جمشید یاراحمدی

 جمشید یاراحمدی استادیار دانشگاه تبریز

جمشید یاراحمدی

Jamshid Yar Ahmadi

استادیار دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات پوشش جنگلی به روش شیءگرا با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی: حوضه آبریز ایلگنه چای جنگل های ارسباران) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
2 آشکارسازی ناپایداری دامنه ای با استفاده پراکنشگر دایمی(PSI)در حوزه آبخیز اهرچای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی بر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 ارزیابی فرایند های موثر در پیدایش جریانات واریزهای و تاثیر آن بر سازه های هیدرولیکی با استفاده ازGIS(مطالعه موردی : حوضه های شمال دریاچه ارومیه - طرح آبخوانداری تسوج ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
5 ارزیابی و بررسی نقش عوامل موثر تکتونیک و لیتولوژی در وقوع ناپایداری دامنه ای، با استفاده ازGIS (مطالعه موردی حوضه های شمال طرح آبخوانداری تسوج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
6 استفاده از مدلهای فرایندی برای پیش بینی هدررفت خاک و نقش آن درمدیریت پایدار منابع اب و خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
7 استفاده از مدلهایArcSWAT و GeoWEPP در برآورد مقادیر فرسایش ورسوب حوزه های آبخیز استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
8 برآورد میزان فرسایش و رسوب با استفاده از مدل اراضی مارنی خواجه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
9 بررسی پتانسیل اقلیمی استان آذربایجان شرقی به منظور کاشت گردو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
10 بررسی پدیده فرونشست زمین در دشتهای بحرانی استان آذربایجان شرقی به روش اینترفرومتری راداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
11 بررسی تاثیر فیلترهای سنگریزهای در بهینه سازی نفوذ و افزایش ذخیره رطوبتی سامانههای سطوح آبگیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
12 بررسی تاثیر ناپایداری دامنه ای، در ارتفاعات شمال دریاچه اورمیه و تاثیر آنها بر رسوب زایی حوضه (مطالعه موردی زیرحوضه های شمال طرح آبخوانداری تسوج) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
13 بررسی تغییرات مکانی فسفر در مزارع سیب زمینی شهرستان سراب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
14 بررسی توان و امکان توسعه بوم گردشگری حوضه عاشقلو در منطقه در ارسباران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
15 بررسی توزیع مکانی مس در خاکهای زراعی شهرستان میانه (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی تیپ های مرتعی حوزه عاشقلو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
17 بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایستگاه های منتخب حوضه دریاچه ارومیه با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی روند تغییرات زمانی ومکانی بارش در ایستگاه‌های منتخب حوضه دریاچه ارومیه در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
19 بررسی عملیات آبخیزداری در توسعه فضای سبز شهری (عون بن علی تبریز) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 بررسی غلظت فلزات سنگین در رودخانه آجی چای بوسیله GIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی منابع آب با رویکرد منطقه ای
21 بررسی کیفی سیلاب در حوزه های آبخیز شمال دریاچه ارومیه با مدلQuality (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 بررسی ماندگاری رطوبت خاک در پروفیل خاک با استفاده از ماده‌ی معدنی پومیس بعنوان جاذب الرطوبت و تاثیر آن در رشد نهال سنجد در منطقه خواجه تبریز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
23 بررسی وضعیت زیست محیطی شرق دریاچه ارومیه و تعیین بار الودگی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
24 بکار گیری روش ژئوپدولوژی در مطالعات خاکشناسی دشت هرزندات مرند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
25 بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی درتهیه نقشه شوری و قلیائیت مطالعه موردی دشت جلفا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
26 بهینهسازی مصرف آب کشاورزی از طریق اصلاح الگوی کشت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
27 پایش خشکسالی‌های کشاورزی براساس داده‌های دورسنجی و سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
28 پهنه بندی حرکات توده ای در مناطق جنگلی ارسباران (مطالعه موردی حوضه آبخیز ستن چای) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
29 پهنه بندی خطر ریسک بالای زمین لرزه درشمال تهران با استفاده ازGIS (مطالعه موردی از شرق دره رودخانه درکه تا غرب رودخانه تجریش) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
30 پهنه‌بندی خشکسالی‌های هیدرولوژیکی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
31 تاثیر سامانه های سطوح آبگیر باران در افزایش و ماندگاری رطوبت خاک در محیط ریشه و رشد نهال بنه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
32 تحلیل خشکسالی های هیدرولوژیکی در حوضه آبخیز آجی چای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
33 تحلیل خشکسالی هیدرولوژیکی رودخانه آجی چای در محل ایستگاه و نیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
34 تحلیل روندخشکسالی هیدرولوژیکی در ایستگاه هیدرومتری دریان چای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
35 تحلیل فراوانی خشکسالی‌های هیدرولوژیکی حوزه آبخیز گمبرچای با استفاده از مدل سرئی‌های جزئی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
36 تهیه نقشه شوری و قلیائیت دشت تبریز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
37 روش های مطالعه زمین لغزش با تاکید برداده های دور سنجی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
38 شبیه سازی اثرات تغییر کاربری اراضی، بر فرسایش و رسوب، با استفاده از مدل ژیوویپ مطالعه موردی حوضه ستن چای آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
39 شبیه سازی تاثیر وقوع زمین لغزش ها بر افزایش بار رسوبی حوزه با استفاده از مدل WEPP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
40 کاربرد GIS و مدل WEPP در شناسایی، پهنه بندی وارزیابی عرصه‌های فرسایش و رسوب و ته‌نشست‌های آن در حوزه صوفی چای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
41 کاربرد داده های دورسنجی در بررسی زمین لغزشها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
42 مباحثی پیرامون انتخاب پایه زمانی مناسب در مطالعات خشکسالی‌های هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
43 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- ارزیابی تناسب اراضی پایاب سد لیلان چای ملکان بمنظور توسعه کاشت پسته (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
44 محور مقاله: پدومتری و ارزیابی خاک ها- بررسی تغییرات بافت خاک در یک ردیف پستی و بلندی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران