دکتر هومان لیاقتی

دکتر هومان لیاقتی استاد پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

دکتر هومان لیاقتی

Dr. Houman Liaghati

استاد پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی بر آلودگی آب‪های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 4
2 اثر مصرف سوپر جاذب هیدروژل آکوازورب بر کاهش اثر تنش خشکی، عملکرد دانه و کارایی مصرف آب ماش (Vigna radiate L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 19، شماره: 4
3 ارتباط کارآیی فنی و بازده تولید با مساحت مزارع پرورش میگو در استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 2
4 ارزیابی توان توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از کمیت-سنج های FUZZY و سناریوهای تصمیم گیری الگوریتم ANP-OWA (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 33
5 ارزیابی تهدید فرسایش ژنتیکی برای تنوع زیستی کشاورزی ؛ مطالعه موردی ؛ گچساران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 4
6 ارزیابی مدیریت طرح جدید جمع آوری پسماندهای شهری در شهر تهران (مطالعه موردی : منطقه ۳) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 6، شماره: 3
7 ارزیابی موانع تبدیل به کشاورزی ارگانیک در کانادا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 2
8 برآورد ارزش تفریحی منطقه کوهستانی توچال با استفاده از الگوی اقتصادسنجی دو مرحله ای هکمن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 4
9 برآورد دمای سطح زمین کاربری اراضی و پوشش زمین شهرستان دنا با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و داده های ماهواره لندست ۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 2
10 بررسی اثر مصرف تلفیقی کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر تولید کلزا (Brassica napus L.) در شرایط خاک شور استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
11 بررسی اثرات سوپرجاذب و آبیاری بر خصوصیات ریشه و عملکرد گیاه ماش (Vigna radiata L.) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 10، شماره: 2
12 بررسی اگرواکولوژیک روند تاریخی تغییرات تولید و سطح زیر کشت گندم و تغییرات جمعیتی در ایران در دوره ۱۳۹۹-۱۳۴۰ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 20، شماره: 4
13 بررسی برخی از مهمترین عوامل برهم زننده اکوسیستم های روزخانه ای حوزه آبخیز رودخانه تالار استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 2، شماره: 5
14 بررسی تنوع زیستی کشاورزی شهرستان گچساران و تاثیر عوامل اقلیمی بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
15 بررسی قابلیت توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا با استفاده از استراتژی تصمیم گیری AHP-OWA (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 14، شماره: 45
16 برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی(مطالعه موردی استان خراسان‎رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 1
17 تحلیل انرژی های ورودی و خروجی در بوم نظام های فشرده کشاورزی (مطالعه موردی : گلخانه خیار درمنطقه ورامین) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 1
18 تحلیل علل عدم پذیرش فناوری های مدیریت تلفیقی آفات در میان شالیکاران استان های گیلان و مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
19 چالش های دستورکارگذاری محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 3
20 خط مشی های کاهش مصرف سموم علف کش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 3
21 روند تاریخی تغییرات منابع مختلف نیروی کار در بهره وری از اراضی کشاورزی اکوسیستم های تولید گندم ایران (۱۴۰۰-۱۳۰۰ خورشیدی) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های به زراعی دوره: 14، شماره: 4
22 عوامل موثر بر تقاضای بالقوه اعتبارات کشاورزان برای گرایش به تولید خیار ارگانیک گلخانه ای در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 3
23 کاربرد الگوی تحلیل تمایزی در بررسی عوامل موثر برمالکیت ماشین های کشاورزی در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
24 کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای و منطق فازی (ANP-FUZZY) در شناسایی منطقه های توسعه گردشگری طبیعت در شهرستان دنا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 3
25 مقایسه اثرات گیاه پوششی و کود شیمیایی بر عملکرد سیر و وضعیت علف های هرز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 13
26 نقد و بررسی برخی مفاهیم جمعیت - محیط زیست در سیاستگذاری های جهانی محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 1، شماره: 1
27 نقش و تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر صادرات انار ارگانیک ایران (مطالعه موردی شهرستان ساوه) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 3
28 واکاوی ویژگیها و الگوی فراغت در گردشگری شهری (مطالعه موردی: تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 55
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش عالی کشاورزی راهبردی نو در توسعه کارآفرینی روستایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
2 اثرات کشاورزی حفاظتی بر مدیریت پایدار سرزمین (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
3 اثرات کشاورزی حفاظتی بر مدیریت پایدار سرزمین مرور منابع (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
4 ارزیابی اثرات اجتماعی و ارزیابی ریسک: معرفی یک مدل تلفیقی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
5 ارزیابی اثرات اکولوژیکی،اقتصادی واجتماعی کشاورزی حفاظتی مرور منابع (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
6 اصول، معیارها و شاخص های گردشگری طبیعت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
7 برآورد خسارت اقتصادی ناشی از گرد و غبار بر محصول گندم استان خوزستان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران با رویکرد تالاب های ایران و تغییرات اقلیمی
8 بررسی جایگاه گردشگری قنات در حفاظت پویا از جیاس کاشان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
9 بررسی جریان انرژی در سامانه های تولید گندم در ایران با استفاده از رهیافت اگرواکولوژیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 بررسی نگرش مصرف‏کنندگان به محصولات ارگانیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
11 برنامه ریزی برای ارتقای سواد محیط زیستی دانش آموزان:نیازهای آموزشی و روش های برآورد نیازها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای دامی بیولوژیک و شیمیایی برجذب فسفرو نیتروژن درکلزا درشرایط آب وخاک شور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 تبیین و تحلیل تأثیر جنسیت بر پایداری کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
14 تحلیل شرایط اقتصادی تبدیل کشاورزی رایج به کشاورزی ارگانیک با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی پویا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
15 ردپاهای محیط زیستی: رهیافت ها و روشهایی برای پایش اثرات فعالیت های انسانی برمنابع محیطی و طبیعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
16 سلامت اگرواکوسیستم رهیافتی برای توسعه پایدار در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
17 عوامل تبیین کننده پذیرش تکنولوژی های(حفاظت کننده از منابع) کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
18 فرهنگ حفاظت از محیط زیست ، توسعه پایدار و راهکارهای نیل به آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
19 کشاورزی ارگانیک رهیافت نوین در امنیت غذایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
20 متابولیسم اجتماعی-اقتصادی گندم زارهای ایران در یک دهه گذشته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه کشاورزی با رویکرد فناوری های هوشمند
21 مروری بر وضعیت کشاورزی ارگانیک در جهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 مقایسه اثر باکتری های حل کننده فسفات وقارچ میکوریز بر روی تولید بهینه ذرت دانه ای رقم (704 SC) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
23 نقش کودهای بیولوژیک بر شاخص های کیفی و کمی ذرت دانه ای در اکوسیستم زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران