیعی توسعه اطلاعاتی در نظام آموزشی کشورهای گوناگون جهان (دریافت مقاله) سومین همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
62 مقایسه تطبیقی وضعیت دولت الکترونیکی در ایران و کشورهای منطقه چشم انداز 1404 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
63 مکانیابی بهینة خازن در شبکه های توزیع با استفاده از ترکیب نظریةفازی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق
64 موضوع کاوی پژوهشهای یادگیری الکترونیکی در دهه 2001 تا 2010 میلادی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‌المللی یادگیری و آموزش الکترونیکی
65 نگاهی بر بازیابی معنایی تصاویر در وب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی