حمید سعیدیان

 حمید سعیدیان گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران

حمید سعیدیان

Hamid Saeidian

گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، زنجان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Benign synthesis of N-aryl-3,10-dihydroacridin-1(2H)-one derivatives via ZnO nanoparticle-catalyzed Knoevenagel condensation/intramolecular enamination reaction (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 5، شماره: 3
2 Green and efficient synthesis of propargylamines via A3 coupling reaction using a copper (II)–thioamide combination (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 6، شماره: 4
3 Hantzsch reaction and quinoxaline synthesis using 1-methyl-3-(2- (sulfooxy)ethyl)-1H-imidazol-3-ium chloride as a new, efficient and BrØnsted acidic ionic liquid catalyst (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 1، شماره: 1
4 One-pot, clean and energy efficient synthesis of dibenzo[b,f][1,4]oxazepine derivatives promoted by ultrasound (دریافت مقاله) نشریه آسیایی شیمی سبز دوره: 3، شماره: 1
5 The SAMP-/RAMP-hydrazone methodology in asymmetric synthesis of 4S-ferrugineone and 4S,5S-ferrugineol: The pheromones of palm weevils (دریافت مقاله) فصلنامه ارتباطات شیمی ایران دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی تاثیر استفاده از جداگرهای لرزه ای بر بهسازی لرزه ای قاب های فولادی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 15، شماره: 4
7 بررسی رفتار دیوار حایل وزنی بتنی تحت بارگذاری لرزه ای و مجاز بودن تغییر مکان های افقی آن (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 CuO nanoparticles: An effective heterogeneous nanocatalyst for the one-pot synthesis of highly substituted pyrroles with pharmacological properties (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاتالیستهای صنعتی
2 بررسی آزمایشگاهی رفتار اتصالات پرسی در سازه های فضایی با دهانه بیش از 12 متر (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
3 بهره گیری از آروماتیسیته و پیوند هیدروژنی درون مولکولی برای طراحی سوپربازهای آلی قوی با استفاده از محاسبات تئوری تابعیت چگالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
4 تطبیق امپدانس پهن باند آنتن میکرواستریپ با تزویج روزنه برای کاربردهای ب یسیم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
5 تهیه PW11ZnO39@PbO(imid)4 به عنوان یک نانوکاتالیزوری کارآمد برای گوگردزدایی از بنزین (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
6 روش های نوین بهسازی لرزه ای پی سا زه های ساختمانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی زلزله، مدیریت بحران،احیا و بازسازی
7 سنتز موثر حسگرهای رنگ سنجی جدید بر پایه اداراون و بررسی طیف های UV-Vis آنها در حلال-های مختلف (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
8 سنتز و بررسی طیف های جرمی پلی سولفیدهای تولید شده در فرآیند سنتز خردل گوگردی به روش لوین اشتاین و محصولات حاصل از آبکافت و اکسایش آنها (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین
9 طراحی بازه ای آلی بر پایه آزافان با استفاده از برهمکنش کاتیون-π و محاسبات تئوری تابعیت چگالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
10 طراحی سوپر اسیدهای آلی بر پایه تریفلیک و پرکلریک اسید با استفاده از محاسبات تئوری تابعیت چگالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
11 طراحی سوپربازهای آلی بر پایه آزیریدینی با استفاده از محاسبات تئوری تابعیت چگالی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
12 طراحی سوپربازهای آلی و گیرنده های آنیونی با استفاده از ترکیب اسکلت هتروسیکل آزینی بر پایه فسفازن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
13 مطالعات جامع DFT بر روی فلئورو سولفوریک اسیدهای آلی برای طراحی سوپر اسیدهای آلی قوی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
14 میکروسنتز، شناسایی و محاسبات DFT سارین- سلنیمی (ایزوپروپیلمتیل فسفونوسلنوفلوریدات) مرتبط با کنوانسیون سلاح های شیمیایی (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری پدافند جنگ های نوین