سید اسماعیل نجفی

 سید اسماعیل نجفی استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و دانشگاه آزاد اسلامی تحقیقات، تهران

سید اسماعیل نجفی

Esmaeil najafi

استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و دانشگاه آزاد اسلامی تحقیقات، تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Bank Customer Segmentation Using Data Mining (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 67
2 Efficiency Measurement in a Balanced score card with Dynamic Network Slacks-Based Measure Model (دریافت مقاله) مجله تحقیقات ریاضی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 3
3 Generation of a database for the factors affecting the landslide susceptibility by the use of GIS (دریافت مقاله) فصلنامه علوم اجتماعی و تحقیقات علوم انسانی دوره: 3، شماره: 3
4 New model for ranking based on Sum Weights Disparity Index in data envelopment analysis in fuzzy condition (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 2، شماره: 2
5 The Selection of Amine Solvent in Gas Treating Process Considering Physical and Process Criteria Using Multiple Criteria Decision-making Techniques: A Case Study of Ilam Gas Treating Company (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A complete ranking of DMUs with only undesirable outputs (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
2 A Decision Making Methodology for CRM Readiness Assessment (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
3 A Fuzzy Group Decision Making Approach for Evaluating the Criteria in Consumer Behavior: a Case Study (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 A Hybrid Genetic and Imperialist Competitive Algorithm to Optimize a Multi-Product Multi-Constraint EOQ Model (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
5 A HYBRID METHOD BASED ON BSC AND DEA FOR ORGANIZATIONAL RANKING AND BENCHMARKING (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
6 A new approach for ranking of fuzzy numbers based on the principle of dominance (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 A new fuzzy complete ranking of DMUs with undesirable outputs (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
8 A new fuzzy DEA model for evaluation of efficiency and ranking of suppliers in supply chain management (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
9 A Novel Model for Inverse Data Envelopment Analysis in Multi-Stage Network (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
10 An Algorithm for Image Watermarking Embedding and Blind Detection in the Domain of Wavelet Transform (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
11 Decision Making in Information Systems Outsourcing: an Integrated Approach based on Fuzzy AHP and ELECTRE (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
12 Evaluation and Optimization of Manufacturing Systems using Taguchi's Experiment Design (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
13 Examining the role of electronic media for the development of business processes (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع
14 Numerical computations for the solution of time-fractional diffusion equation with a distributed-order Riemann-Liouville derivative (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
15 Performance Changes Measurement along with Goals with the Malmquist Productivity Index (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
16 Performance Evaluation of Banking Organizations Using the New Proposed Integrated DEA-BSC Model (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پایدار
17 Presentation of a New Model in Multi-Stage Network DEA with Consideration of Weight Restriction (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
18 Quasilinearization Numerical Scheme for Solving a Class of Weakly Singular Volterra Integral Equations (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
19 Robust and imperceptible image watermarking based on SFLCT (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
20 Scheduling Optimization of a New Multi-objective Flexible Manufacturing Systems using Simulated Annealing Approach (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
21 Using fuzzy slack based Network DEA with undesirable variable and shared resources to evaluate universal banking system (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سیستم های تصمیم گیری هوشمند