علیرضا خسروی

 علیرضا خسروی استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

علیرضا خسروی

Alireza Khosravi

استادیار - دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study between RISE Feedback and Twisting Second Order Sliding Mode Controllers for a 3 DOF Robot Manipulator (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 13
2 A Novel Control Design for Rigid-Link Electrically-Driven Robot Manipulator Using RISE Feedback and Bees Algorithm (دریافت مقاله) مجله مهندسی دانش بنیان و نوآوری دوره: 1، شماره: 1
3 Application of Swarm-Based Optimization Algorithms for Solving Dynamic Economic Load Dispatch Problem (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 6، شماره: 4
4 آلودگی نمونه های سیلوی ذرت و کنسانتره به قارچ ها و آفلاتوکسین B1 در تعدادی از گاوداری ها در برخی از شهرهای استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 1
5 اثرات تجویز طولانی مدت آزاتیوپرین بر سلولهای خونی ، لمفوسیتها و ایمونوگلوبولینهای خون در سگهای نژاد مخلوط ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 11، شماره: 4
6 اثرات ترکیبی مخمر ساکارومایسس سرویزیا و آسپرژیلوس نایجر بر پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون فیل ماهیان جوان پرورشی ) )Huso huso (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 4
7 ارزیابی آلودگی میزان آفلاتوکسین M1 در نمونه های شیرخام به روش الایزا در استان یزد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 3
8 ارزیابی اثر مهار رشد اسانس های زاتار یا مولتی فورا و ژرانیوم پلارگونیوم بر قارچ های جدا شده از ذرت ایرانی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 3، شماره: 2
9 ارزیابی تأثیر دما و ترکیبات محیط کشت بر تولید آنتی ژن کاتالاز در قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 1
10 ارزیابی کاربرد اسانس درمنه در درمان حیوانات (سگ و گربه) مبتلا به درماتوفیتوزیس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 3
11 ارزیابی مقایسه ای فعالیت الاستازی ایزوله های قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس از موارد انسانی و حیوانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
12 ارزیابی واکنشهای ازدیاد حساسیت جلدی نسبت به آنتی ژنهای کاندیدیا آلبیکنس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 2
13 اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
14 Combined Neural Network Feedforward and RISE Feedback Control Structure for a 5 DOF Upper-limb Exoskeleton Robot with Asymptotic Tracking (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 6، شماره: 1
15 Nonlinear Observer Applying Neural Network for A class of Chaotic System in the Presence of Uncertainty (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 10
16 Observer based approach for a class of nonlinear systems using Rise feedback controller (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 5، شماره: 1
17 Observer-Based Control for a Modified Duffing System Using Twisting Algorithm (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 4، شماره: 4
18 Online neural network compensator for uncertain nonlinear MIMO systems based on RISE feedback (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 12
19 Parameter Estimation of Loranz Chaotic Dynamic System Using Constriction factor approach in Particle Swarm Optimization (CFAPSO) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 2، شماره: 5
20 RISE Feedback Control Design for RLED Robot Manipulator Using Bees Algorithm (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 5، شماره: 4
21 SPT5Multiple Model Adaptive Control Scheme for JetCat SPT5 Turboshaft Engine Using Second Level Adaptation (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی مکاترونیک ، برق و کامپیوتر دوره: 4، شماره: 13
22 برتری سیستم های فیلدباس در مقایسه با سیستم های کنترل گسترده (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 33
23 بررسی اثر زایموزان استخراج شده از ساکارومایسس سرویسیه بر رشد تومور و القاء آپوپتوز در سلول های توموری ملانوما (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 13، شماره: 2
24 بررسی تجربی پاتوژنز کاندیدا آلبکنس و آسپرجیلوس نایجر در گوش سگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
25 بررسی فلور قارچی رحم گاوهای شیری نژاد هلشتاین سالم و مبتلا به بیماریهای تولید مثلی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 1
26 بررسی فلور قارچی کپور ماهیان پرورشی در مجتمع تکثیر و پرورش ماهی سفید رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 3
27 بررسی قارچ های سطحی تاس ماهی ایرانی (Acipensr persicus) پرورشی و صید شده از دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 4
28 بررسی میزان شیوع ژنهای بتالاکتاماز blaIMP و blaVIM در سویه های سودوموناس آیروژینوزا مقاوم به چندین دارو در مراکز درمانی استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 3
29 پلیمرهای خودرنگ (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 6، شماره: 3
30 تعیین الگوی پروتئینی پنی سیلیوم های جدا شده از منابع طبیعی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
31 تعیین الگوی پروتئینی واریته های مختلف ترایکوفایتون وروکوزوم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 53، شماره: 3
32 تعیین عوامل تلفات کرم ابریشم در روستای دوغ آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 63، شماره: 4
33 جداسازی عوامل قارچی توکسین زا و غیر توکسین زا از جیره های غذایی دامی ارسالی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 3
34 جداسازی و شناسایی فلور قارچی اندا مهای خارجی سیستم تولید مثل مادیا نها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 1
35 جداسازی و شناسایی قارچ های ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع تکثیر استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
36 جداسازی و شناسایی قارچهای بیماریزا و ساپروفیت از ضایعات آبشش کپور ماهیان پرورشی (کپور معمولی؛ کپور نقره ای؛ کپور علفخوار) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 1
37 جداسازی و شناسایی قارچهای توکسین زا در استخرهای پرورش کپور ماهیان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
38 جداسازی و شناسایی قارچهای ساپروفیت از آلودگی قارچی تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزارع تکثیر استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
39 رخدادی از یک عفونت مختلط ناشی از عوامل قارچی (تریکوفایتون منتاگروفایتس واریته منتاگروفایتس) و انگلی (گلوبیلا دونا ) در ایگواناهای سبز (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 10، شماره: 2
40 شناسایی عوامل قارچی جداشده از ضایعات مختلف طیور مبتلا به آسپرژیلوزیس ارجاعی به مرکز قارچ شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران (1382-1370) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 3
41 شناسایی گونه های پنی سیلیوم در جیره های غذایی جمع آوری شده از دامداری ها و مراکز تولید خوراک دام اطراف تهران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 3
42 فعالیت ضدقارچی اسانس روغنی زنیان بر روی تعدادی از شایع ترین عوامل بیماری زای قارچی در حیوانات (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 10، شماره: 3
43 کنترل زیست شناختی نوزداهای سیاتوستومینه توسط قارچ آرتروبوتریس ا ولیگوسپورا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
44 گزارش اسهال ناشی ازمخمرکاندیدا فاماتا دریک گله گاو شیری شهرستان ورامین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 4
45 گزارش موارد مشکوک به سندرم قرحه ای همه گیر در ماهی طلایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 1
46 مطالعه اثر اسانس اوکالیپتوس (Eucalyptus globules) بر برخی فاکتورهای ایمنی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 1
47 مقایسه اثرات داروی لاموتریژین و لویتراستام و داروهای لاموتریژین و الپروات سدیم در بیماران مبتلا به اپی لپسی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پزشکی مشهد دوره: 59، شماره: 3
48 مقایسه برخی از روش های م ورد استفاده در کاهش اثرات افلاتوکسین بر روی شاخص های تولیدی جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
49 مقایسه حدت سوشهای انسانی و حیوانات کاندیدا البیکنس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 4
50 مقایسه فلور قارچی مجرای شنوایی خارجی و لاله گوش گربه های سالم موکوتاه اهلی و ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 3
51 مولفه های افزایش قدرت نرم و عمق راهبردی ایران در سوریه و عراق پس از ظهور داعش (دریافت مقاله) مجله آفاق امنیت دوره: 12، شماره: 43
52 نقش متابولی قارچ فرصت صلب کاندیدا در کنترل زیست شناسختی تخم و نوزاد عفونت زای نماتودهای سیاتوستومینه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Genesio-Tesi Chaotic Control Using An Adaptive-Neural Observer Based RISE Controller (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
2 A Unified Particle Swarm Optimization approach for optimum design of backstepping controller in Coullet system (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
3 Ab initio Calculations on the H-Bond Interactions Between 1R-2R-pseudoephedrine and acrylamide (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 Adaptive control scheme for nonlinear systems using wavelet neural network identifier (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
5 Adaptive RISE control for chaotic oscillation in power system using wavelet neural network identifier (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
6 An effectiveness of naphthalimide and anthraquinonebased dyes on polyurethane (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پوشش های حمل و نقل
7 ANALYTICAL SOLUTION OF TWO-DIMENSIONAL VISCOUS FLOW BETWEEN SLOWLY EXPANDING OR CONTRACTING WALLS WITH WEAK PERMEABILITY (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
8 Assessment of Retinal Nerve Fiber Layer Thickness in Migraine Patients Measured with Optical Coherence Tomography (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران
9 آنالیز دینامیک کاربردی و طراحی کنترل مقاوم یک واحد ژنراتور القائی توربین بادی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
10 ارایه یک مدل پویایی سیستم در مدیریت پروژه (همراه با مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 ارتقاء قابلیت جذب رنگزای راکتیو از محلول توسط نانو ذرات کیتوسان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 ارزش فرآورده های پروتیینی سویا درمواد غذایی اختصاصی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
13 ارزیابی اثرات سلامتی بخش پروتیین سویا (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 ارزیابی عملکرد آموزشی دانشکده ها و گروه های آموزشی دانشگاه خلیج فارس بوشهر با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
15 ارزیابی عملکرد اسانس گلپر بر مهار رشد و تولید آفلاتوکسین توسط آسپرژیلوس پارازیتیکوس (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تحلیل پوششی داده های فازی با درنظر گرفتن شاخصهای ورودی و خروجی فازی برای واحدها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین
17 ارزیابی عملکرد زنجیره ی تامین با استفاده ازتحلیل پوششی داده های فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
18 Bees Algorithm based Intelligent Backstepping Controller Tuning for Gyro System (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
19 Breast Cancer Detection Using BA-BP BasedNeural Networks and Efficient Features (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
20 Design of Rise feedback controller for chaotic Pendulum system in the presence of disturbance (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری
21 Hydrogen Bonding Interactions Between 1R-2R-pseudoephedrine and acrylamide (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
22 Optimum Iterative Learning Control Design Using Imperialist Competitive Algorithm (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
23 Parameter Estimation of Loranz Chaotic Dynamic System UsingConstriction factor approach in Particle Swarm Optimization CFAPSO) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
24 Prevalence, awareness, treatment, control, and risk factors of hypertension among women: a cross-sectional study in Iran (دریافت مقاله) همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان
25 Studying of a new polymerisable fluorescent dye containing sulfonamide moiety (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
26 Synthesis and Characterization of fluorescent PET based on Naphthalimide dye (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
27 Taguchi technique to optimize effective parameters of chitosan treatment on cotton fabric to maximize antimicrobial properties (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فرآورش پلیمرها
28 The Effect of Caffeine on Improving the Quality of Life in Patients with Multiple Sclerosis Referred to the Zahedan MS Society in 2018 (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی التهاب سیستم عصبی و سومین فستیوال دانشجویی علوم اعصاب
29 The Incidence of delayed seizure in patients with Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome and its relation with imaging findings in patients referred to Zahedan city hospital (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران
30 μ-Synthesis for Teleportation System in Presence of Uncertainties in Time Delay and Task Environment (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران
31 بررسی تاثیر چابکی سازمانی بر بهای تمام شده خدمات سازمان حج و زیارت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
32 بررسی جایگاه گردشگری شهری پایدار،محور تاریخی سنگ سیاه شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
33 بررسی رابطه بین منابع قدرت مدیران با چابکی سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران
34 بررسی روند افزایشی و همبستگی مثبت بین بارشهای 42 ساعته و حداکثر دما درسالهای اخیرمطالعه موردی خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
35 بررسی عملکرد سامانه تصفیه ترکیبی انعقاد-زیستی برروی پساب واقعی نساجی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
36 بررسی گیاه پالایی و کاربرد آن در حذف فلزات سنگین (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
37 بروز تشنج دیررس در بیماران سندرم انسفالوپاتی برگشت پذیر خلفی و ارتباط آن با یافته های تصویربرداری در بیماران ارجاع داده شده به بیمارستان شهر زاهدان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره بین المللی صرع ایران
38 بستر های موجود و مورد نیاز در سمنان برای ارتباط مناسب تر صنعت و دانشگاه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
39 بهینهسازی ضرایب کنترل کننده فازی تناسبی - انتگرالی با استفاده از الگوریتمهای هوشمند برای کنترل سیستمهای غیرخطی نامعین (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
40 پایش خشکسالی خراسان رضوی در سال زراعی1394-95 با استفاده از شاخص بارش استاندارد شده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
41 پایش مکانی خشکسالی فصلی و روند آن در منطقه خراسان رضوی براساس شاخص SPI وراهکارهای مقابله با آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
42 پیاده راه گردشگری، گذرگاه تاریخی ، محور سنگ سیاه شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
43 تحلیل تنش استاتیکی و خستگی ایمپلنت های دندانی در ناحیه osseointegration (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران
44 تحلیل قوام سیستم فرمان خودرو در حضور اشباع ورودی و دینامیک های مدل نشده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
45 تحلیل مکانی رخدادهای اخیرخشکسالی در منطقه خراسان رموی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
46 تصفیه پساب های صنایع نساجی با استفاده از مواد منعقد کننده (دریافت مقاله) اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ
47 تعاملات اجتماعی، بازآفرینی میدان توپخانه شیراز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
48 تنظیم فرکانس در سیستم قدرت دو ناحیه ای با استفاده از الگوریتم های هوشمند و نامساوی ماتریس های خطی براساس طراحی کنترل کننده مقاوم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
49 خواص عملکردی پروتیین های سویا (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 رتبهبندی عوامل موثر بازاریابی در جذب گردشگران ورزشی پارک های آبی مشهد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در تربیت بدنی، علوم ورزشی و قهرمانی
51 سنتز و بررسی اثر فلزات انتقالی روی بلورینگی و ساختار نانوذرات تیتانیم دی اکسید دوپ شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
52 سنتز یک ماده درخشان کننده فلورسنتی بر پایه نفتالیمید (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
53 سنتز یک ماده رنگزای اسیدی جدید بر پایه نفتالیمید و بررسی خواص رنگرزی آن بر روی پلی آمید (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 سنتز یک ماده واسطه کوپلر بر پایه نفتالیمید برای تهیه ماده رنگزای دیسپرس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
55 سنتز، شناسایی و بررسی کاربرد پیگمنت لیتول قرمز باریم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
56 شناخت دقیق اقلیم، مهمترین راه برای توزیع متوازن انرژی (مطالعه موردی: شهر مقدس مشهد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی
57 شناخت و بررسی مضامین ونقوش تصویری گورستان داراسلام شیراز (دریافت مقاله) کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران
58 شناسایی اثرات اجتماعی مشارکت نونهالان در فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
59 شناسایی نمونه های ساپرولگنیا جداسازی شده از هچری تاس ماهی ایرانی (Acipencer persicus) بر اساس خصوصیات فیزیولوژی و مولکولی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
60 شیر سویای با طعم زعفران: نوشیدنی سلامتی بخش بر پایه سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه علوم و صنایع غذایی ایران
61 طراحی رؤیتگر شبکه عصبی مد لغزشی برای سیستم کنترل شبکه غیرخطی با تاخیر زمانی متغیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
62 طراحی رؤیتگر مد لغزشی فازی برای سیستم کنترل شبکه غیرخطی با تاخیر زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش هایی کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
63 طراحی سیستم پارک موازی اتوماتیک خودرو و بررسی عملکرد آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران
64 طراحی غیرخطی اتوپایلوت مقاوم برای کانال فراز یک موشک در حضور اشباع عملگر با استفاده از تعمیم روش های حوزه فرکانسی (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
65 طراحی کنترل کننده P فازی + ID افزایشی سیستم سطح درام بویلر نیروگاه مشهد (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
66 طراحی کنترل کننده posicast تطبیقی مرکب برای پدیده غیرخطی نوسان غلتشی بال در هواپیما با بال دلتا در حضور تاخیر ورودی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
67 طراحی کنترل کننده پیش بین اسمیت اصلاح شده و بهینه برای سیستم های پایدار و ناپایدار تأخیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
68 طراحی کنترل کننده تطبیقی ساده برای سیستم غیرخطی هواپیما با بال دلتا حین وقوع پدیده نوسان غلتشی بال (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
69 طراحی کنترل کننده تطبیقی مدل مرجع پیش بین پایه جهت کنترل بازوی رباتیک با یک درجه آزادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
70 طراحی کنترل کننده های LQR و تطبیقی مدل مرجع برای دینامیک جانبی خودرو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
71 طراحی کنترلکنندههای بهینهپیشبین اسمیت جهت کنترل سیستم ناپایدار انتگرالی با تاخیر زمانی با استفاده از الگوریتم ممتیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
72 طراحی و کاربرد کنترل کننده داده محور با استفاده از PID مرتبه کسری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
73 عوامل موثر بر کیفیت پروتیین سویا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
74 کنترل آشوب در موتور سنکرون آهنربای دایم با استفاده قاعده یادگیری عاطفی به همراه الگوریتم اجتماع عنکبوت (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
75 کنترل برداری غیر مستقیم موتور القایی به وسیله تنظیم ضرایب کنترل کننده FID با الگوریت PSO (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش
76 کنترل برداری غیر مستقیم موتور القایی به وسیله تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با الگوریتم PSO (دریافت مقاله) همایش ملی سیستم های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
77 کنترل برداری غیر مستقیم موتور القایی به وسیله تنظیم ضرایب کنترل کننده PID با الگوریتم PSO (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر
78 کنترل برداری غیر مستقیم موتور القایی به وسیله تنظیم ضرایب کنترل کننده pid باالگوریتم PSO (دریافت مقاله) همایش ملی نقش حسابداری در تحقق برنامه های چند ساله توسعه دولت
79 کنترل برداری غیر مستقیم موتور القایی به وسیله تنظیم ضرایب کنترل کنندهPID با الگوریتم PSO (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در حسابداری،مدیریت و کارآفرینی
80 کنترل تطبیقی مدل چندگانه برای کنترل یک هواپیما با بال دلتا با به کارگیری استراتژی تطابق مرتبه دوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی اویونیک ایران
81 کنترل تطبیقی مدل مرجع بر پایه تیوب برای مدل سیستم تعلیق یک چهارم خودرو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر
82 کنترل تطبیقی مدل مرجع پیشگوی حالت برای یک موتور توربین گازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
83 کنترل ربات تک مفصله بر مبناب رویتگر ukf (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
84 کنترل فرکانس بار در حضور منابع تولید پراکنده با استفاده از کنترل کننده تناسبی- انتگرالی و بر مبنای الگوریتم فازی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
85 کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو با روش فازی-عصبی، در توربین های بادی با مولدDFIG متصل به شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
86 کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو با روش فازی-عصبی، در توربینهای بادی با مولد DFIG متصل به شبکه، در شرایط نامتعادل ولتاژ شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات
87 کنترل نوسانات آشوبناک در سیستم های قدرت با کنترل کننده پسگام-مدلغزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر
88 گزارش رخداد همزمان سالمونلوز حاد ناشی از سالمونلا دابلین مایکوتوکسیکوز ناشی از پنی سیلیوم سیترینوم در بین گوساله های تازه از شیر گرفته شده در یکی از گاوداری های اطراف تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
89 گزارش یک مورد تراش در مرغ مینا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
90 مطالعه بیان ژن عامل ایجاد آسپارتیک پروتئیناز درجدایه های مختلف کاندیدا آلبیکنس (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
91 مطالعه تغییراقلیم با استفاده ازروش سریهای زمانی و من کندال مطالعه موردی مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
92 مقایسه خواص ورق های فولادی گالوانیزه و الکترو گالوانیزه در جوشکاری مقاومتی نواری در صنعت خودرو (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی
93 نقش سیستم اتوبوسرانی شهری درکاهش آلودگی هوا نمونه موردی شهرتهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
94 هنرعمومی با رویکرد المان های شهری (نمونه موردی شهر شیراز) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
95 هویت ، جامعه امن و بقای نظام سیاسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی