رضا دبستانی

 رضا دبستانی استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

رضا دبستانی

Reza Dabestani

استاد دانشکده مهندسی صنایع، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مدل شناخت هزینه ای براساس روش های هزینه یابی مدرن برای شرکت های خدماتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی
2 ارتباط اثربخشی آموزش با میزان تحصیلات و سطوح مختلف سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
3 ارزیابی ریسک ایمنی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
4 استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و توسعه کارکرد کیفیت جهت اولویت‌بندی عوامل موثر بر شدت حوادث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
5 اندازه گیری کارایی تامین کنندگان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 اندازه گیری کارایی تأمین کنندگان با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و کیفیت خدمات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
7 اندازه‌گیری و تحلیل کارایی کارکنان با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
8 اولویت بندی عوامل ایجاد خطر با استفاده از FMEA و منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
9 اولویت بندی عوامل موثر بر شدت حوادث با استفاده از فرآیند تحلیلی سلسه مراتبی فازی و بسط کارکرد کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
10 بررسی یکنواختی شغلی بر بروز حوادث با رویکرد رفتاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
11 رتبه بندی تیم های والیبال در دور مقدماتی جام جهانی سال 2013 با رویکرد DEA و بررسی دوباره نتایج با اضافه کردن ورودی رتبه لیگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
12 مقایسه ارتباط عوامل انگیزشی در سازمان های سنتی و مجازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
13 نقش طرح ریزی واحدهای صنعتی در بروز حوادث (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها