علی اکبر فرهنگی

 علی اکبر فرهنگی استاد مدیریت رسانه - چهره ماندگار مدیریت - فوق دکترای ارتباطات سازمانی - دکترای ارتباطات از دانشگاه اوهایو امریکا عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش

علی اکبر فرهنگی

استاد مدیریت رسانه - چهره ماندگار مدیریت - فوق دکترای ارتباطات سازمانی - دکترای ارتباطات از دانشگاه اوهایو امریکا عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی همایش

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر مخاطبان سیمای جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: بانک رفاه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 24، شماره: 91
2 ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه برخط ورزشی (مورد مطالعه: ورزش سه) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 50
3 ارائه الگوی برندسازی از دید مخاطب در رسانه خلاق (مطالعه موردی: سایت ورزش سه) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 3
4 ارائه و سنجش رفتار معنوی در سازمان های رسانه ای خبری مجازی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 20
5 انگیزه های مصرف شبکه های ماهواره ای فارسی زبان (رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی مخاطبان در میان شهروندان قائم شهری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 22، شماره: 81
6 بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش منابع بانک ملت استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1394، شماره: 21
7 بررسی تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک در افزایش منابع بانک ملت استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 7، شماره: 21
8 بررسی تاثیرات استفاده از رسانه های اجتماعی و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان بر روی رضایت مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک دوره: 2، شماره: 3
9 بررسی تاثیرات استفاده از رسانه های اجتماعی و سیستم های مدیریت ارتباط بامشتریان بر روی رضایت مشتری (دریافت مقاله) فصلنامه روزنامه نگاری الکترونیک دوره: 3، شماره: 1
10 بررسی عوامل موثر بر گرایش به تماشای برنامه های شبکه های ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 19، شماره: 71
11 بررسی موانع رقابت رسانه های اجتماعی بومی با رسانه های اجتماعی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 96
12 بررسی مولفه های موثر بر مصرف رسانه ای جوانان تهرانی باهدف طراحی مدل خلاقانه الگوی مصرف رسانه های نوظهور (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 1
13 بررسی و تبین نقش ارتباطات انسانی درشکل گیری تراژدی سیاووش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 16، شماره: 32
14 بررسی و تبیین نقش ستارگان در فرایند ارتباطی پیام های ارتباط جمعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 95
15 برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های رسانه ای ایران (مطالعه موردی: روزنامه همشهری) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 1
16 بودجه ریزی عملیاتی، اثربخش ترین بعد مدیریت منابع مالی در رادیو ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 5، شماره: 8
17 تاثیر رسانه ها در تبلیغ سبک زندگی غربی با تاکید بر الگوی پوشش غربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 2، شماره: 5
18 تبیین الگوی ارتباطات عمومی علم در برنامه سازی علمی در سیمای جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 13، شماره: 30
19 تحلیل محتوای رسانه: یک رویکرد پژوهشی (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 26، شماره: 3
20 تحلیل محتوای گزارش های زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامه نگاری محیط زیست (EJ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 41
21 تدوین روش برآورد تابع تقاضای شبکه های اجتماعی با رویکرد غیرخطی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 26، شماره: 97
22 تعیین شاخص های سواد تبلیغاتی مدیران رسانه های دیداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 93
23 چشم انداز در حال ظهور صنعت خبر (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 23، شماره: 4
24 رابطه برندسازی روزنامه های اقتصادی و رضایت مشتریان در کلان شهرهای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 6، شماره: 22
25 رسانه و دین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 11، شماره: 10
26 رسانه های اجتماعی و استراتژی های ارتباطی بازاریابی در بانکداری نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 30
27 رسانه های اجتماعی و استراتژی های ارتباطی بازاریابی در بانکداری نوین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1396، شماره: 30
28 رهبری و مدیریت در دانشگاه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
29 سازمان های تدافعی در انتخاب استراتژی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 17
30 طراحی مدل فرهنگ تفکر انتقادی اعضای هییت علمی دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 2
31 طراحی مدل مقابله با چالش های تروریسم رسانه ای در شبکه های اجتماعی (مطالعه موردی: مطالعه گروه داعش در شبکه های توییتر و فیس بوک) (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 25، شماره: 53
32 طراحی مدلی برای به کارگیری رسانه های اجتماعی در برندسازی ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر گردشگری مذهبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 9، شماره: 17
33 مدل دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 18، شماره: 38
34 معرفی توانمند سازی در مدیریت و الگوهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 39
35 نقش استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه بر ارزش های اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان و میانسالان ساکن در شهرهای پنج استان کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 87
36 نقش ویژگی های شخصیتی بر درگیری شغلی با میانجی گری کیفیت زندگی کاری (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
37 نگرش مخاطبان قایم شهری به شبکه های تلویزیونی ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگ ارتباطات دوره: 14، شماره: 21
38 نگرشی کوتاه بر ساخت های فکری تکنولوژی و مدیریت توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 2
39 واتس اپ و تجربه زیسته کاربرانش(مورد مطالعه: جوانان بزرگسال شهر تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 30، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی تبلیغات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه: انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
2 ارایه یک مدل آماری در گردشگری کم شتاب برتوسعه پایدارگردشگری نمونه موردی جزیره کیش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل سازی ریاضیات و آمار در مطالعات کاربردی
3 ارتقاءسازی مدل ارزشی برنامه کار مهندسی ارزش در پروژههای عمرانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
4 ارزش برند در بازاریابی، چالش ها و رفتارها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
5 ارزیابی وضعیت رسانه های عمومی، بهره وری و سطح پاسخگویی در سازمان منطقه آزاد کیش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
6 استفاده مدیران رسانه از ستارگان سینما در تبلیغات (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
7 الگوهای تأثیر پذیری مخاطبان از رسانه های نوین با تأکید بر ماهواره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
8 اندازه گیری شاخص رضایت مشتری به تفکیک ویژگی های جمعیت شناختی (سوپرمارکتهای شهر تهران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
9 بررسی تاثیر رسانه های عمومی بر ارتقاء بهره وری و سطح پاسخگویی سازمان منطقه آزاد کیش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
10 بررسی تاثیر عوامل انگیزشی بر کارآفرینی رسانه ای (مطالعه موردی: معاونت برونمرزی صدا و سیما) (دریافت مقاله) همایش ملی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات
11 بررسی تاثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر مدیریت نقدینگی بانک ها با تاکید بر نقش واسطه گری رضایت مشتریان مطالعه موردی شعب بانک سپه شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
12 بررسی تاثیر مدیریت دانش سازمانی بر بهبود نظام ارزیابی عملکرد از دیدگاه کارکنان دانشی مدیران و کارشناسان شرکت ملی صنایع پتروشیمی NPC (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
13 بررسی تاثیر ویژگیهای محتوایی ویدئوهای ویروسی بر میزان پخش آنها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس مدیریت تبلیغات
14 بررسی تأثیر رسانه های متعارف در مقایسه با رسانه های نوین (شبکه های اجتماعی و اینترنت) بر اثربخشی تبلیغات بانک تجارت در جزیره کیش (دریافت مقاله) سومین همایش بین‌المللی مدیریت رسانه
15 بررسی رابطه بین نظام ارزیابی عملکرد و مدیریت دانش سازمانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
16 بررسی عوامل موثر بر توسعه صنعت گردشگری روستایی (منطقه مورد مطالعه : روستای گرمه) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
17 بررسی کاربرد ارتباطات در توسعه غذا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
18 بررسی مقایسه ای وضعیت موجود و مطلوب شایستگی های مدیران سازمان صدا وسیما با استفاده از مدل اکپسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
19 برند سازی اثر تاریخی کاریز کیش بهمنظور جذب گردشگر فرهنگی مطالعه موردی: منطقه گردشگری کاریز کیش (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
20 برندینگ حسی و مروری برنقش حواس درایجادارتباطات حسی برند (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
21 تاثیر خلاقیت بر فرهنگ سازمانی مدل گلوب مطالعه موردی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه
22 تحلیل عوامل محیطی موثر بر قصدترک خدمت پرستاران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری و مدیریت
23 تحلیل فرایند خلق دانشبر اساس کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی (دریافت مقاله) دومین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
24 تدوین استراتژی در عصر دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
25 تدوین معیار کمی ارزیابی پتانسیل تخریب‌گرایی در زیرساخت‌های شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان
26 تکنولوژی های نوین ارتباطی درشکل دهی مدیریت دانش و افکارعمومی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
27 چالشهای مدیران سازمانهای رسانه ای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
28 شبکه های اجتماعی تلفن همراه در خدمت یا خیانت توسعه؟ (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
29 شناسایی شاخص های تبلیغات اثربخش در فرآیند جذب مشتریان بیمه و ارتقای فرهنگ بیمه در کشور (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش ملی و هفتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
30 طراحی و تبیین مدل درگیرسازی مخاطب مبتنی بر بازیوارسازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بازیهای رایانهای؛ فرصتها و چالشها
31 فرهنگ و روابط عمومی الکترونیک (دریافت مقاله) نخستین همایش روابط عمومی الکترونیک
32 مدلی برای سنجش تاثیر مستقیم و غیر مستقیم هوش کسب و کار با نقش میانجی جزئی توانمند سازی بر چابکی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان نظام مهندسی استان تهران و سازمان اتکا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
33 مدلی برای سنجش تاثیر مستقیم و غیرمستقیم هوش کسب و کار بر چابکی سازمانی با نقش میانجی جزئی توانمندسازی (مطالعه موردی:سازمان نظام مهندسی استان تهران وسازمان اتکا) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
34 مدیریت مبتنی بر واقعیت در شرکت های بازرگانی بین الملل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
35 مروری بر چالش های بازاریابی بین المللی در بازارهای پایه هرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا
36 مطالعه ای بر قصد خدمت پرستاران بیمارستان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
37 مطالعه نقش مداخله گرایانه دلبستگی شغلی در تأثیرگذاری سیرت نیکوی مدیران بر تعهد سازمانی عاطفی کارکنان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
38 نقش ارتباطات راهبردی کارکنان در تسهیل فرآیند تغییر سازمانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
39 نقش شبکه های اجتماعی بر پذیرش فرهنگ غرب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار
40 نقش معماری در ارتباطات انسانی (دریافت مقاله) نخستین جشنواره تالیفات علمی برتر علوم انسانی اسلامی جایزه ویژه علامه جعفری