سردارکمال هادیانفر

 سردارکمال هادیانفر ریاست پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

سردارکمال هادیانفر

Kamal Hadianfar

ریاست پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.