حسین زمرشیدی

 حسین زمرشیدی استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

حسین زمرشیدی

Hossin Zomorshidi

استاد، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر خط کوفی بر خط کوفی بنایی و تحول آن تا آرم نویسی های امروز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 10
2 تحول خط بنایی در معماری صفویه با تاکید بر تزیینات کتیبه ای مسجد حکیم اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 8، شماره: 14
3 سیر تحول کاشی کاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 2