آقای دکتر ایوب ارپناهی

دکتر ایوب ارپناهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

آقای دکتر ایوب ارپناهی

Dr. Ayub Arpanahi

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ایوب ارپناهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی