دکتر بیت الله محمودی

دکتر بیت الله محمودی استادیار  علوم و مهندسی جنگل  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر بیت الله محمودی

Dr. Beytollah Mahmoodi

استادیار علوم و مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری عملیات جنگلکاری مانگرو در سواحل استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی دوره: 4، شماره: 2
2 ارزیابی معیارها و شاخص های پایش طرح مدیریت منابع جنگلی زاگرس از منظر جوامع محلی (مطالعه موردی: منطقه بازفت) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 15، شماره: 4
3 ارزیابی و اولویت بندی معیارها و شاخص های معیشت پایدار روستایی ایران با استفاده از روش دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 2
4 ارزیابی وابستگی به چوب سوخت در روستاهای جنگلی شهرستان لردگان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 4، شماره: 5
5 برآورد ظرفیت برد تفرجی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 1
6 بررسی اثرات اجتماعی خشکسالی های مقطعی بر خانوارهای روستایی (مورد مطالعه: شهرستان کنگاور) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 7
7 بررسی پارامترهای رویشی جنگل های مانگرو خلیج گواتر در جنوب شرقی ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی تخلفات مرتبط با منابع طبیعی در شهرستان لردگان- ناحیه عرفی سردشت (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 4
10 برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری در منطقه نمونه گردشگری انشان در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 1
11 تحلیل معیارها و عوامل محیطی اکولوژیک موثر بر توان تفرجی سامان عرفی منج در جنگل های شهرستان لردگان از طریق ارزیابی چند معیاره (با بهره گیری از GIS) (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 1، شماره: 1
12 تحلیل وابستگی معیشتی جوامع محلی بختیاری نشین به منابع جنگلی زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) نشریه علمی مطالعات برنامه ریزی قلمرو کوچ نشینان دوره: 1، شماره: 2
13 توزیع پوشش جنگلی در پهنه های توپوگرافیک شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 7
14 جایگاه مسائل اجتماعی در فرایند برنامه ریزی و مدیریت جنگل های کشور از منظر میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 1
15 طرح ریزی توسعه گردشگری طبیعی در منطقه نمونه گردشگری انشان دراستان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 3
16 معیارها و شاخص های انتخاب گونه برای جنگل های دست کاشت در مناطق خشک و نیمه خشک (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 10، شماره: 20
17 وابستگی اقتصادی خانوارهای جنگل نشین به منابع جنگلی در شهرستان لردگان (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسایش اقلیمی و گردشگری طبیعی در شهرستان لردگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
2 ارزیابی اثرات محیط زیستی معادن سنگ مطالعه موردی (معدن سنگ شکن کاوه صخره خراجی) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
3 ارزیابی تقاضای تفرجگاهی در منطقه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
4 ارزیابی تقاضای تفرجی تالاب زریوار در شهرستان مریوان (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
5 ارزیابی تقاضای تفرجی درمناطق تفرجگاهی طبیعی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
6 ارزیابی تقاضای تفرجی منطقه تفرجی منج در جنگل های شهرستان لردگان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
7 ارزیابی فعالیت های مدیریتی در عرصه های جنگلی زاگرس مرکزی از منظر جوامع محلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 ارزیابی کیفیت پهنه آبی دریاچه سد کارون 3 جهت برنامه ریزی تفرجی در منطقه نمونه گردشگری ایذه (انشان) (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
9 ارزیابی نفوذ فرهنگ شهرنشینی در مناطق روستایی کشور (مطالعه نمونه: استان چهارمحال وبختیاری) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
10 ارزیابی نگرش جامعه محلی نسبت به گردشگری مطالعه موردی تفرجگاه جنگلی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
11 اولویت بندی عوامل تخریب جنگل های زاگرس (مطالعه موردی: رویشگاه های جنگلی استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
12 برآورد ظرفیت برد تفرجی در پارک جنگلی تپه ابوذر نهاوند (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی ایران
13 برآورد ظرفیت بردتفرجی درمناطق نمونه گردشگری کشور مطالعه موردی منطقه نمونه گردشگری انشان واقع دراستان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
14 بررسی اقلیم و آسایش گردشگری منطقه تفرجی برنجگان استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از شاخص های بیکر و دمای مؤثر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
15 بررسی اهمیت زیست محیطی تالاب چغاخور در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
16 بررسی تاثیر چرای دام بر تخریب جنگل های زاگرس جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
17 بررسی تغییرات فرسایش حوضه آبخیز کرخه با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM1988 و ETM2002 و ارزیابی نقش آن در کیفیت فیزیکی و شیمیایی رودخانه کرخه (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
18 بررسی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز کرخه و ارزیابی نقش آن در کیفیت فیزیکی وشیمیایی رودخانه کرخه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
19 بررسی چگونگی توزیع اجتماعات جنگلی مانگرو در تالاب بین المللی و منطقه حفاظت شده شور- شیرین و میناب (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
20 بررسی روند تغییرات تاج پوشش در جنگلهای زاگرس در دوره ی 23 ساله (مطالعه موردی جنگل های منطقه منج شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
21 بررسی نقش راه های ارتباطی در توسعه پایدار روستاهای جنگلی زاگرس جنوبی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
22 بررسی و تحلیل پایان نامه های دانشجویی رشته جنگلداری در دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
23 بررسی وضعیت اجرای طرحهای صیانت از جنگل در ناحیه رویشی زاگرس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
24 پهنه بندی پراکنش و درصد تاج پوشش جنگلی در پارک جنگلی زایر در شهرستان اسدآباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
25 پهنه بندی حساسیت زیست محیطی سواحل سیستان و بلوچستان از طریق ارزیابی چند معیاره (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
26 پهنه بندی کاربری مطلوب اراضی در جزیره هندورابی با استفاده از ارزیابی چند معیاره مکانی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
27 پهنه بندی مخاطرات محیطی در منطقه نمونه گردشگری انشان در خوزستان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
28 تحلیل وضعیت آتش سوزی های رخداده در گستره های جنگلی شهرستان کهگیلویه در یک دوره 11ساله 1386-1375 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
29 تحلیلی بر برنامه ریزی و آمایش منابع طبیعی کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
30 تحلیلی بر پژوهش های حوزه معیشت جوامع محلی جنگل نشین در کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
31 تحلیلی بر رابطه سیاست وآمایش جنگل در فرایند برنامه ریزی منابع جنگلی کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
32 تحلیلی بر روند تغییرات بافت کالبدی روستاهای جنگلی شمال کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
33 تحلیلی بر مواجهه جوامع محلی بختیاری نشین با منابع جنگلی زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)
34 جایگاه و اهمیت جنگلداری اجتماعی در مدیریت جنگل های کشور (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
35 جایگاه و اهمیت جنگلداری تفرجی در برنامه ریزی و مدیریت جنگل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
36 راهبردهاوراهکارهای مدیریت استراتژیک توسعه گردشگری درمنطقه نمونه گردشگری آبیدر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
37 روانشناسی اکولوژیکی در فضای سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
38 روانشناسی فضای سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
39 سنجش میزان توسعه یافتگی روستاهای جنگلی در جنگل های زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
40 شناسایی و اولویت بندی شاخص های سنجش توسعه یافتگی روستایی در کشور مطالعه موردی شهرستان سمیرم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
41 شناسایی و طبقه بندی پوشش گیاهان آبزی دریاچه زریوار در شهرستان مریوان (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
42 ضرورت برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در کوهستان آبیدر شهرستان سنندج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
43 ضرورت تحلیل روند رسیدگی به پرونده های حقوقی در حوزه منابع طبیعی کشور (مطالعه موردی: اداره منابعطبیعی شهرستان سمیرم) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
44 مدل ارزیابی فرایند پایداری نواحی عرفی در عرصه های جنگلی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
45 مدل تحلیلی طبقه بندی کاربری اراضی کشور در رویکرد مدیریت برنامه ریزی توسعه سرزمین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
46 مروری بر مطالعات صورت گرفته در برآورد ظرفیت برد مناطق تفرجی کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
47 معیارها و شاخص های تخریب جنگل در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
48 معیارهای اجتماعی مؤثر در برنامه ریزی توسعه تفرجگاه های طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
49 نقش معماری روستایی در توسعه گردشگریمطالعه نمونه: روستای یاسه چاه در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی