ابراهیم بهشتی جاوید

 ابراهیم بهشتی جاوید

ابراهیم بهشتی جاوید

Ebrahim Beheshti Javid

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Application Of fuzzy membership functions and ISOCluster analysis method for soli-landscape map (Case Study: Damavand region, Iran) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی علوم زمین و برنامه ریزی محیطی دوره: 1، شماره: 1
2 ارزیابی توانمندی های ژئومورفوتوریسمی لندفرم ها براساس روش پرالونگ مورد شناسی: استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
3 پهنه بندی حساسیت وقوع زمین لغزش با استفاده از تیوری بیزین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیاهرود) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 12
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات بستر رودخانه مند بوشهر با استفاده از تحلیل های آماری مورفومتری بستر و سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
2 ارزیابی آلایندهای زیست محیطی و مدیریت بازیافت مواد زائد شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
3 ارزیابی پتانسیل سیل گیری حوضه رودخانه قرناوه با استفاده از مدل منطق فازی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
4 ارزیابی تغییرات میزان تراکم پوشش گیاهی با استفاده از تکنیک های دورسنجی مطالعه موردی: حوضه آبریز طوق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 ارزیابی قابلیت زمین برای گردشگری فصلی بر پایه مقایسه شاخص اقلیمی (TCI) و روش تحلیل سلسله مراتبی مطالعه موردی شهرستان سمیرم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
6 ارزیابی کارایی تکنیک سنجش از دور در پایش دریاچه نمکی پلایای کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
7 ارزیابی و پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از پارامترهای طبیعی و مدل منطق فازی مطالعه موردی: شهرستان نیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
8 ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع سیل با استفاده از مدل ترکیبی منطق فازی AHP منطقه مورد مطالعه در حوضه رودخانه قرناوه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
9 امکانسنجی توریسم و گردشگری شهر سنگی ایران، ماکو با استفاده از مدل swot (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
10 بررسی فعالیت های نئوتکتونیکی با استفاده از شاخص های ژئومورفیک (مطالعه موردی:حوضه رودخانه های شور و دزگاه استان فارس) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
11 بررسی قابلیت فرسایش خندقی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه سد گلستان- رودخانه قرناوه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
12 پایش و تهیه نقشه اراضی پلایای کاشان با داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
13 پایش و تهیه نقشه پوشش اراضی پلایای کاشان با داده های ماهواره ای (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
14 پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش با مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قوری چای) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
15 پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی و سیلگیری با مدل منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه رودخانه قوریچای) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
16 پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز در حوضه کندیرق چای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی نوین
17 پهنه بندی حساسیت خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل ترکیبی قضیه بیز و فرایند تحلیل شبکه ای در حوضه کندیرق چای (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
18 پهنهبندی پتانسیل سیلخیزی رودخانه آغلاغان چای با استفاده از مدل هیبریدی -AHP CN (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 طبقه بندی عرصه های ناپایدار حساس به زمین لغزش در حوضه آبخیز صوفی رود با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
20 مقایسه مد لهای آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور اردبیل- آستارا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
21 مقایسه مدل های آماری دو متغیره و منطق فازی در پهنه بندی زمین لغزش (مطالعه موردی: محدوده گردنه حیران در محور مواصلاتی اردبیل- آستارا) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
22 نقش مطالعات ژئومورفولوژیک در کاهش خسارات ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
23 واکاوی ارتباط توسعه گردشگری روستایی با توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده