دکتر محمد اخباری

دکتر محمد اخباری دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

دکتر محمد اخباری

Dr. Mohammad Akhbari

دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون پولی بودن روند حرکت نرخ ارز در دوره درامد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 4
2 آینده پژوهی تحولات ژئوپلیتیک انرژی در ایران با تاکید بر جایگاه انرژی های پاک (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
3 آینده‌پژوهی فضای ژئوپلیتیکی پساداعش در منطقه غرب آسیا ‌(مطالعه موردی عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 1
4 ارائه الگوی منطقه‌گرایی ایران و آسیای مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
5 ارائه الگوی همگرایی منطقه‌ای فیمابین کشورهای ایران، عراق و ترکیه با تأکید بر ساختار ژئوپولیتیکی منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 4
6 ارزیابی ساختار ثبات و امنیت منطقه ای فضاهای جغرافیایی و ژئوپلیتیکی پسا داعش در منطقه غرب آسیا (مطالعه موردی عراق) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 342
7 ارزیابی متغییرهای ژئوپلیتیک موثر در شکل گیری و فعالیت گروههای تروریستی مطالعه موردی: مناطق مرزی بین افغانستان و پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 3
8 الگوی روابط امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم از سال 2001 تا 2017 (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
9 الگوی شبکه ای ترسیم نقشه فرهنگی مبتنی بر ارتقاء موقعیت ژئوکالچر مطالعه موردی: کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 6، شماره: 18
10 الگوی همکاری منطقه ای در افق سند چشم انداز (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 7، شماره: 24
11 الگوی همکاریهای منطقه ای بر مبنای دیپلماسی آب (مطالعه موردی ایران، ترکیه و عراق ) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
12 برآورد نرخ بیکاری همراه با تورم غیرشتابان در اقتصاد ایران و کاربرد آن در سیاستگذاری اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 11، شماره: 4
13 بررسی پدافند غیرعامل در مدیریت شهری (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 10، شماره: 34
14 بررسی تحلیلی عوامل همگراساز (قوت ها و فرصت ها) در شکل گیری منطقه گرایی ایران و اسیای مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
15 بررسی روش های طبقه بندی تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 15، شماره: 59
16 بررسی روند مشارکت شیعیان عراق در ساختار قدرت سیاسی این کشور از ۲۰۰۳ تاکنون و تاثیر آن بر نفوذ منطقه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 41
17 بررسی فرآیند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخصهای قیمت مصرف کننده و واردات در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
18 بررسی فرایند خلق پول شبکه بانکی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 7، شماره: 27
19 بررسی و تبیین تعاملات ایران با ترکمنستان و کشورهای آسیای مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
20 پویایی های تراز تجاری: بررسی منحنی J شکل ارتباط تجاری ایران با آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 3
21 پهنه بندی مناطق کشور بر اساس شاخص های ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 27
22 پیامدهای امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری طی دوره ۲۰ ساله ( ۲۰۲۰-۲۰۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 7، شماره: 3
23 تبیین اثرات ژئواکونومیکی مناطق آزاد بر توسعه مناطق پیرامون مطالعه موردی منطقه آزاد انزلی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 46
24 تبیین امنیتی شهرک سازی در کرانه باختری با رویکرد تله فضایی(۲۰۲۰-۲۰۰۰) (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 17، شماره: 63
25 تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 2
26 تبیین توسعه پایدار سیاسی؛ مطالعه موردی: ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 11، شماره: 39
27 تبیین ژئوپلیتیکی بحران های مذهبی در جنوب غرب آسیا(مطالعه موردی عراق ۲۰۱۶-۲۰۰۳) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 371
28 تبیین قابلیت های شهرستان های مرزی استان اردبیل و تاثیر آن در روابط ژئوپلیتیک ایران و جمهوری آذربایجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 11، شماره: 44
29 تبیین لزوم بازنگری در تقسیمات سیاسی در راستای پیشگیری از بحران های مدیریت انتظامی با تاکید بر قابلیت های ژئوپلیتیکی (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 10، شماره: 39
30 تبیین متغیرهای اقتصادی محیط پیرامونیِ اثرگذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: کشورهای حوزه دریای خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه امنیت ملی دوره: 10، شماره: 36
31 تبیین مهمترین موانع همگرایی روابط ایران و مصر (۲۰۱۸ الی ۲۰۲۲) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 74
32 تبیین نقش فرصت های ژئوپلیتیکی توسعه کریدور ترانزیتی جنوب به شمال، بر افزایش همگرایی ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 21، شماره: 73
33 تبیین نقش هیدروپلیتیک بر سیاست خارجی افغانستان و ایران (2015 الی 2019) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 3
34 تحریم های همه جانبه ایالات متحده آمریکا و وزن ژئوپلیتیک ایران؛ با تاکید بر قدرت مردمی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 8، شماره: 31
35 تحلیل تاثیر تغییر اقلیم بر قدرت ژئوپلیتیکی ایران (متغیر میانجی توسعه پایدار) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 4، شماره: 3
36 تحلیل جغرافیایی ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران در معادلات جدید منطقه جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 1
37 تحلیل روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه پس از اعمال تحریم ها در مقطع زمانی ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 252
38 تحلیل ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم بر توسعه پایدار کشور ایران‌(‌متغیر تعدیل گر تصمیمات سیاسی) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
39 تحلیل ژئوپلیتیکی قومیت در ایران با تاکید بر فرصت آفرینی یا چالش زائی (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 5، شماره: 16
40 تحلیل شاخص‌های قدرت نظامی واحدهای سیاسی- جغرافیایی در عرصه نظام بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 11، شماره: 3
41 تحلیل فضایی جنبش های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۲۰۱۰ تاکنون (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 3
42 تحلیل قابلیت‎ها و محدودیت‎ های ژئومورفولوژیکی استان هرمزگان در راهبرد دفاعی (مطالعه موردی: پس‎کرانه بندرعباس تا کوهستک) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 24، شماره: 96
43 تحلیل مکانی-فضایی شکل گیری و فعالیت گروه های تروریستی در نواحی مرزی افغانستان با پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 11، شماره: 37
44 تحلیل موانع همگرایی ایران با کشورهای پیرامونی درقرن بیست و یکم و ارائه ی یک برنامه ی استراتژیک با استفاده از تکنیک SWOT و MCDM (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
45 تحلیل نقص ژیواکونومیک و کریذوری ایران در تحقق همگرایی درآسیای جنوب غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آسیای جنوب غربی دوره: 1، شماره: 1
46 تحلیل هیدروپلیتیکی ساختار نوین روابط بین الملل(مطالعه موردی: ایران و افغانستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 38
47 تعاملات ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران با آسیای مرکزی و تاثیر آن بر امنیت ملی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 17، شماره: 61
48 چالش های امنیتی ایران و پاکستان در مقابله با پدیده تروریسم در دوره زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۷ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
49 چالشهای امنیتی - انتظامی ناشی از حضور عشایر کرد کرمانج بر منطقه مرزی شهرستان مراوهتپه از دیدگاه کارکنان ناجا (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 2، شماره: 4
50 خرده میدان کردستان عراق، عرصه رقابت میدان های منطقه ای ایران و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 7، شماره: 1
51 ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران و تحولات نواستراتژیک قرن بیست و یکم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 7، شماره: 26
52 ساختار ژئوپلیتیکی الگوی همگرایی منطقه ای خاورمیانه: مطالعه موردی کشورهای ایران، عراق و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 361
53 علل عدم موفقیت به کارگیری GPS در گشت های انتظامی در شهر مقدس مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 3، شماره: 3
54 عملکرد پاسگاه های مرزی و تاثیر آن بر امنیت مرز (مورد مطالعه: هنگ مرزی گرمی۸۷ - ۸۸) ۸۸ (دریافت مقاله) علوم و فنون مرزی دوره: 1، شماره: 1
55 فرایند تصمیم گیری تقسیم استان خراسان و اثرات سیاسی اجتماعی آن (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 1، شماره: 2
56 فرصت های ژئوپلیتیکی در روابط سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای خاورمیانه (مطالعه موردی کشور عراق از ۲۰۱۰ -۲۰۱۷) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 10، شماره: 1
57 کاربرد الگوریتم ژنتیک در ترکیب پیش بینی های تورم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 4
58 کاربرد رویکرد منطق فازی در مدلسازی تجارت غیرقانونی (قاچاق) در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 4
59 ملاحظه های جغرافیایی در پیوست فرهنگی طرح های توسعه ملی و نقش آن در سازمان های نظارتی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 39
60 موقعیت ژئوپلیتیک ایران و تلاش های امریکا برای تثبیت هژمونی خود در جهان، مطالعه موردی: طرح خاورمیانه بزرگ (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 43، شماره: 1
61 نقش سوختهای فسیلی (نفت و گاز) در ژئوپلیتیک انرژی جهان؛ مطالعه موردی: ایران در بین سالهای ۲۰۱۵-۲۰۰۰ (دریافت مقاله) فصلنامه ژئوپلیتیک دوره: 13، شماره: 48
62 نقش منطقه گرایی بر روابط ژئواکونومی جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 9، شماره: 362
63 همکاریهای منطقه ای ایران با همسایگان غربی بر مبنای دیپلماسی آب ( مطالعه موردی: عراق و ترکیه) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 39
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استراتژی قیمت دهی بهینه در صنعت برق تجدید ساختار یافته بامعرفی تقسیم فازی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
2 اندازه گیری بهره وری صنعت برق (کاربرد روش ادغام عمودی) (1373-1378) (دریافت مقاله) پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
3 بررسی پوشش و اتصال در شبکههای حسگر سیار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
4 بیمه قابلیت اطمینان ( خاموشی ) در سیستم توزیع برق (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
5 تاثیر ICT و اینترنت بر تحول بازار کار (دریافت مقاله) همایش نقش اطلاع رسانی شغلی در اشتغال
6 تحریم های همه جانبه ایالات متحده آمریکا و وزن سیاسی ژئوپلیتیک ایران (با تاکید بر قدرت مردمی جمهوری اسلامی ایران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
7 تحلیل چالشها و راهبردهای مدیریت پسماند شهری کلان شهر تهران مطالعه موردی منطقه 5 تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
8 تحلیل مولفه های موثر در تقویت همگرایی اقوام در ایران مطالعه موردی استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) همایش ملی مرزنشینی توسعه پایدار و فرصت های سرمایه گذاری
9 تعیین جایگاه شهرستان رضوانشهر در سازماندهی سیاسی فضای استان گیلان (دریافت مقاله) همایش آمایش سرزمین،جایگاه خزر و چشم انداز توسعه گیلان
10 تعیین مناسبات هیدروپلیتیک ایران با ترکمنستان (مطالعه موردی سد دوستی) (دریافت مقاله) همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز
11 جایگاه جهان شهرها در ژئوپلیتیک قرن بیست و یکم، مطالعه موردی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
12 حداقل سازی برخورد با استفاده از مسیریابی مشارکتی و تخصیص توان در شبکه حسگر بی سیم با گیرنده متحرک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
13 ژئوپلتیک زبان فارسی و انسجام اقوام ایرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
14 ساختار ژئوپلیتیکی جهان و تاثیر آن بر خاورمیانه (دریافت مقاله) نخستین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران
15 کاهش احتمال برخورد در شبکه حسگر بیسیم براساس مسیریابی مشارکتی و بهینه سازی توان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
16 مولد پراکنده : تعریف، قابلیت ها و کارکردها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی انرژی
17 نقش منطقه آزاد تجاری چابهار در کریدور شمال جنوب (دریافت مقاله) نهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اولین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران
18 واکاوی نقش انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان ابزار تقویت قدرت ملی (تئوری تطبیقی ایران، آمریکا و عربستان سعودی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست