دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی

دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی

Dr. Zahrasadat Saeideh Zarabadi

دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Systematic Review of the Fragile City Concept (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 11، شماره: 4
2 Augmented Reality System Specification for Placemaking (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 12، شماره: 4
3 ارائه الگوی فرایند آسیب شناسی بصری نمای شهری (مطالعه موردی: بررسی فرایند آسیب شناسی اجزاء نما در اغتشاش بصری) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معمار شهر دوره: 2، شماره: 6
4 ارائه مدل توسعه گردشگری خلاق در بافت های تاریخی با رویکرد کسب وکارهای نوپا در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 1
5 ارزیابی توانمندی های گردشگری استان کرمان با رویکرد سیمائو (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 12، شماره: 47
6 Evaluation the Role of Factors Affecting the Feasibility of Urban Development Plans through Structural Equation Model (A Case Study in Shiraz City) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 9، شماره: 4
7 Explaining The Impact of Facade Architectural Components on the Visual Clutter (Case S tudy: Selected Facades of Tehran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 13، شماره: 2
8 Integrating Civil Defense Emergency Management of Cities (Case Study: District 10 of Tehran) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 2
9 Medical Tourism in Tehran Developmentas a global city (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 7، شماره: 3
10 Quantitative analysis of thermal behavior and ventilation in the buildings of schools in the temperate and humid climate of Rasht city (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 11
11 Structural Analysis of the City Semiology (Case study: Yazd City) (دریافت مقاله) مجله بین المللی معماری و توسعه شهری دوره: 3، شماره: 3
12 بازنمایی نقش صنایع فرهنگی در توسعه شهرهای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 4، شماره: 2
13 بررسی اثرات مصالح دره خیابان شهری بر خرد اقلیم با استفاده از CFD در شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 19، شماره: 4
14 بررسی تاثیر الگوی اتصال روابط فضایی معابر با ورودی بلوک مربوط به آن در فاز یک شهرک اکباتان با بهره از راهبرد طراحی بیوفیلیک (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 3، شماره: 1
15 بررسی تحولات ساختار اشتغال با بهره گیری از تکنیک های تحلیل اقتصادی؛ مورد پژوهی: استان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 6، شماره: 4
16 بررسی میزان انطباق دریاچه شهدای خلیج فارس تهران با الگوی مکان بوم شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 16، شماره: 62
17 تاثیر شهرهای دانش بنیان بر توسعه منطقه ای (نمونه موردی شهر پردیس) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری شهری و منطقه ای دوره: 2، شماره: 6
18 تبیین محرک های موثر بر وضعیت شکنندگی کلان شهرها با رویکرد تحلیل ساختاری (مطالعه موردی: کلان شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 2
19 تبیین معیارهای موثر بر اغتشاش بصری نما در فرایند ادراک (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی شهری دوره: 3، شماره: 3
20 تبیین مفهوم شکنندگی شهر و بررسی ابعاد و مولفه های های شهر شکننده مبتنی بر مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه دانش شهرسازی دوره: 7، شماره: 2
21 تبیین مولفه های کالبدی ریخت شناسانه در فضای شهری (نمونه مطالعاتی :محله قیطریه شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 49
22 تبیین نقش عوامل موثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 34
23 تحلیل ارتباط ساختار فضایی محور گردشگری جلفا و حرکت طبیعی گردشگران در آن با تاکید بر نظریه چیدمان فضا و بهره گیری از نرم افزار اگراف (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 4
24 تحلیلی بر مکان یابی شهرک های صنعتی در شهرستان تبریز با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 19
25 جایگاه اصل «هویت» در تبیین مفهوم «محله اسلامی» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 20، شماره: 51
26 خوانش الزامات طراحی فضاهای بینابین بیوفیلیک در مجموعه های مسکونی شهر تهران (مطالعه موردی: فاز یک شهرک اکباتان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 33
27 خوانشی جدید از سطوح مشارکت شهروندی مبتنی بر سنت های برنامه ریزی جان فریدمن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 1، شماره: 4
28 ساماندهی سکونتگاه های روستایی شهرستان دماوند براساس شاخص های شبکه منطقه ای (با بهره گیری از تکنیک تاپسیس) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 2
29 شناسایی اصول و تدوین مدل بازآفرینی محله با رویکرد پایداری اجتماعی با بهره گیری از روش دلفی (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 3
30 ظرفیت سنجی توسعه میان افزا در بهبود عملکرد فضایی (مورد پژوهی: فریدون کنار) (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 1، شماره: 4
31 کاربرد مدل معادلات ساختاری در تبیین نقش عوامل موثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 11، شماره: 42
32 کاربست تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه ای در درجه بندی توسعه یافتگی مناطق تهران از منظر گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 4، شماره: 13
33 مدل یابی نظری ارتباط مولفه های بیوفیلیک با کارایی فضاهای بینابین مجموعه های مسکونی ( در بستر پژوهشهای پیشین) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فضا و مکان دوره: 2، شماره: 1
34 مروری بر تجارب جهانی در راستای مواجه با بیابان زایی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 3
35 معیارهای تاثیر گذار منظر بر هویت شهرک نفت خیز امیدیه (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 48
36 واکاوی بسترهای ایجاد شهر خلاق در نواحی شهری نیشابور (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 38
37 واکاوی و تبیین سیر تحول ضوابط شهری در شهرهای ایران، مورد مطالعه: کلانشهر شیراز (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 10، شماره: 37
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الزامات شهرسازی بیوفیلیک مبتنی بر مقیاس های فضایی شهر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
2 Design of secure urban spaces in Shemiran-E-Nou district of Tehran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
3 The function of color in urban branding, a casestudy of Bonnyville city,Canada (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و چهارمین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
4 The impact of colors in enhancing urban identification (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
5 تبیین تاثیر سبک های معماری در ایجاد اغتشاش بصری در نمای شهری (مطالعه موردی: سبک های جهانی بعد از انقلاب صنعتی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
6 تبیین نقش شهرهای دانش بنیان در راستای توسعه اقتصادی مناطق در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
7 جایگاه رنگ نمای شهری در برندسازی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
8 رهیافت تابآوری شهری در مواجه با بیابان زایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
9 شهرهای آینده و رویکرد تابآوری در برابر مخاطرات محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی شهرسازی و معماری دانش بنیان
10 طبقه بندی شاخص های تخصیص کاربری زمین شهری با رویکرد توسعه ی پایدار (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
11 کاربرد اصول طراحی شهری اکولوژیک در طراحی سبزراه ها (مطالعه موردی: محور رودخانه ای در محمودآباد) (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
12 مروری بر تاب آوری و تاب آوری شهری (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در عمران، معماری و مدیریت شهری قرن ۲۱