دکتر علی غفاری

دکتر علی غفاری استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

دکتر علی غفاری

Dr. Ali Ghaffari

استاد، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد قابلیت زندگی محیط در عمل مقایسهی تطبیقی برنامههای امریکا، انگلستان و استرالیا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 10، شماره: 2
2 ارزیابی الگوهای پایدار رفتاری در مرکز محله سلطان میر احمد کاشان با استفاده از تکنیک تحلیل نحو فضا (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار شهری دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی تطبیقی الگوهای جایگیری فضای خیس درانعطاف پذیری مسکن (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 11، شماره: 19
4 بررسی نقش تراکم عمودی و افقی در گونه شناسی مسکن شهری (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 4
5 بوم شناسی در شهرهای کهن ایران مرکزی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 5، شماره: 3
6 تاثیر حرارتی – ادراکی شاخص ضریب آسمان قابل رویت با توجه به جهت گیری معابر شهری(نمونه موردی : معابر شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 11
7 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ساختار فضایی شهربا رویکرد طراحی شهری نوترکیب (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 22، شماره: 3
8 تبیین انگاشت تاب آوری فضایی در طراحی شهری: یک مرور نظام مند کیفی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 19، شماره: 109
9 تبیین مدل مفهومی نقش آفرینی فضای شهری در ارتقای کیفیت زندگی در بافت های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 11، شماره: 41
10 تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری خط آسمان شهری (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 9، شماره: 22
11 تکامل رویکرد پیشگیری از جرم مبتنی بر طراحی محیطی در خلق امنیت محیطی(CPTED) در محیط های مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 32، شماره: 144
12 تولید فضاهای همگانی معاشرت پذیر در محله؛ بافت میانی شهر تهران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 1
13 خانه سالم چیست؟ (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 30، شماره: 133
14 زواره شهری در حاشیه کویر (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 6، شماره: 4
15 سازمان های فضایی در معماری شهرهای سنتی ایران (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 4، شماره: 4
16 شهر دوستدار کودک:ارزیابی ومقایسه چگونگی پاسخگوئی به اصول شهردوستدارکودک دربافت های جدید و سنتی ایران،نمونه موردی شهرک سپاهان شهر و محله جوباره اصفهان (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 8، شماره: 18
17 نقش طراحی شهری در آموزش طراحی مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 21، شماره: 4
18 نقش فضای ارتباطی در دستیابی به واحدهای مسکونی انعطاف پذیر (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوهای نوین در توسعه محلات معاصر (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
2 تجربه ی کارگاه طرح معماری مجموعه های مسکونی - کارشناسی معماری (دریافت مقاله) سومین همایش آموزش معماری
3 توسعه صنعت گردشگری در شهر زواره با تکنیک تحلیل عرصه‌های مرتبط (AIDA) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
4 شاخصه های شهر سلامت محور با تاکید بر ویژگی های محیط انسان ساخت (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
5 عرصه های عمومی و فضاهای شهری در شهرهای جدید ایرانurban publlic space in Iranian new Towns (دریافت مقاله) همایش بین المللی شهرهای جدید
6 مروری بر مفهوم سکونت و واحد همسایگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
7 معیارهای کالبدی زندگی فعال شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی طراحی پایدار و فراگیر برای همگان