حمیدرضا پنجه فولاد گران

 حمیدرضا پنجه فولاد گران استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.

حمیدرضا پنجه فولاد گران

Hamidreza Panjehfooladgaran

استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.