دکتر فرانک امیدیان

دکتر فرانک امیدیان

دکتر فرانک امیدیان

Dr. Faranak Omidian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A study on the effect of in-service courses on staffs’ skills: A case from Iran (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 1
2 A Study on the Obstacles of Electronic Administration of Final-semester Examinations at Payameh Noor Universities in Khuzestan (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 1
3 Assessment of In-service Training Courses of Employees in Payame Noor Universities (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 8
4 Identifying validation and levels of organizational empowerment among Iranian university faculty members society (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 2
5 The Effect of the Book Titled Heavenly Gifts on Religious Beliefs of the Sixth Grade Students of Elementary Schools from the Teachers' Perspective in Dezful in 2013-14 (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 5
6 The Investigation of Factors Affecting University Students' Attitude toward E-Learning Adoption (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 2
7 The relationship between parental position and Sixth students' Creativity in south Iranian Primary Schools (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی روشهای جدید در آموزش و پرورش و ادبیات دوره: 1، شماره: 8
8 بررسی اثربخشی برنامه های فرهنگی مساجد برتربیت دینی نوجوانان شهر دزفول (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی روش نقشه مفهومی با لوحه های آموزشی در یادگیری معنا دار درس شیمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
2 ارزشیابی کتاب علومتجربی پایه هفتم از منظر همسویی با مولفههای برنامهدرسی ملی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
3 ارزیابی اثربخشی دوره های ضمن خدمت کارکنان پتروشیمی شهیدتندگویان بربهبود عملکرد سازمانی ازدیدگاه مدیران براساس الگوی هالتون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
4 ارزیابی برنامه معلم پژوهنده با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ (CIPP) در آموزش و پرورش استان ایلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
5 ارزیابی جامع گروه برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول با بهره گیری از الگوی سیپ (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
6 ارزیابی دروندادها و بروندادهای گروه برنامه ریزی آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول براساس الگوی سیپ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
7 ارزیابی درونی عوامل دروندادی گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
8 ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
9 ارزیابی میزان دانش نظری دبیران از شیوه یادگیری پژوهش مدار: مطالعه موردی مدارس متوسطه کرج (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
10 ارزیابی وضعیت شاخص های سرمایه ی ساختاری شرکت های دانش بنیان دردانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
11 ارزیابی وضعیت مؤلفه های مدیریت دانش در بین دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی : مطالعه ای موردی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس مدیریت دانش
12 اعتباریابی ابزار سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 امکان سنجی اجرای آموزش مبتنی بر یادگیری همراه سیار در دانشگاه های آزاد اسلامی و پیام نور منطقه شمال استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
14 امکان سنجی اجرای الکترونیکی آزمون های پایان ترم دانشگاه های پیام نور استان خوزستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی تربیتی و برنامه ریزی و آموزش دبستان و پیش دبستان
15 Factors affecting entrepreneurship of educational management students in Andimeshk Payame Noor University (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
16 Internal efficiency of practical projects of technical and vocational training centers in khouzestan province during the 2009-2011 years (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
17 بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای حل مسئله برخلاقیت دانش آموزان مقطع توسطه شهرستان دهلران در سال تحصیلی 91-1390 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
18 بررسی ارزیابی درونی عوامل بروندادی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی
19 بررسی ارزیابی درونی عوامل دروندادی گروه آموزشی برق دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده سما واحد دزفول (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
20 بررسی ارزیابی درونی عوامل فرآیندیگروه آموزشی برق دانشگاه آزاد اسلامی و دانشکده سما واحد دزفول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
21 بررسی تاثیر دوره های ضمن خدمت برمیزان دانش کارکنان پتروشیمی شهیدتندگویان براساس الگوی هالتون (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
22 بررسی تاثیر فرایند ارزیابی درونی برای بهبود کیفیت گروههای آموزشی دانشگاهی (مطالعه موردی: گروه مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور واحد الوان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
23 بررسی تجارب بکارگیری فناوری های مدیریت مالی در شرکت های فعال از منظر مدل پذیرش فن آوری(TAM) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
24 بررسی تناسب محتوای آموزشی دوره های ضمن خدمت با نیازهای آموزشی از نظر معلمان مقطع ابتدایی شهرستان شوش در سال تحصیلی 92-91 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
25 بررسی رابطه بین سبک مدیریت و رضایت شغلی معلمان مقطع متوسطه دختر و پسر شهرستان اندیمشک درسال تحصیلی 93- 1392 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
26 بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی، قدرت مقام و ساختار وظیفه با اثربخشی مدیران مقطعمتوسطه پسرانه شهرستان دزفول (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
27 بررسی سبک یادگیری کلب در بین دانشجویان دختر و پسر رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول92-1391 (دریافت مقاله) کنفرانس آسیب شناسی، ریشه یابی و ترمیم در روان شناسی
28 بررسی عوامل موثر بر استفاده از فناوری های مدیریت مالی با تاکید بر تجارب بکارگیری فناوری در شرکت های فعال از منظر مدل پذیرش فن آوری (TAM) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
29 بررسی مبانی نطری عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
30 بررسی موانع استقرار نطام بانک های الکترونیکی از منطر کارکنان مطلعه موردی:اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
31 بررسی میزان مطلوبیت کتاب علومتجربی پایه هفتم از منظر مولفههای برنامهدرسی ملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
32 بررسی نقش دوره های آموزشی ضمن خدمت,بر نتایج سازمانی کارکنان اداری دادگستری استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
33 بررسی نقش شورای معلمان بر بهبود مهارتهای حرفه ای دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
34 بررسی نقش شورای معلمان بر بهبود مهارتهای حرفه ای دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
35 بررسی وضعیت فرآیند ارتباطات سازمانی در عملکرد مدیران بر اساس مدل رابینز(مطالعه موردی:سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
36 تاثیر الگوی حل مسیله ی جورج پولیا بر پیشرفت دانش آموزان دختر پایه ی هفتم در درس ریاضی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس آموزش و کاربرد ریاضی
37 تاثیردوره های آموزشی برقراری ارتباط موثر و تکریم ارباب رجوع بر میزان آگاهی کارکنان اداری دادگستری استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
38 تبیین حقانیت تربیت از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
39 تحلیل محتوای کتاب درسی علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس رویکرد پژوهش محور (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
40 تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پایه ششم ابتدایی بر اساس روش ویلیام رومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
41 تدوین مولفههای ارزشیابی کتاب علومتجربی پایه هفتم از منظر همسویی با مولفههای برنامهدرسی ملی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی
42 شناسایی انواع دوایر کنترل کیفیت در سازمانهای آموزشی و غیر آموزشی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
43 شناسایی و رتبه بندی شاخص های سرمایه فکری در دانشگاه پیام نور مرکز اهواز با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارتباط علوم انسانی، تولید و صنعت
44 عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان رشته مدیریت آموزشی دانشگاه پیام نور شهرستان اندیمشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
45 کاربست لوحه های آموزشی طراحی شده به روش نقشه مفهومی در یادگیری معنادار درس شیمی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
46 مروری بر روش های نوین آموزش بزرگسالان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
47 مطالعه موردی رابطه تعهد سازمانی ، مدیریت زمان دبیران با عملکرد تحصیلی دانشآموزان در مدارس متوسطه شاخه نظری شهر اهواز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
48 نقش اکوتوریسم روستایی در توسعه اشتغال زایی و بهبود کیفیت محصول منطقه شهیون شهرستان دزفول (دریافت مقاله) همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول
49 نقش مدیریت دانش در طراحی ساختار سازمانهای مجازی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی