حیدر جهان بخش

 حیدر جهان بخش دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران

حیدر جهان بخش

Heydar Jahanbakhsh

دانشگاه پیام نور و هیات مدیره نظام سازمان مهندسی ساختمان تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی گردشگران (مطالعه موردی: محله چرخاب شهر اردکان) (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اجتماع پذیری محلات شهری نمونه مورد مطالعه محله جلفای اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
2 ارائه راهکارهایی برای ارتقای سطح پایداری در فضاهای آموزش عالی بر پایه مشارکت اجتماعی نمونه موردی:دانشگاه علم و صنعت ایران پردیس دماوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
3 ارتقای پایداری اجتماعی و تاثیر آن برحس تعلق ساکنین درمجموعه های مسکونی بارویکرد امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
4 ارتقای نقش کارکردی فضاهای شهری باهدف احیای ارزش های هنری جامعه وتاثیرآن بر کارامدی مدیریت شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
5 ارزیابی راهبردهای تبیین ارتقای فرهنگ اجتماعی فضایشهر با رویکردارتباط غیرکلامی (مطالعه موردی:خیابان مدرس کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
6 ارزیابی راهکارهای تامین برق مجموعه های مسکونی در شهر یزد از طریق پنل های فتوولتائیک با هدف توسعه ترویج و فرهنگ سازی تخصصی و عمومی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
7 ارزیابی رضایتمندی سکونتی پس از بهره برداری در مجموعه های مسکونی مورد پژوهی :مجتمع مسکونی گلها در تهران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 ارزیابی مؤلفه های مؤثربررضایت مندی ساکنین از طریق بازآفرینی و نقش حیاط در مجموعه های مسکونی (نمونه مورد مطالعه:مجتمع مسکونی سعیدیه همدان) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
9 اصول طراحی بناهای فرهنگی در بافت های تاریخی شهرهای ایرانی نمونه موردی: طراحی خانه فرهنگ در بافت تاریخی سازه های آبی شوشتر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
10 افزایش کارآمدی مدارس تطبیقی بر طبق الگوی معماری سبز (مطالعه موردی منطقه دو تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
11 امکان سنجی تدوین روش سامان مند در ارائه ی درس انسان، طبیعت، معماری (دریافت مقاله) سومین همایش آموزش معماری
12 امکان سنجی هویت بخشی اجتماعی به کالبد شهری محلات تهران بر اساس اصول معماری زمینه گرا نمونه موردی:محله سنگلج محدوده شمالی پارک شهر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
13 اندازه گیری عملکرد حرارتی دیوار خارجی دارای عایق آیروژلی هوشمند شبیه سازی شده درمقایسه با دیوار مشابه فاقد عایق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
14 ایجاد حیات اجتماعی، حس تعلق و هویت مکانی با طراحی فضاهای شهری پیاده مدار(نمونه موردی: محورپاسداران شهرایلام) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
15 بازآفرینی فضای سبز و حیاط با تأکید برنقش آندر سرزندگی مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
16 بازشناسی عوامل زمینه گرایی در شکل دهی به بافت تاریخی شهر شوشتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
17 بازشناسی مفهوم ادراک فضا از دیدگاه معماری و شهرسازی دوران تجدد (مدرنیسم) و نقش آن بر ساختار فضاهای معماری و شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 بازشناسی مولفه ها و شاخص های موثر بر طراحی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران ، معماری و شهرسازی با رویکرد ایران اسلامی
19 بازشناسی و باز آفرینی حیاط و نقش آن در ایجاد رضایت مندی ساکنین مجموعه های مسکونی بلند مرتبه (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
20 بازشناسی و باز آفرینی حیاط و نقش آن در ایجاد رضایت مندی ساکنین مجموعه های مسکونی بلند مرتبه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
21 بازطراحی محله های شهری با هدف تقویت هویت اجتماعی مورد مطالعه (محله مراد خانی شهرکابل- افغانستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
22 بررسی ارتباط بین طراحی خانه فرهنگ و ایجاد مولفه های خاطرات جمعی، حس مکان و خوانایی در بافت تاریخی سازه های آبی شوشتر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
23 بررسی تاثیر متقابل بین امنیت و اجتماع پذیری در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی : پارک کودک شهر ایلام) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
24 بررسی تاثیرات بکارگیری فناوری بام سبز به منظور مدیریت پایدار جریان رواناب ها در محیط های شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
25 بررسی تحلیلی اثرات فضاهای شهری پیاده مدار در ارتقای کیفیت محیط شهری (مطالعه موردی: محور پاسداران شهر ایلام) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
26 بررسی تحلیلی عوامل ادراک محیطی و ویژگی های ساختار هندسی در معماری ایرانی- اسلامی بر پایه اصول نظریه گشتالت (نمونه موردی: مسجد وکیل شیراز) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
27 بررسی راهبردهای توسعه مجتمع های طبیعت گردی در کویرهای ایران مبتنی بر گردشگری پایدار- مطالعه موردی کویر مرنجاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
28 بررسی زمینه گرایی اجتماعی-فرهنگی در بافت تاریخی شهرهای ایرانی نمونه موردی: بافت تاریخی شوشتر (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران
29 بررسی ضرورت،جایگاه ونقش حیاط در بلندمرتبه های مسکونی بارویکرد اعتقادی و فرهنگی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
30 بررسی عوامل درونگرایی در معماری ایران از دیدگاه استاد پیرنیا (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
31 بررسی مقایسه ای پیمون با مدول بر اساس آرای استاد پیرنیا (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
32 بررسی مولفه ها و شاخصه های طراحی مراکز محلات مسکونی با رویکرد پایداری مطالعه موردی: محله کانتور قزوین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
33 بررسی همزیستی معماری نوین در انطباق با اقلیم منطقه نوار ساحلی عسلویه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
34 بهبود مدیریت شهری با تاکید بر تاثیر طراحی مدولار مجتمع های مسکونی بر کاهش هزینه های اجرای ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
35 بهره گیری از اصول طراحی شهری حساس به آب در بازطراحی رودخانه فصلی با هدف ارتقاء پایداری شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت کلانشهرها با رویکرد محیط زیست
36 تاثیر بهره گیری از فضای باز مدرسه (حیاط) بر رشد فکری دانش آموزان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
37 تاثیر تضاد برون و درون مدرسه با فضای سبز بر حس تعلق دانش آموزان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
38 تاثیر فضای شهری پیاده مدار بر ارتقاء و مطلوبیت تعاملات اجتماعی پایدار در خیابان پاسداران شهر ایلام (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
39 تأثیر بهره گیری از فضای باز مدرسه (حیاط) بر رشد فکری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
40 تأثیر تضاد برون و درون مدرسه با فضای سبز بر حس تعلق دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
41 تأثیر گردشگری تجاری بر متغیرهای مسکونی بلوار کردستان جنوبی شهر جوانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری
42 تبلور و ابراز فرهنگ و هنر مردم عسلویه توأم با توسعه گردشگری پایدار منطقه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
43 تبیین اصول و الزامات ساخت و ساز و توسعه شهری با رویکرد مدیریت محیط زیست و منابع انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی «مدیریت کلانشهرها» با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
44 تبیین پیوستنگاری فرهنگی در مدلسازی؛ روش طراحی شهر ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
45 تعیین ترجیحات رنگی در اقلیم های مختلف بر اساس میزان انرژی عبوری در محدوده مادون قرمز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی معماری هدف
46 تعیین عملکرد حرارتی دیوار خارجی دارای عایق آیروژلی هوشمند در مقایسه با دیوار مشابه فاقد عایق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
47 تعیین عوامل اصلی برداشت فضای شهری در استفاده از روش تحلیلی دیاگرام حرکت و جهت با تاکید بر افراد پیاده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
48 جای پای اکولوژیکی و نقش آن در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
49 جایگاه هویت شهری در احیای بافت تاریخی (نمونه موردی: بافت تاریخی شهر لنگرود) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
50 ساماندهی بافت مسکونی با الهام ازمفهوم سلسله مراتب دسترسی در الگوی باغ ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
51 سکوی اسکی پرش توچال المانی در راستای منظر شهری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار
52 سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای تعاملات اجتماعی در فضای سبز مجموعه های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
53 شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی سکونتی در مجموعه های مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
54 شناسایی مولفه های بام سبز در دانشگاه ها برای تعیین الگوی معماری دانشگاه سبز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه سبز
55 نقش الگوی معماری سبز در ایجاد باغ – مدرسه ها و فضای آموزشی حیاط محور (دریافت مقاله) کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان
56 نقش الگوی معماری سبز در ایجاد باغ – مدرسه ها و فضای آموزشی حیاط محور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم
57 نقش طراحی محیطی با رویکرد C.P.T.E.D در جهت کاهش جرایم در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی محله کن در منطقه 5 تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری