دکتر محمد مهدی فاتح

دکتر محمد مهدی فاتح

دکتر محمد مهدی فاتح

Dr. Mohammad Mehdi Fateh

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adaptive Robust Tracking Control Based on Backstepping Method for Uncertain Robotic Manipulators Including Motor Dynamics (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 4، شماره: 1
2 CONTROL OF FLEXIBLE JOINT ROBOT MANIPULATORS BY COMPENSATING FLEXIBILITY (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 15، شماره: 4
3 Model-Free Tracking Control via Adaptive Dynamic Sliding Mode Control With Application to Robotic Systems (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 4
4 Optimal Impedance Voltage-Controller for Electrically Driven Robots (دریافت مقاله) مجله الکترونیک صنعتی ،کنترل و بهینه سازی دوره: 3، شماره: 4
5 بررسی امکان به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی در مدل سازی وارون دو بعدی ترکیبی داده های دو مد قطبش روش مگنتوتلوریک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 16، شماره: 64
6 طراحی سیستم کنترل تحمل پذیر عیب مبتنی بر حسگر مجازی جهت تعیین دقیق نقطه سرج درکمپرسورهای صنعتی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 3
7 طراحی و پیاده سازی کنترل فازی دوربین رباتیک جهت ردگیری هدف (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 1
8 کنترل آزاد از مدل برای سیستم تعلیق روغنی خودرو (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 4
9 کنترل امپدانس مقاوم ربات توان بخش زانو با ضرایب فازی (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 4
10 کنترل تطبیقی امپدانس سیستم تعلیق فعال خودرو (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 3
11 کنترل حالت لغزشی تطبیقی بازوی رباتیک در فضا کار با راهبرد کنترل ولتاژ (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 3
12 کنترل فازی تطبیقی بازوی رباتیک سیار (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 2
13 کنترل فازی نوع -2 تطبیقی غیر مستقیم ربات های با مفاصل قابل انعطاف (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 2، شماره: 2
14 کنترل مقاوم بازوهای رباتیکبا بکارگیری تخمین گر تطبیقی عصبی عدم قطعیت (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 4، شماره: 2
15 کنترل مود لغزشی تطبیقی ربات متحرک (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 2
16 کنترل مود لغزشی- فازی ربات با مفاصل انعطاف پذیر (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 3، شماره: 4
17 کنترل ولتاژ کاهش یافته بازوی ربات با مفاصل منعطف الکتریکی مبتنی بر روش پیش بین مدل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق و الکترونیک ایران دوره: 19، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Adaptive dynamic sliding mode control for robotic systems via a Fourier estimator (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
2 An adaptive state observer for robust control of robotic systems (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
3 Compensating the reconstruction error of fuzzy estimator in robust model-free control of electrically driven robot manipulators (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
4 Dynamic sliding mode control for robot manipulators via voltage control strategy (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
5 Dynamic sliding mode control of robots using Legendre polynomials and voltage control strategy (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
6 Fuzzy impedance control to perform quick robotic tasks (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
7 INNOVATIVE FU ZZY CONTROLLER FOR SEMI- ACTIVE BA SE ISOLATION SYSTEMS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
8 Model-Free control of electrically driven robot manipulators using a Tracking-Differentiator (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری ارتباطات
9 Robust control of robot manipulators in the task space using the observer and voltage control strategy (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
10 بررسی امکان مدل سازی معکوس دو بعدی داده های مگنتوتلوریک با شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 ردگیری مجانبی بازوی رباتیک با استفاده از کنترل فازی تطبیقی زمان گسسته (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
12 طراحی کنترل کننده فازی بهینه برای ربات اسکارا با بکارگیری الگوریتم بهینه سازی پرندگان (دریافت مقاله) بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
13 طرح کنترل اتصال زمین فازی میراگرهای جرمی تنظیم شده نیمه فعال جهت کنترل لرزه ای سازه های ساختمانی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 کاهشلرزشکنترلی در کنترل مود لغزشی بازوهای ماهر ربات با استفاده از فیلتر) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
15 کنترل حالت لغزشی موتورهای سنکرون مغناطیس دائم بدون لرزش (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
16 کنترل ربات در عبور از نقاط تکین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
17 کنترل ساختارمتغیرفاز ی - خطی موقعیت ربات درحضور عدم قطعیت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
18 کنترل فازی دستگاه جوشکاری قوس الکتریکی درپناه گاز محافظ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
19 کنترل فازی فرود افزار فعال هواپیما (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در برق، مکانیک و مکاترونیک
20 کنترل لرزه ای سازه ها توسط میراگرهای جرمی تنظیم شده نیمه فعال با استفاده از کنترل کننده های فازی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 کنترل مقاوم فازی تطبیقی ربات در فضای کار با راهبرد کنترل ولتاژ (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
22 کنترل مود لغزشی ترمینال غیرمنفرد فازی گسسته بازوی رباتیک با رویکرد کنترل ولتاژ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران
23 کنترل ولتاژ بازوی ربات با مفصل انعطاف پذیر مبتنی بر کاهش مرتبه کنترل کننده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر (Tec ۲۰۲۱)
24 کنترل هوشمند موقعیت ربات در جابجایی اجسام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
25 گرفتن ایمن یک جسم با استفاده از سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی توسط گریپر ربات (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
26 مدلسازی و کنترل فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی در پناه گاز محافظ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید