سعید پورمهدیان

 سعید پورمهدیان دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

سعید پورمهدیان

Saeed Pourmahdian

دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 شروع تخریب در پلیمرها و پیشگیری از آن (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 5، شماره: 4
2 مطالعه اثر دما، زمان و نحوه پیش پلیمر شدن بر شکل شناسی ذرات در پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با کاتالیزورهای ناهمگن زیگلر-ناتا (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 5
3 نقش مقاومتهای پلیمری در میکرو لیوگرافی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Kinetic Study on the Cationic Ring-Opening Polymerization of Tetrahydrofuran (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
2 A Thermodynamic Study on the Cationic Ring-Opening Polymerization of Tetrahydrofuran (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
3 Effect of crosslinker on characteristics of acrylic acid microgels prepared by precipitation polymerization (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 Effect of the polymerization conditions on the Polyacrylamide/MMT Organic/Inorganic Hybrid Hydrogel particles prepared via Inverse Pickering Emulsion Polymerization (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
5 New strategy for Attachment of α-DiimineNickel(II) Catalysts on Supports For Ethylene Polymerization with Controlled Morphology (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
6 Study of different parameters on AAm/AMPS mean particle size microgels (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
7 Study of Residence Time of Hydrogels in The Porous Media (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
8 Study on stability and kinetics of coagulation of nanoparticles in carboxylic acid- functionalized XNBR latexes (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
9 Synthesis and Characterization of Polymer-Clay Nanocomposite Latex Particles via Inverse Pickering Emulsion Polymerization (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
10 Synthesis of High Solid-Content Anisotropic Nanoparticles by Cosurfactant Free Microemulsion Polymerization (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
11 Synthesis Of Polyacrylamide-Based Hydrogel Using Inverse Pickering Emulsion Polymerization (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
12 Synthesis of Polyethylene Nanoparticles with Chain Walking Catalysts (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
13 The Network Formation Process in the Aqueous Free Radical Crosslinking Copolymerization of Acrylamide/ N, N-Methylenebis(acrylamide) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر