علیرضا ارشدی خمسه

 علیرضا ارشدی خمسه دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

علیرضا ارشدی خمسه

Alireza Arshadi Khamseh

دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A New Combination of Robust-possibilistic Mathematical Programming for Resilient Supply Chain Network under Disruptions and Uncertainty: A Real Supply Chain (RESEARCH NOTE) (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 4
2 A Robust Reliable Closed Loop Supply Chain Network Design under Uncertainty: A Case Study in Equipment Training Centers (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 4
3 Complete / Incomplete Hierarchical Hub Center Single Assignment Network Problem (دریافت مقاله) دوفصلنامه بهینه سازی در مهندسی صنایع دوره: 7، شماره: 14
4 Optimal Decisions in a Dual-channel Supply Chain for the Substitute Products with the Special Orders under DisruptionRisk and Brand Consideration (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 31، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An optimal real option model to reinvestment in IT risky projects (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
2 ادغام مدل کانو در گسترش عملکرد کیفیت (QFD) به منظور شناسایی و اولویتبندی بهینه معیارهای انتخاب بانک توسط مشتریان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 ارائه مدلی برای خرید مواد اولیه از عرضه کننده در محیط MTO با توجه به تخفیف عمده (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 ارائه یک مدل جدید برای طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته با در نظرگرفتن کمبود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارائه یک مدل دو هدفه لجستیک امدادی در زنجیره تامین بشردوستانه و حل آن با الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارایه مدل برنامه ریزی تولید ادغامی چند هدفه با در نظر گرفتن کاهش نوسانات خط تولید در یک سیستم ترکیبی دستی و اتوماتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
7 ارزیابی عملکردشعب نمایندگی های خودروباروش ترکیبی TODIM-BSC درمحیط فازی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارزیابی واولویت بندی تامین کنندگان درصنعت خودروبا استفاده ازروش ترکیبی DEMATEL-VIKOR درمحیط فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
9 اریابی عملکرد مدیریت زنجیره تأخیر سبز بر اساس الگوریتم تبدیل عضویت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
10 انتخاب تامین کنندگان درزنجیره تامین بااستفاده ازروش ترکیبی DEMATEL-VIKORدرمحیط فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
11 Dual-channel pricing model in the supply chain for replacement by taking the disruption risk using game theory (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 Evaluation of supply chain performance in Iran's automotive Industry (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی
13 Mathematical Modeling of Green Supply Chain Considering Lean, Agile and Resilient strategies (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
14 Pricing for complementary and substitute products simultaneously in the package-sale and separate-sale (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
15 تصمیمات قیمت گذاری برای کالاهای مکمل در زنجیره عرضه فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 روش اختیار واقعی در تعیین زمان سرمایه گذاری مجدد پروژه های تکنولوژی اطلاعات (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
17 رویکردی نوین بر مدیریت بحران با به کارگیری نظریه بازیها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس جامع مدیریت بحران و HSE با رویکرد تاب آوری شریان های حیاتی و ایمنی صنعتی
18 سبد سهام مبتنی بر سرمایه گذاری اجتماعی-اخلاقی: مطالعه موردی در یک بازار اسلامی (بازار بورس تهران) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 شناسایی ضعف قرارداد همسان تامین و اجرا (PC) با ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنعت احداث (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
20 طراحی نوعی مدل بهینه سازی چند هدفه استوار شبکه زنجیره تامین حلقه بسته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
21 طراحی یک مدل پایای شبکه زنجیره تامین حلقه بسته: مطالعه موردی تامین تجهیزات مراکز آموزشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
22 مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت برق با رویکرد مدل SCOR (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
23 مدیریت زنجیره تأمین سبز در صنعت برق با رویکرد مدل SCOR (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
24 مسئله مسیریابی وسایل نقلیه ترکیبی دو هدفه با مسیرهای جایگزین و قابلیت اطمینان برای مسیرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت و مهندسی صنایع
25 نقش شاخص توسعه انسانی ( HDI ) بر ریسک های ایمنی، سلامتی و زیست محیطی پروژه های ساخت (صنایع نفت و گاز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی