دکتر علی غفاری

دکتر علی غفاری استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر علی غفاری

Dr. Ali Ghaffari

استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد قابلیت زندگی محیط در عمل مقایسهی تطبیقی برنامههای امریکا، انگلستان و استرالیا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
2 بوم شناسی در شهرهای کهن ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 5، شماره: 3
3 تاثیر حرارتی – ادراکی شاخص ضریب آسمان قابل رویت با توجه به جهت گیری معابر شهری(نمونه موردی : معابر شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 11
4 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضایی شهربا رویکرد طراحی شهری نوترکیب (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 3
5 تبیین انگاشت تاب آوری فضایی در طراحی شهری: یک مرور نظام مند کیفی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 109
6 تبیین مدل مفهومی نقش آفرینی فضای شهری در ارتقای کیفیت زندگی در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
7 تکامل رویکرد پیشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیطی در خلق امنیت محیطی(CPTED) در محیط های مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 144
8 تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 1
9 خانه سالم چیست؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 133
10 زواره شهری در حاشیه کویر (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 6، شماره: 4
11 سازمان های فضایی در معماری شهرهای سنتی ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 4، شماره: 4
12 نقش فضای ارتباطی در دستیابی به واحدهای مسکونی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 عرصه های عمومی و فضاهای شهری در شهرهای جدید ایرانurban publlic space in Iranian new Towns (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید