کاظم خوشدل

 کاظم خوشدل

کاظم خوشدل

Kazem Khoshdel

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی پتانسیل ژئومورفوسایت های مریوان، با روش پریرا و پرالونگ با نگرش زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
2 ارزیابی توانمندهای ژئوتوریستی مکان های ژئومورفولوژیکی شهرستان ورزقان به روش پرالونگ (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
3 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی رودخانه ای ستاوارچای با استفاده از روش پرالونگ . (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
4 ارزیابی توانمندی های گردشگری سیرک یخچالی قوچ گلی داغبه روش ارزش علمی و ارزش افزوده (رینارد) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
5 ارزیابی حساسیت به زمین لغزش در حوضه کوثر خلخال با استفاده ازمدل شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
6 استفاده از روشهای هیدرولوژیکی برای تعیین حداقل جریان زیست محیطی رودخانه صوفی چای، حوضه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
7 بررسی روش های توسعه منابع آب به منظور پاسخگویی به رشد جمعیت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
8 بررسی و تحلیل مخروط افکنه های دامنهی غربی سهند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
9 پتانسیل های بالقوه ژئوتوریسم استان زنجان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
10 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدلهای تصمیم گیری چند شاخصه مطالعه موردی: حوضه آبریز طوق (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
11 پیامدهای پسروی دریاچه ارومیه و فرآیند های ژیومورفولوژی دریاچه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
12 تحولات ژئومورفولوژیکی ناشی از نوسانات دریای کاسپین در سواحل جنوب شرقی (از نوشهر تا بندر ترکمن) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی و کلانشهرها، راهکارها و چالش ها با محوریت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران
13 تعیین پهنه سیل گیری رودخانه زیاران با استفاده از مدل هیدرولیکی HEC-RAS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
14 فرسایش و حفاظت در رودخانه ها (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
15 مطالعه تغییرات پوشش گیاهی اراضی توسط تصاویر ماهوارهای مطالعه موردی: پارک ملی ارومیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
16 مطالعه و بررسی عنصر غالب اقلیمی موثر در نوسانات تراز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پیامدهای جغرافیایی و اثرات زیست محیطی شرایط دریاچه ارومیه
17 نقش ژئومورفولوژی در بلایا و مخاطرات طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک