سیروس تدبیری

 سیروس تدبیری دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی

سیروس تدبیری

Sirous Tadbiri

دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
2 تعیین استراتژی های صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 19، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط حسابرسی دولتی و فساد مالی در دیوان محاسبات کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
2 استراتژی های خودرهبری و عملکرد فروش: ارزیابی و نقش میانجی مهارت های فروش و رفتارهای فروش سازگار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
3 بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر مهارت های فردی کارکنان (مطالعه موردی: سازمان حفاری بین الملل ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
4 بررسی تأثیر فعالیت های مربوط به نوآوری و تحقیق و توسعه در سازمان های مجازی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
5 بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت مشتری در صنعت بیمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
6 بررسی رابطه دین و فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش و شرکت برق منطقه ای تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
7 بررسی نقش رهبری دانش محور بر مدیریت دانش در شرکت فرآورده های لبنی کاله تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
8 بررسی نقش رهبری دانش محور بر نوآوری در شرکت فرآورده های لبنی کاله تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
9 بررسی نقش رهبری دانش محور و فرآیند مدیریت دانش و نوآوری در شرکت فرآورده های لبنی کاله تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
10 بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیاده سازی سیستم های جامع مدیریتی مورد مطالعه: پلی کلینیک تخصصی شهید فهمیده فردیس سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
11 بررسی نقش مدیریت دانش بر نوآوری در شرکت فرآورده های لبنی کاله تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
12 برری رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در شرکت برق منطقه ای تهران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
13 تاثیر عوامل سازمانی و انگیزه مشتری بر عملکرد فروش با نقش تعدیل گری اندازه شرکت بیمه البرزشهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
14 تأثیر مسئولیت پذیری بر کارآفرینی فردی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان از دیدگاه اعضا هیات علمی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
15 رابطه سبک رهبری تیمی درشبکه رهبری بلیک وموتون با خلاقیت سازمانی کارکنانسازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در سال 1391 (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
16 فنآوری اطلاعات و ارتباطات سازمانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی
17 نقش استراتژی منابع انسانی سازمان در عملکرد کارکنان صنعت چاپ شرکت چاپ افست 17 شهریور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری