مسعود ربانی

 مسعود ربانی دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

مسعود ربانی

Masoud Rabani

دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدلی برای تعیین شایستگی تامین کنندگان در فرآیند حراج معکوس با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و معیار کیفیت محصول (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 20، شماره: 59
2 ارایه یک ساختار ناب/شش سیگما برای بهبود عملکرد مراکز درمانی با رویکرد خبره محور تفسیری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 1
3 رابطه خودکارآمدی و خودمراقبتی با توانمندسازی در بیماران تحت درمان باهمودیالیز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 2
4 روش شاخه و برش برای مسئله موجودی – مسیریابی واحدهای خون: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) مدیریت زنجیره تامین دوره: 18، شماره: 51
5 طراحی چندهدفه زنجیره تامین با در نظر گرفتن ریسک اختلال تسهیلات، عرضه و تقاضا در شرایط غیر قطعی بودن پارامترهای اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ادغام زمان بندی در محیط های تولیدی Flow shop و مکانیزم تعیین میزان محصول قابل تعهد پیشرفته در سیستم های تولیدی پیش بینی محور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه الگویی به عنوان ساختارسازمانی مدیریت بحران درحمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
3 ارائه چارچوبی برای کاهش اثرات ریسک های اختلال در بخش تولید برق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
4 ارائه روش جدیدی برای حل مساله ی برنامه ریزی با تابع هدف NPV و Makespan با استفاده از مدیریت زنجیره بحرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
5 ارائه رویکرد جدید برای هزینه کنترل موجودی قطعات درخطوط مونتاژ ترکیبی با استفاده از روش جستجوی ممنوع نخبه گرای چندهدفه (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه رویکردی جهت تحلیل حوزه های بهبود میزان ناب بودن (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 ارائه رویکردی نوین جهت برنامه ریزی مدیریت بحران تحت شرایط بحران های چندگانه وابسته به هم (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارائه رویکردی یکپارچه به منظور انتخاب پروژه های بهبود مدیریت طرف تقاضا و تولید انرژی از طریق منابع تجدیدپذیر در مراکز خدمات درمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
9 ارائه شاخصی برای اندازه گیری انعطاف پذیری در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
10 ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی بمنظور انتخاب پروژه ها در حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
11 ارائه مدل مکانیابی- مسیریابی دو هدفه امکانی استوار با درنظرگیری پنجره زمانی برای مدیریت پسماند خطرناک تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 ارائه مدلی برای تعیین جا نمایی تسهیلات در سیستم ساخت و تولید سلولی تحت شرایط تقاضای متغیر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
13 ارائه مدلی یکپارچه برای برآورده سازی سفارشات در سیستم تولیدی مونتاژ بر مبنای سفارش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
14 ارائه یک مدل ترکیبی AHP فازی و برنامه ریزی آرمانی فازی برای بهینه سازی سبد سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 ارائه یک مدل دوهدفه برای برنامه ریزی یکپارچه زنجیره تامین باتقاضای غیرقطعی وانعطاف پذیری ظرفیت تامین و تحویل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
16 ارایه دو روش جدید محاسبه بافر در مدیریت زنجیره بحرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 ارایه رویکرد یکپارچه تحلیل پوششی داده ها و مدل ریاضی جهت مدیریت تقاضای بایواتانول پیش بینی شده مبتنی بر رگرسیون خطی چند متغیره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی صنایع ایران
18 ارایه مدل ترکیبی و چندهدفه برای تفکیک و مکانیابی زباله های خطرناک (مطالعه موردی ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
19 ارایه مدلی جدید در سیستم های کنترل موجودی برای اقلام فساد پذیر با تقاضای وابسته به قیمت محصول و با توجه به ارزش زمانی پول و مجاز بودن کمبود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
20 ارئه رویکردی نوین جهت یافتن مکان بهینه نقطه نفوذ سفارش در زنجیره تأمین (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
21 ارزیابی ناب بودن سازمان در سطح استراتژیک با مدل LESAT (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
22 استفاده از الگوریتم ژنتیک در رویکرد انتقال گلوگاه برای حل مسأله زمانبندی کارگاهی فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
23 استفاده از یک الگوریتم کارآمد برای طراحیسیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن زمان پردازش سلول های عمومی و خاص (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
24 افزایش انعطاف پذیری ترکیبی درخطوط مونتاژ ترکیبی با برنامه ریزی آرمانی چندهدفه فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 انتخاب تامین کننده ها درزنجیره تامین بارویکردتولید برمبنای سفارش با درنظر گرفتن ارزش درمعرض ریسک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
26 اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین در چهار صنف کلیدی کسب و کار در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
27 برنامه ریزی منابع در شرایط بحران با استفاده از الگوهای ریاضی (دریافت مقاله) هشتمین همایش حمل و نقل ریلی
28 بکارگیری تلفیقی شش سیگما و تولید ناب در مسیر سرآمدی سازمانها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما
29 بکارگیری روش داده کاوی اطلاعات در حل مساله برنامه ریزی کارگاهی در حالت فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس داده کاوی ایران
30 بکارگیری رویکرد شش سیگما در صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما
31 بکارگیری طراحی بدیهه¬گرا در بازنگری نظام لجستیک و پیاده سازی تولید ناب (دریافت مقاله) نهمین همایش حمل و نقل ریلی
32 بکارگیری مدل های مسیریابی (VRP) در مسیریابی یک سیستم حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم مورچگان (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
33 به کارگیری الگوریتم ژنتیک برای حل مساله پوشش مجموعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
34 بهینه سازی زنجیره تامین انرژی زیستی با در نظر گرفتن اثرات اجتماعی : مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE ۲۰۱۷)
35 بهینه سازی سود حاصل از فروش در فروشگاه بوسیله ی تخصیص اقلام در قفسه ها با در نظر گرفتن جهتنمایش دو بعدی محصول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 بهینه سازی سیستم تولید همزمان برق، حرارت و سرمایش با در نظرگرفتن تاثیرات یارانه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
37 بیشینه سازی ارزش خالص فعلی در زمانبندی پروژه با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 تربیت کودکان و جوانان از دیدگاه حضرت امام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه فردا
39 تعیین حدود بحرانی عناصرغذایی پرمصرف و کم مصرف درخاک و گیاه درمزارع گندم منطقه قزوین به روش کیت ـ نلسون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
40 تعیین سیاست های بهینه تعویض تجهیزات با احتساب ارزش زمانی پول در افق محدود (دریافت مقاله) چهارمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
41 حل مسایل زمانبندی فلوشاپ با استفاده از Simulated Annealing (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
42 راهکارهای ارتقای بهره وری کل عوامل تولید دربخش حمل ونقل ریلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
43 رویکرد نوین حل مساله برای بهبود مستمر اثربخشی در سیستم های مدیریتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
44 زمانبندی مسئله تک ماشینه با در نظر گرفتن دوره نگهداری و تعمیرات، تباهیدگی کارها و تاثیر یادگیری در پردازش کارها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
45 ساختار ارزیابی مسیر اتوبوس با استفاده از یک مدل ترکیبی دو مرحله ای فازی AHP و TOPSIS (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
46 شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر مصرف انرژی الکتریکی در مراکز خدمات درمانی با استفاده از روش تاگوچی مطالعه موردی: مرکز درمانی 16 آذر دانشگاه تهران (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
47 شناسایی و انتخاب مکان مناسب شهری جهت استقرار مرکز انتقال و توزیع خون با لحاظ معیارهای زیست محیطی (مطالعه موردی سازمان خون کرج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
48 طراحی نظام جامع مطلوب ارزشیابی عملکرد مدیران ارشد صنعت برق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
49 فشرده سازی پروژه ها با استفاده ازتصمیم گیری چند معیاره با در نظر گرفتن ارزش پول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
50 محاسبه ظرفیت شبکه حمل و نقل با استفاده از نظریه گراف (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
51 مدل توسعه‌یافته Set Partitioning Problem (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
52 مدل دو هدفه تشکیل سلول پویا بادرنظرگیری شبکه زنجیره تامین در شرایط غیر قطعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
53 مدل سازی مساله مسیریابی ماشین های توزیع سبز دوگانه سوز در ناوگان توزیع غیریکسان با در نظرگیری تابع مصرف سوخت چندگانه و امکان سوخت گیری در راه (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
54 مدل غیر خطی تعیین چیدمان تسهیلات پویا با آنالیز تعویض ماشین آلات در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
55 مدیریت ریسک مسئله مکان یابی میانه پویا با درنظرگرفتن ارزش زمانی پول (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
56 مدیریت و ارزیابی ریسک در شبکه حمل و نقل ریلی اداره کل راه آهن تهران برمبنای مدل HSE-MS - نام محور مقاله: مدیریت و اقتصاد حمل و نقل (دریافت مقاله) دهمین همایش حمل و نقل ریلی
57 مساله مسیریابی خودرو باز با بارانداز متقاطع و تحویل های دوگانه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
58 مسیریابی در مواقع وقوع بحران از چندین انبار مرکزی، در حالت عدم قطعیت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
59 معرفی مفهوم میدان لیزینگ ارائه مدل تصمیم گیری سه جانبه متاثر از ریسک اعتباری برای آن و معرفی بازی لیزینگ متاثر از ریسک کاهش تقاضا (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
60 مکان یابی سلسله مراتبی مراکز خدمات پزشکی اضطراری 4 سطحی در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و مهندسی
61 نقش خانواده در تربیت کودک از دیدگاه امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدرسه فردا
62 نقش خودباوری در شکل گیری شخصیت جوانان (دریافت مقاله) نخبگان فرهنگی،خودباوری در فرهنگ اسلام و ایران
63 یک رویکرد اجرایی برای تحقق برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق
64 یک ساختار پیشنهادی برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین در صنایع ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
65 یک ساختار تصمیم گیری برای مرحله استعلام مشتری در سیستم های تولید سفارشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
66 یک مدل احتمالی برای تعمیرات و نگهداری بر پایه شرایط با هدف افزایش قابلیت اطمینان بروشی اقتصادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
67 یک مدل ریاضی و دو الگوریتم ژنتیک برای بالانس خطوط مونتاژ دو طرفه چند محصولی با تخصیص همزمان اپراتورهای چند مهارته (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع